First Data Corporation (First Data) е собственик на авторските права на цялото съдържание, включително изображенията, снимките, запазените марки и информацията, предоставени в Медийния център на този уебсайт („Материали от Медийния център“). Всички права на собственост върху тези материали остават на First Data.

First Data предоставя разрешение на субектите на медията или на журналистите единствено да използват Материали от Медийния център за редакционни и новинарски цели във вестници, периодични или електронни издания и електронни медии, които са свързани с First Data или с нейните продукти или услуги. Настоящото предоставено разрешение не може да бъде прехвърлено, отдадено като подлиценз или възложено. Следният задължителен текст „Предоставено от First Data“ трябва да фигурира в близост до всяка снимка или изображение от Материалите от Медийния център.

Не се разрешава никакво друго използване на Материали от Медийния център, както и никакви други лица или субекти не са оторизирани да използват Материали от Медийния център или друго съдържание от сайта firstdata.com, в това число използването във връзка с реклама, промоции или продажби на каквито и да било продукти или услуги, без да е получено предварително изрично одобрение от First Data.

Материалите от Медийния център не могат да бъдат променяни или изменяни по никакъв начин. С използването на Материали от Медийния център лицата от оторизираната медия се съгласяват да спазват всички ограничения, условия и изисквания, зададени тук или предоставени допълнително от First Data. Настоящото предоставено разрешение може да бъде отменено от First Data по всяко време и без причина и чрез предоставяне на известие за отмяна на потребителя.

Материалите от Медийния център се предоставят „както са“ и без каквито и да било гаранции, нито явни, нито имплицитни, нито задължителни. First Data не поема никаква отговорност по отношение на Вашето използване на Материали от Медийния център.

Използването на Материали от Медийния център представлява Вашето съгласие с Политиката за медиите. Ако не приемате тези условия, не копирайте, не изтегляйте и не използвайте никой от Материалите от Медийния център.

Корпоративна сигурност на First Data/Телефонна линия за защита на личните данни