First Data е водещ доставчик на услуги за електронна търговия и решения за обработка на плащания за финансови институции, правителства и търговци в близо 100 страни по света.

First Data предоставя широка гама от платежни решения, разработени специално според изискванията на регионалния и местния пазар, които включват:

  • Обработка на платежни транзакции, свързани с Issuing и с потребителско финансиране
  • Лицензирани софтуерни решения за обработка на плащания — VisionPLUS
  • Обработка на транзакции, свързани с акцептиране на плащания (Acquiring) и суичинг
  • Обработка на транзакции, свързани с акцептиране на плащания (Acquiring processing) и суичинг решения, включително Авторизация, клиринг и сетълмент; Билинг и захранване на сметки на търговци (Merchant Billing and Funding); Управление на спорове и Управление на транзакции и рипортинг
  • Управление на банкомати и ПОС терминали
  • Подаръчни (Gift), предплатени и loyalty карти, решения без използване на карти
  • Електронна търговия и токънизация
  • Мобилна търговия/мобилни плащания - mPOS, QR кодове, NFC, емулация на карти (Host Card Emulation)
  • Услуги с добавена стойност като анализ на данни, управление на риска и риска от измами (fraud)
  • Контактен Център и Бек офис услуги

Бизнес контакт

Виктория Малканова, MBA
Мениджър бизнес
развитие, България
+359 899 203399
Имейл