Името FIRST DATA, логото и свързаните търговски марки и марките за услуги, притежание на First Data Corporation, са регистрирани и/или използвани в Съединените щати и много други страни. Всички други търговски марки, марки за услуги и търговски наименования, използвани в този сайт, са собственост на техните съответни притежатели.

ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ, КОПИРАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗАПАЗЕНИТЕ МАРКИ, ЛОГАТА, ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗОБРАЖЕНИЯТА ИЛИ ДИЗАЙНИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ САЙТ, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО, БЕЗ ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА FIRST DATA CORPORATION.

Корпоративна сигурност на First Data/Телефонна линия за защита на личните данни