Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

ZADNJE AŽURIRANJE: 2. srpnja 2019.

Kontaktirajte nas ako vam je potrebna kopija ove obavijesti od određenog datuma.

DATUM STUPANJA NA SNAGU: 15. svibnja 2018.

 

Obavijest o privatnosti

Ova Obavijest o privatnost opisuje prakse grupe tvrtki First Data, uključujući First Data Corporation i njezine podružnice i pridružena društva (zajedno, "First Data", "mi", "mi" ili "naši") te prava i izbori koji su dostupni pojedincima u vezi s osobnim podacima. Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na pojedinca koji se može identificirati.

First Data može sadržavati zasebne obavijesti o privatnosti koje se odnose na određene proizvode ili usluge koje nudimo, u tom se slučaju ova obavijest o privatnosti ne primjenjuje. Tamo gdje se primjenjuje Obavijest o privatnosti, First Data može pružiti dodatne ili dopunske obavijesti o privatnosti pojedincima u trenutku prikupljanja njihovih podataka, što će regulirati način na koji možemo obraditi informacije koje su vam u to vrijeme dostavljene. Možemo izmijeniti ovu Izjavu o privatnosti po potrebi za određene proizvode i usluge i pridržavati se lokalnih zakona ili propisa širom svijeta, kao što je pružanje dodatnih informacija u određenim zemljama. Ova Obavijest o privatnosti ne odnosi se na obradu osobnih podataka osoblja tvrtke First Data, kao što su zaposlenici i izvođači.

Ovdje pružamo važne informacije za pojedince koji se nalaze u državama članicama Europske unije, državama u Europskom gospodarskom prostoru, Ujedinjenoj Kraljevini i Švicarskoj (zajedno, „Europa” ili „Europski”).

Sadržaj

 1. Osobni podaci koje prikupljamo
 2. Kako koristimo vaše osobne podatke
 3. Kako dijelimo vaše osobne podatke
 4. Vaša prava i izbori
 5. Međunarodni prijenosi
 6. Kako čuvamo vaše podatke
 7. Ova web stranica može se povezati s drugim web stranicama
 8. Dodatne informacije za europske korisnike
 9. Promjene ove Obavijesti o privatnosti
 10. Obratite nam se
 1. Osobni podaci koje prikupljamo

  Prikupljamo osobne podatke o pojedincima iz različitih izvora opisanih u nastavku. Gdje je to primjenjivo, navodimo da li i zašto nam pojedinci moraju pružiti osobne podatke, kao i posljedice ako to ne učine.

  Informacije koje prikupljamo izravno od pojedinaca i stranaka s kojima poslujemo

  Možemo prikupljati osobne podatke izravno od pojedinaca i stranaka s kojima poslujemo, uključujući i izglede. Ovaj postupak može uključivati stranke koje izravno komuniciraju s nama (kao što su osobe koje preuzimaju naše mobilne aplikacije ili podnositelje zahtjeva za posao), stranke kojima dostavljamo robu ili pružamo usluge (kao što su klijenti, banke ili financijske institucije, trgovci i pojedinci) (zajednički naziv, „klijenti”), strankama koje pružaju usluge nama (kao što su dobavljači ili prodavači) (zajednički naziv,„pružatelji usluga”), i druge osobe kojima nudimo proizvode ili usluge (kao što su neovisne prodajne organizacije) (zajednički naziv,„partneri”).

  Možemo prikupljati informacije od tih stranaka u različitim kontekstima, kao što je prilikom popunjavanja jednog od naših online obrazaca, podnošenja zahtjeva za jedan od naših proizvoda ili usluga, u interakciji s nama na društvenim medijima ili u skladu s nama. Vrste informacija koje dobivamo u ovim kontekstima uključuju:

  • Kontaktni podaci poslovnog subjekta i njegovog osoblja koji komuniciraju s nama, kao što su ime, naziv posla, adresa, telefonski broj i adresa e-pošte
  • Informacije o profilu, kao što su korisničko ime i zaporka koje pojedinac može postaviti na jednom od naših web-mjesta ili mobilnih aplikacija, zajedno sa svim drugim informacijama koje pojedinac unese u profil računa
  • Demografski podaci, kao što su datum rođenja, zemlja državljanstva i / ili zemlja prebivališta
  • Informacije o pripadnosti pojedinaca pravnoj osobi, kao što je uloga pojedinca u navedenoj pravnoj osobi, te je li on ili ona stvarni vlasnik ili ovlašteni potpisnik
  • Identifikacijski brojevi koje izdaje država (u mjeri dopuštenoj važećim zakonom), kao što su nacionalni identifikacijski broj (npr. broj socijalnog osiguranja, porezni identifikacijski broj ili broj putovnice), državni ili lokalni identifikacijski broj (npr. vozačka dozvola ili drugi identifikacijski broj koji je izdala vlada) i kopiju vaše osobne iskaznice koju izdaje vlada
  • Povratne informacije i korespondencija, kao što su informacije koje nam pružite kada zatražite informacije od nas, primite korisničku podršku ili na drugi način korespondirate s nama, uključujući interakciju s našim stranicama na mrežnim stranicama ili uslugama društvenih mreža
  • Informacije o financijskom računu, poput podataka o platnoj kartici ili bankovnom računu
  • Informacije o trgovcima, kao što su ime trgovca, ID trgovca i kôd kategorije, mjesto trgovca na kojem se transakcija dogodila te informacije o transakcijama koje je trgovac obradio, uključujući volumen transakcije, brzinu, iznose, vrste prodanih proizvoda ili usluga i omjere povrata
  • Informacije koje se odnose na korištenje proizvoda ili usluga First Data, kao što su podaci o računu, pragovi potrošnje, aktivnosti i obrasci potrošnje te informacije o transakcijama koje obrađujemo
  • Precizne informacije o geolokaciji ako autorizirate našu mobilnu aplikaciju za pristup vašoj lokaciji
  • Marketinške informacije, kao što su vaše postavke za primanje marketinških komunikacija i pojedinosti o načinu na koji sudjelujete u našim marketinškim komunikacijama
  • Ostale informacije koje su dostavili podnositelji zahtjeva za posao, kao što su profesionalne vjerodajnice i vještine, obrazovna i radna povijest, te druge informacije koje su uključene u životopis ili životopis

  Informacije koje prikupljamo o pojedincima koji ne komuniciraju izravno s nama

  Možemo primiti osobne podatke o pojedincima koji ne komuniciraju izravno s nama. Na primjer, naši klijenti, pružatelji usluga i partneri mogu nam pružiti informacije o drugi pojedincima koji koriste naše proizvode ili usluge. Osim toga, zbog jedinstvene prirode poslovanja tvrtke First Data, u mnogim slučajevima, First Data dobiva osobne podatke od drugih sudionika u lancu obrade transakcija, kao što su udruženja kartičnih tvrtki i operateri debitne mreže i njihovi članovi. Vrste informacija koje primamo o trećim stranama uključuju:

  • Informacije o osoblju naših klijenata, davatelja usluga ili partnera, kao što su podaci o poslovnim kontaktima koje nam naši klijenti, pružatelji usluga ili partneri pružaju u kontekstu naših ugovornih odnosa s njima
  • Informacije o potencijalnim kandidatima za posao, kao npr. kad nas agencija za zapošljavanje kontaktira o osobi koja može postati kandidat za posao u First Data
  • Informacije o korisnicima naših klijenata koje nam naši klijenti šalju ili nam dopuštaju da prikupimo u kontekstu usluga koje First Data obavlja, kao što su informacije vezane uz financijske transakcije koje je pokrenuo klijent, registracije računa te u nekim slučajevima i informacije potrebne za provjeru identiteta kupca i pojedinosti o kupljenim proizvodima ili uslugama, kao što je drugačije navedeno u specifičnoj obavijesti o privatnosti za proizvod ili uslugu First Data. Tamo gdje je naša tehnologija ugrađena u mobilnu aplikaciju ili web-mjesto trgovca, također možemo automatski prikupiti određene informacije o vrsti opisanoj u donjem odjeljku pod naslovom „Informacije prikupljene automatskim sredstvima”.
  • Informacije prikupljene prilikom obrade transakcija, poput informacija o platnim transakcijama

  Informacije koje prikupljamo iz privatnih i javno dostupnih izvora

  Mi i naši pružatelji usluga možemo prikupljati informacije o osobama koje su javno dostupne, uključujući pretraživanje javno dostupnih vladinih popisa ograničenih ili sankcioniranih osoba (kao što je popis posebno određenih državljana i blokiranih osoba), baze podataka javnih evidencija (kao što su registri tvrtki i regulatorni podaci) traženje medija i interneta. Mi ili naši pružatelji usluga provjere treće strane također mogu prikupljati informacije iz privatnih ili komercijalno dostupnih izvora, kao što su zahtjevi za izvješćima ili informacijama od agencija za kreditne reference i prevenciju prijevare, do mjere dopuštene primjenjivim zakonom.

  Također možemo održavati stranice za našu tvrtku i naše proizvode i usluge na različitim platformama trećih strana, kao što su LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram i koristiti druge usluge društvenih mreža. Kada stupate u interakciju s našim stranicama na tim platformama trećih strana, pravila o privatnosti treće strane regulirat će vaše interakcije na relevantnoj platformi. Ako nam platforma treće strane pruža informacije o našim stranicama na tim platformama ili vaše interakcije s njima, mi ćemo tretirati te informacije u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti.

  Informacije prikupljene automatskim sredstvima

  Kada pristupite našim web-mjestima ili koristite naše mobilne aplikacije, mi, naši davatelji usluga i naši partneri mogu automatski prikupljati informacije o vama, vašem računalu ili mobilnom uređaju i aktivnosti na našim web-mjestima ili mobilnim aplikacijama. Uobičajeno, ovako prikupljene informacije mogu uključivati vrstu i broj verzije operacijskog sustava vašeg računala ili mobilnog uređaja, proizvođača i modela, identifikator uređaja(poput Google Advertising ID ili Apple ID for Advertising) vrstu preglednika, razlučivost zaslona, IP adresu, web-mjesto koju ste posjetili prije pretraživanja na našem web-mjestu, opće podatke o lokaciji, primjerice, grad, državno ili geografsko područje; i informacije o korištenju i radnjama na našim web-mjestima, kao što su stranice kojima ste pristupili, koliko ste vremena proveli na stranici, navigacijske staze između stranica, informacije o vašoj aktivnosti na stranici, vrijeme i duljina pristupa. Određeni proizvodi ili usluge koje pružamo ili koje trgovci mogu uključiti u svoja web-mjesta ili mobilne aplikacije mogu automatski prikupljati dodatne informacije, kao što se može dalje opisati u zasebnoj obavijesti o privatnosti.

  Naši pružatelji usluga i poslovni partneri mogu prikupljati ovu vrstu informacija tijekom vremena i na web-mjestima trećih strana. Te se informacije prikupljaju različitim mehanizmima, kao što su kolačići, web-oznake, ugrađene skripte, naše mobilne aplikacije i slične tehnologije. Ova vrsta informacija može se prikupljati i kada pročitate naše e-pošte s HTML podrškom. Proučite Objavljivanje kolačića za više podataka. Možete odabrati da onemogućite kolačiće ili da se isključite iz upotrebe određenog ponašanja pri pregledavanju u svrhu ciljanog oglašavanja. Za upute o isključivanju pregledajte dio „Ciljano online oglašavanje” u odjeljku „Vaši izbori” ove Obavijesti o privatnosti.

  Osjetljivi osobni podaci

  U ograničenim okolnostima i kada je to dopušteno zakonom, možemo zatražiti biometrijske podatke kako bismo potvrdili vaš identitet, npr. prilikom potvrde plaćanja pomoću vašeg otiska prsta. U nekim okolnostima možemo prikupiti informacije koje mogu otkriti zdravstvene ili medicinske podatke, kao što su obrada transakcija u zdravstvenim ili medicinskim ustanovama ili u ljekarnama. U kontekstu obrade prijava za zapošljavanje, također možemo zahtijevati osjetljive informacije, kao što su rasno ili etničko porijeklo ili informacije o invaliditetu, ako je to potrebno ili dopušteno zakonom zemlje u kojoj se prijavljujete za zapošljavanje.

  Izvan ovih konteksta ili na drugi način, kao što to izričito zahtijevamo, tražimo da nam ne pružite nikakve osjetljive osobne podatke (što znači informacije koje otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, religiju ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, genetski, zdravstveni ili biometrijski informacije, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, ili kaznenim presudama ili kaznenim djelima) putem naših web stranica ili mobilnih aplikacija, ili na neki drugi način nama.

 2. Kako koristimo vaše osobne podatke

  Svrhe za koje ćemo koristiti vaše osobne podatke:

  Pružanje naših proizvoda i usluga, što uključuje:

  • Upravljanje, procjena, održavanje, poboljšanje i pružanje značajki i funkcionalnosti naših proizvoda i usluga
  • Ispunjavanje platne transakcije koju ste pokrenuli (s nama ili našim klijentom)
  • Upravljanje našim odnosom s vama ili vašim društvom
  • Obavljanje naših obveza i ostvarivanje naših prava, prema našem dogovoru s vama ili vašim društvom
  • Komuniciranje s vama u vezi vašeg računa, ako ga imate, uključujući slanje e-pošte ili poruka povezanih s uslugama (npr. Poruke o verifikaciji računa, promjenama ili ažuriranju funkcionalnosti naših proizvoda ili usluga, tehničkim i sigurnosnim obavijestima i upozorenjima, te podrške i administrativne poruke)
  • Personaliziranje načina na koji pružamo naše proizvode i usluge
  • Provjera radi prijevare ili pranja novca i/ili upravljanja rizikom, našeg ili naših klijenata
  • Upravljanje i zaštita našeg poslovanja
  • Pružanje podrške i održavanja naših proizvoda i usluga, uključujući odgovaranje na vaše zahtjeve, pitanja i povratne informacije u vezi s uslugama
  • Za istraživanje i razvoj

   Informacije koje prikupljamo koristimo za vlastite istraživačke i razvojne svrhe koje uključuju:

  • Razvoj ili poboljšanje naših proizvoda i usluga
  • Razvoj i izrada analitike i povezanog izvješćivanja, poput trendova u industriji i prijevara

  Marketing

  Možemo upotrijebiti vaše osobne podatke kako bismo stvorili mišljenje o tome koje proizvode ili usluge želite ili trebate, ili što vam može biti od interesa.

  Možemo vas kontaktirati s marketinškim komunikacijama pomoću osobnih podataka koje ste nam dali ako ste aktivno iskazali interes za kupnju ili ste već kupovali od nas i, u svakom slučaju, niste isključili primanje marketinških informacija, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom.

  Kad to zakon zahtijeva, dobit ćemo vaše izričito dopuštenje prije dijeljenja vaših osobnih podataka s bilo kojim društvom izvan First Data grupe u marketinške svrhe.

  Možete zatražiti od nas ili trećih strana da prestanemo sa slanjem marketinških poruka u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate koristeći detalje u odjeljku Kontaktirajte nas ili klikom na link za izuzeće koji je uključen u svaku marketinšku poruku.

  Ako odlučite isključiti primanje naših marketinških poruka, nastavit ćemo s obavljanjem drugih relevantnih aktivnosti koristeći vaše osobne podatke, uključujući slanje nemarketinških poruka.

  Upravljanje našim prijavama za zapošljavanje i njihovom obradom

  Mi obrađujemo osobne podatke, kao što su informacije koje su nam dostavljene u prijavi za posao, kako bismo olakšali naše aktivnosti zapošljavanja i obradili prijave za zapošljavanje, kao što je procjena kandidata za posao za aktivnost zapošljavanja i praćenje statistike zapošljavanja.

  Poštivanje zakona

  Vaše osobne podatke koristimo kao što smatramo potrebnima ili prikladnima za pridržavanje važećih zakona, zakonskih zahtjeva i pravnih postupaka, kao što su odgovaranje na pozive ili zahtjeve državnih tijela.

  Usklađenost, sprečavanje prijevara i sigurnost

  Vaše osobne podatke koristimo kako smatramo potrebnima ili prikladnima za (a) primjenu odredbi i uvjeta koji reguliraju naše proizvode i usluge; (b) zaštititi naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i / ili vaše ili druge; i (c) zaštititi, istražiti i spriječiti lažne, štetne, neovlaštene, neetične ili nezakonite aktivnosti.

  Uz vaš pristanak

  U nekim jurisdikcijama, mjerodavno pravo može od nas zahtijevati da zatražimo vaš pristanak za korištenje vaših osobnih podataka u određenim kontekstima, npr. kada koristimo određene kolačiće ili slične tehnologije ili vam želimo poslati određene marketinške poruke.  Ako zatražimo vaš pristanak za korištenje vaših osobnih podataka, imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku na način naveden kada smo zatražili pristanak ili ako nas kontaktirate. Ako ste pristali na primanje marketinških komunikacija od naših partnera treće strane, možete povući svoj pristanak tako što ćete izravno kontaktirati te partnere.

  Za izradu anonimnih podataka

  Iz vaših osobnih podataka možemo stvoriti anonimne podatke, kao i za druge osobe čije osobne podatke prikupljamo.  Osobne podatke unosimo kao anonimne podatke isključujući podatke koji osobne podatke čine osobnim, i te anonimne podatke koristimo u naše zakonite poslovne svrhe. 

 3. Kako dijelimo vaše osobne podatke

  Tvrtke unutar grupe First Data

  Možemo otkriti vaše osobne podatke našim podružnicama i korporativnim podružnicama u svrhe sukladne ovoj Obavijesti o privatnosti. 

  Pružatelji usluga

  Možemo zaposliti tvrtke i pojedince treće strane za administraciju i pružanje usluga u naše ime (kao što su tvrtke koje pružaju korisničku podršku, tvrtke koje angažiramo za domaćinstvo, upravljanje, održavanje i razvoj našeg web-mjesta, mobilnih aplikacija i IT sustava te tvrtke koji nam pomažu u obradi plaćanja). Ove treće strane mogu koristiti vaše podatke samo u skladu s uputama koje im dostavlja First Data i na način koji je u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti, te im je zabranjeno koristiti ili otkrivati ​​vaše podatke za bilo koju drugu svrhu.

  Naši klijenti

  Kada First Data obavlja usluge za svoje klijente, može dijeliti osobne podatke s tim osobama. Na primjer, First Data može prikupljati informacije o klijentovim korisnicima od ili u ime klijenta, kao na primjer kada First Data obrađuje platne transakcije, a First Data može dati osobne podatke o tim klijentima korisniku. Nismo odgovorni za postupke zaštite privatnosti naših klijenata.

  Sudionici u lancu obrade transakcija

  First Data dijeli osobne podatke s tvrtkama u lancu obrade platnih transakcija,, kao što su trgovci, banke ili drugi izdavatelji kartica, kartične udruge, operatori debitne kartične mreže i njihovi članovi.

  Kreditne reference, zaštita od prijevara, upravljanje rizicima te agencije za identitet i provjeru

  First Data dijeli osobne podatke s kreditnim agencijama, agencijama za zaštitu od prijevara, upravljanje rizicima i provjeru identiteta kako bi se zaštitili, otkrili i odgovorili na prijevaru ili spriječili pranje novca, i / ili upravljali rizikom naših klijenata ili našim klijentima osigurali da postupamo u skladu s ugovornim, pravnim ili regulatornim zahtjevima.

  Profesionalni savjetnici

  Vaše osobne podatke možemo otkriti profesionalnim savjetnicima, kao što su odvjetnici, bankari, revizori i osiguravatelji, gdje je to potrebno u svrhu izvođenja profesionalnih usluga koje nam pružaju.

  Usklađenost sa zakonima i provedbom zakona; Zaštita i sigurnost

  First Data može otkriti informacije o vama vladinim ili službenicima za provedbu zakona (uključujući poreznim institucijama) ili privatnim stranama u skladu sa zakonom, te otkriti i koristiti takve informacije za koje smatramo da su potrebne ili prikladne za (a) poštivanje važećih zakona i zakonitih zahtjeva i pravnih postupaka, kao što je odgovaranje na pozive ili zahtjeve državnih tijela; (b) provoditi odredbe i uvjete koji reguliraju naše proizvode i usluge; (c) štititi naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i / ili vaše ili drugih; i (d) zaštititi, istražiti i spriječiti lažne, štetne, neovlaštene, neetične ili nezakonite aktivnosti.

  Poslovni prijenosi

  First Data može prodati ili prenijeti dio ili svu svoju djelatnost ili imovinu, uključujući vaše osobne podatke, u skladu s poslovnom transakcijom (ili potencijalnom poslovnom transakcijom) kao što je spajanje, konsolidacija, stjecanje, reorganizacija ili prodaja imovine ili u slučaju stečaja, u kojem slučaju ćemo uložiti razumne napore da od primatelja zahtijevamo poštivanje ove Obavijesti o privatnosti.

  Drugim stranama s vašim dopuštenjem ili u vezi ispunjavanja ugovora koje te strane imaju s vama

  First Data može prenijeti vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi koja nije obuhvaćena drugim navedenim kategorijama gore, u kojima ste nam dali dopuštenje, ili s kojom ste sklopili ugovor o tome kada trebamo prenijeti vaše osobne podatke, da bi taj ugovor bio važeći.

 4. Vaša prava i izbori

  U ovom odjeljku opisujemo prava i izbore dostupne svim korisnicima. Korisnici koji se nalaze u Europi mogu pročitati dodatne informacije o svojim pravima u nastavku.

  Marketinške komunikacije

  Možete zatražiti od nas da prestanemo sa slanjem marketinških poruka u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate ili klikom na link za izuzeće koji je uključen u svaku marketinšku poruku. Možete nastaviti primati poruke vezane uz usluge i druge netržišne poruke.

  Ciljano mrežno oglašavanje 

  Neki poslovni partneri koji prikupljaju informacije o aktivnostima korisnika na našim web-mjestima ili u našim mobilnim aplikacijama mogu biti članovi organizacija ili programa koji pojedincima pružaju mogućnost izbora u pogledu korištenja njihovog ponašanja pri pregledavanju ili korištenja mobilne aplikacije u svrhu ciljanog oglašavanja.

  Korisnici se mogu isključiti iz primanja ciljanog oglašavanja na web-mjestima putem sudjelujućih članova sljedećih organizacija ili programa:

  Korisnici mobilnih aplikacija mogu isključiti primanje ciljanog oglašavanja u mobilnim aplikacijama putem sudjelujućih članova Saveza za digitalno oglašavanje, instaliranjem aplikacije za mobilne uređaje AppChoices, dostupne ovdje i odabirom korisničkih izbora isključivanja. Osim toga, postavke mobilnog uređaja mogu pružiti funkcionalnost za ograničavanje mogućnosti nas ili naših partnera, uključivanja u praćenje oglasa ili ciljano oglašavanje pomoću Google Advertising ID ili Apple ID for Advertising povezanog s vašim mobilnim uređajem.

  Napominjemo da također možemo raditi s tvrtkama koje nude svoje mehanizme za isključivanje i možda ne sudjeluju u mehanizmima za isključivanje koje smo mi povezali gore.

  Ako odlučite isključiti ciljane oglase, i dalje ćete vidjeti te oglase na mreži, ali oni možda nisu relevantni za vas. Čak i ako odaberete da se isključite, nisu sve tvrtke koje pružaju oglašavanje na temelju ponašanja na mreži uključene u ovaj popis, pa stoga i dalje možete primati kolačiće i prilagođene oglase tvrtki koje nisu na tom popisu.

  Signali Ne prati

  Neki internetski preglednici mogu biti konfigurirani za slanje signala "Ne prati" mrežnim uslugama koje posjećujete. Trenutno ne odgovaramo na „Ne prati” signale. Za više pojedinosti o "Ne prati," posjetite stranicu http://www.allaboutdnt.com.

  Odlučite se ne dostavljati svoje osobne podatke

  Ako zatražimo osobne podatke izravno od vas, ne morate nam ih predati. Ako odlučite ne pružiti tražene informacije, u nekim okolnostima, mi ili naši klijenti, možda nećemo biti u mogućnosti pružiti vam proizvode ili usluge. Na primjer, možda nećemo moći obraditi vašu transakciju.

  Pristup, izmjena ili brisanje vaših podataka

  U skladu s određenim zakonskim ovlastima, mjerodavno pravo može pojedincima dati pravo pristupa, izmjene ili brisanja njihovih osobnih podataka. Možete nas kontaktirati izravno kako biste zatražili pristup ili izmijenili ili izbrisali vaše podatke. Možda nećemo moći pružiti pristup, izmijeniti ili izbrisati vaše podatke u svim okolnostima.

  Pritužbe

  Ako imate pritužbu na naše postupanje s vašim osobnim podacima, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka koristeći kontaktne podatke u nastavku. Tražimo da se prigovor podnese u pisanom obliku. Navedite pojedinosti o vašem upitu ili pritužbi kako bi ih naš službenik za zaštitu podataka mogao istražiti. Poduzet ćemo sve odgovarajuće mjere kao odgovor na vašu pritužbu, što može uključivati vođenje internih razgovora s relevantnim poslovnim predstavnicima. Možemo vas kontaktirati radi dodatnih detalja ili pojašnjenja o vašem upitu ili pritužbi. Kontaktirat ćemo vas kako bismo vas obavijestili o našem odgovoru na vašu žalbu. Također možete imati pravo podnijeti pritužbu nacionalnoj ili lokalnoj regulatornoj agenciji.

 5. Međunarodni prijenosi

  Sjedište tvrtke First Data je u Sjedinjenim Državama, a ima urede i pružatelje usluga u drugim zemljama, kao što su zemlje navedene ovdje. Vaši osobni podaci mogu se prenijeti u Sjedinjene Države ili na druga mjesta izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti gdje mi ili naši pružatelji usluga imamo urede i gdje zakoni o zaštiti privatnosti možda nisu toliko zaštitni kao oni u vašoj jurisdikciji. Ako izvršimo takav prijenos, zahtijevat ćemo da primatelji vaših osobnih podataka osiguraju sigurnost i zaštitu podataka u skladu s važećim zakonom.

  Europski korisnici trebaju pročitati važne informacije ovdje o prijenosu osobnih podataka izvan Europe.

 6. Kako čuvamo vaše podatke

  Postavili smo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo spriječili da se vaši osobni podaci slučajno izgube, koriste ili im se pristupi na neovlašten način, da budu izmijenjeni ili otkriveni. Osim toga, ograničavamo pristup vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima, agencijama, izvođačima i ostalim trećim stranama koji imaju poslovan razlog da ih znaju. Oni će obrađivati vaše osobne podatke samo u skladu s našim uputama i podložni su obvezi čuvanja povjerljivosti.

  Održavamo godišnju usklađenost s globalnim standardom za sigurnost podataka o bankovnim karticama (PCI DSS) koji su prihvaćeni od strane brandova platnih kartica za sve tvrtke koje obrađuju, pohranjuju ili prenose podatke vlasnika kartica. 

  Uspostavili smo postupke za rješavanje bilo kojih sumnjivih kršenja privatnosti osobnih podataka i obavijestit ćemo vas i sva nadležna regulatorna tijela o kršenju zakona kad smo zakonski obvezni.

 7. Ova web stranica može se povezati s drugim web stranicama

  Možemo se povezati i s web-mjestima trećih strana, mobilnim aplikacijama i drugim sadržajima. First Data nije odgovoran za praksu privatnosti bilo koje treće strane, a ova obavijest o privatnosti ne odnosi se na web-mjesta, mobilne aplikacije ili druge sadržaje takve treće strane. First Data ne jamči, ne odobrava niti podržava bilo kakve informacije, materijale, usluge ili proizvode koji su sadržani ili dostupni putem bilo koja povezana web-mjesta, mobilne aplikacije ili druge sadržaje treće strane. First Data nije odgovoran za bilo koji sadržaj u svojstvima trećih strana s kojima smo povezani. First Data omogućuje povezivanje sa svojstvima ili sadržajem treće strane kao pogodnost, a vi o vlastitom riziku posjećujete i koristite takva svojstva ili sadržaje.

 8. Dodatne informacije za europske korisnike 

  Kontrolor i Službenik za zaštitu osobnih podataka

  First Data se sastoji od različitih pravnih osoba. Reference na "First Data", "mi", "nas" ili "naše" u ovoj Obavijesti o privatnosti trebaju se čitati tako da se odnose na relevantnu tvrtku u grupi First Data koja je odgovorna za rukovanje vašim podacima. Obavijestit ćemo vas koji član First Data grupe će biti kontrolor vaših podataka. Ta informacija će biti dana u ugovoru koji potpišemo s vama ili u obavijesti o privatnosti koju vam damo, a koji se posebno odnosi na odnos koji imamo s vama.

  Imenovali smo Službenika za zaštitu podataka („DPO”) koji je odgovoran za nadgledanje pitanja vezanih uz ovu obavijest o privatnosti. Ako imate pitanja o ovoj obavijesti o privatnosti, uključujući sve zahtjeve za ostvarivanje zakonskih prava, obratite se Službeniku za zaštitu podataka pomoću detalja navedenih u nastavku:

  Data Protection Officer, First Data

  Adresa e-pošte: dpo@firstdata.com
  Poštanska adresa: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Pravne osnove za obradu

  Od vas se traži da vas obavijestimo o pravnim osnovama naše obrade vaših osobnih podataka, koje su opisane u donjoj tablici.  Ako imate pitanja o pravnoj osnovi kako obrađujemo vaše osobne podatke, Obratite nam se.

  Svrha obrade (kliknite na poveznicu za više pojedinosti)
  Pojedinosti koje se odnose na niže navedene svrhe obrade navedene su u gornjem dijelu pod naslovom „Kako koristimo vaše osobne podatke”.

  Pravni osnov

  Pružanje naših proizvoda i usluga

  Obrada je potrebna za izvršenje ugovora koji regulira naše pružanje proizvoda ili usluga ili za poduzimanje koraka koje ste zatražili prije prijave za Usluge.

  • Marketing
  • Za istraživanje i razvoj
  • Upravljanje našim prijavama za zapošljavanje i postupcima zapošljavanja
  • Za usklađenost, sprečavanje prijevara i sigurnost
  • Za izradu anonimnih podataka

  Ove aktivnosti obrade predstavljaju naše legitimne interese.  Osiguravamo razmatranje i usklađivanje svakog potencijalnog utjecaja na vas (pozitivan i negativan) i vaša prava prije nego što obradimo vaše osobne podatke za naše legitimne interese. Vaše osobne podatke ne koristimo za aktivnosti u kojima naš interes nadilazi utjecaj na vas (osim ako nemamo vašu suglasnost ili ako se na neki drugi način zahtijeva ili dopušteno zakonom).

  Poštujemo zakon

  Obrada je potrebna kako bi se ispunile naše zakonske obveze

  Uz vaš pristanak

  Obrada se temelji na Vašem pristanku. Tamo gdje se oslanjamo na vaš pristanak imate pravo povući ga u bilo koje vrijeme na način naveden u trenutku kada prikupljamo vaše podatke ili ako nas kontaktirate na dpo@firstdata.com.

  Koristite za nove svrhe

  Vaše osobne podatke možemo koristiti iz razloga koji nisu opisani u ovoj Obavijesti o privatnosti, ako je to dopušteno zakonom, a razlog je u skladu sa svrhom za koju smo je prikupili.

  Automatizirane odluke, kreditne referentne agencije i agencije za sprječavanje prijevara

  Ponekad donosimo automatizirane odluke na temelju vaših osobnih podataka (koje smo dobili od vas ili koje smo prikupili od trećih strana, kao što su kreditne referentne agencije i agencije za prevenciju prijevara). To ćemo učiniti samo tamo gdje je to potrebno u vezi s ugovorom, ovlaštenim zakonom ili na temelju vašeg izričitog pristanka. Možete nas kontaktirati za više informacija o automatiziranom odlučivanju. Molimo također pogledajte odjeljak „Vaša individualna zakonska prava” u nastavku.

  Koliko dugo ćete koristiti moje osobne podatke?

  Koristit ćemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno, na temelju razloga zašto smo ih prikupili i zašto ih upotrebljavamo. To može uključivati i našu potrebu za zadovoljavanjem zakonskih, regulatornih, računovodstvenih ili zahtjeva za izvješćivanjem.

  Kako bismo utvrdili prikladno razdoblje čuvanja osobnih podataka, razmatramo iznos, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od neovlaštenog korištenja ili otkrivanja Vaših osobnih podataka, svrhe za koje obrađujemo vaše osobne podatke i možemo li takve svrhe postići drugim sredstvima i primjenjivim zakonskim zahtjevima.

  Općenito, zadržavamo vaše osobne podatke tijekom trajanja vaše uključenosti/angažmana s nama i dokle god je to razumno potrebno nakon toga; međutim, možemo primjenjivati različita razdoblja zadržavanja za različite proizvode i usluge. Također postoje određene vrste informacija koje je zakonom potrebno zadržati određeno vrijeme.

  Vaša pojedinačna zakonska prava

  U određenim okolnostima pojedinci u Europi imaju prava prema zakonima o zaštiti podataka u odnosu na svoje osobne podatke. Ako se nalazite u Europi, možete nas zamoliti da poduzmemo sljedeće radnje u vezi s osobnim podacima koje držimo:

  • Pristup. Ako obrađujemo vaše osobne podatke imate pravo tražiti od nas kopiju osobnih podataka koje držimo o vama, kao i dobiti određene druge podatke o našim aktivnostima obrade.
  • Ispravak. Ako su bilo kakvi osobni podaci koje čuvamo o vama nepotpuni ili netočni, možete zahtijevati da to ispravimo, iako ćemo morati potvrditi točnost novih podataka koje ste nam dali.
  • Brisanje. Ovo vam omogućuje da zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ako ne postoji dobar razlog za nastavak obrade. Također imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje vaših osobnih podataka ako ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradbu (vidi dolje), kad smo možda obradili vaše podatke protupravno ili kad moramo brisati vaše osobne podatke da budemo u skladu s lokalnim zakonom.
  • Prigovor. Kad je naš razlog za obradu vaših osobnih podataka legitiman interes, možete prigovoriti obradi ako smatrate da utječe na vaša temeljna prava i slobode. Također imate pravo prigovora kad obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.
  • Ograničenje. Možete zatražiti da obustavimo upotrebu vaših osobnih podataka u sljedećim scenarijima:
   • ako želite uspostaviti točnost podataka;
   • kad je naša upotreba vaših osobnih podataka protuzakonita, ali ne želite da ih izbrišemo;
   • kad želite da čuvamo vaše podatke dulje vrijeme nego što obično činimo, jer su vam potrebni za utvrđivanje, korištenje ili branjenje pravnih zahtjeva; ili
   • ste prigovorili našoj upotrebi vaših podataka, ali moramo potvrditi da li smo prešli legitimne osnove za njihovo korištenje.
  • Prijenos. Kad je to moguće, pružit ćemo vama ili trećoj osobi koju ste odabrali vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku koji se može čitati strojem. Imajte na umu da ovo pravo vrijedi samo za osobne podatke koje smo dobili od vas i za koje ste nam u početku dali pristanak za upotrebu ili kad smo koristili informacije za izvršavanje ugovora s vama.
  • Povlačenje pristanka. Tamo gdje se naš razlog za obradu temelji na vašem pristanku, u svakom trenutku možete povući takav pristanak. Ako povučete vaš pristanak, možda vam nećemo moći pružiti određene proizvode ili usluge. Savjetovat ćemo vam ako je to slučaj u trenutku povlačenja vašeg pristanka.
  • Automatizirano donošenje odluka. Imate pravo ne biti podvrgnuti automatiziranom odlučivanju (npr. profiliranju) koje značajno utječe na vas. Korištenje ovog prava nije vam dostupno u sljedećim slučajevima:
   • Automatizirana odluka je potrebna za ugovaranje ili izvršavanje ugovora s vama.
   • Imamo vašu izričitu suglasnost za donošenje takve odluke.
   • Automatizirana odluka je dopuštena lokalnim zakonom države članice EU.

  Međutim, u prva dva gore navedena slučaja imate još uvijek pravo na ljudsku intervenciju u vezi s odlukom, izražavanje stajališta i osporavanje odluke.

  Možete podnijeti zahtjeve za ostvarivanje tih prava slanjem e-pošte našem službeniku za zaštitu podataka u First Data na adresi dpo@firstdata.com. Možda ćemo morati zatražiti određene informacije od vas kako bismo mogli potvrditi vaš identitet i osigurati da imate pravo na ostvarivanje prava u odnosu na vaše osobne podatke, na primjer, identifikacijski broj trgovca ili broj računa. Ovo je sigurnosna mjera kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne otkrivaju bilo kojoj osobi koja ih nema pravo primiti. Možemo vas također kontaktirati i zatražiti dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom za ubrzavanjem našeg odgovora.

  Mogu postojati pravni ili drugi razlozi zašto ne možemo ili nismo obvezni ispuniti zahtjev za ostvarivanjem vaših prava. Koristit ćemo dostupna zakonita oslobođenja vaših pojedinačnih prava u onoj mjeri u kojoj je to prikladno. Ako odbijemo vaš zahtjev, reći ćemo vam zašto, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

  Nećete morati platiti naknadu za korištenje bilo kojeg od svojih prava koja se odnose na vaše osobne podatke. Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtjev očito neosnovan, ponavljajući ili prekomjeran. Umjesto toga, u takvim okolnostima možemo odbiti ispuniti vaš zahtjev.

  Odgovorit ćemo na sve legitimne zahtjeve odmah i, u svakom slučaju, u rokovima propisanim važećim zakonom. Općenito, moramo odgovoriti na upite u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, stoga je važno da se zahtjevi identificiraju i šalju na dpo@firstdata.com što je prije moguće. Ponekad nam je potrebno više od mjesec dana ako je vaš zahtjev posebno složen ili ste podnijeli brojne zahtjeve. U tom slučaju ćemo vas obavijestiti i javljati sve novosti. Bilo koji prijenos osobnih podataka bit će obrađen na siguran način.

  Također imate pravo u bilo koje vrijeme podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (za više informacija posjetite https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

  Prekogranični prijenos podataka 

  Prenosimo vaše osobne podatke unutar First Data grupe, uključujući izvan Europe. Kad god prenesemo vaše osobne podatke izvan Europe unutar grupe First Data u zemlje koje Europska komisija ne smatra dovoljnom za zaštitu osobnih podataka, prijenos će se temeljiti na našim obvezujućim korporativnim pravilima, kopija možete naći ovdje. FDR Limited je prvi subjekt koji je odgovoran za usklađenost s obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke First Data.

  Kada prenosimo osobne podatke izvan Europe trećim stranama u zemljama za koje Europska komisija ne smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, prijenos će se izvršiti u skladu s:

  • Ugovorom koji je odobrila Europska komisija (ponekad se naziva "Model klauzule");
  • Štitom za zaštitu privatnosti u EU i SAD-u;
  • Prihvatljivim korporativnim pravilima primatelja;
  • Suglasnošću osobe na koju se osobni podaci odnose; ili
  • Drugim mehanizmima ili pravnim osnovima koji mogu biti dopušteni primjenjivim europskim pravom
  • Kontaktirajte nas ako želite dobiti dodatne informacije o specifičnom mehanizmu koji koristimo prilikom prijenosa vaših osobnih podataka izvan Europe.

 9. Promjene ove Obavijesti o privatnosti

  Zadržavamo pravo izmjene ove Obavijesti o privatnosti u bilo kojem trenutku. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu kako biste dobili najnovije informacije o našim praksama glede privatnosti. Ako napravimo materijalne promjene ove Obavijesti o privatnosti, obavijestit ćemo vas ažuriranjem datuma ove Obavijesti o privatnosti i objavljivanjem na našem web-mjestu i u trgovinama s aplikacijama na mreži gdje su naše mobilne aplikacije obuhvaćene ovim Obavijestima o privatnosti dostupne za preuzimanje. Možemo (i, prema zakonu, zahtijevati) također dostaviti obavijest o promjenama na drugi način na koji vjerujemo da je razumno doći do vas, kao što je putem e-pošte (ako imate račun u kojem imamo vaše podatke za kontakt) ili na drugi način putem našeg web-mjesta ili mobilnih aplikacija.

  Svaka izmjena ove Obavijesti o privatnosti stupa na snagu nakon objavljivanja novih uvjeta i / ili nakon provedbe novih promjena (ili kako je drugačije naznačeno u vrijeme objavljivanja). U svim slučajevima, vaše daljnje korištenje naših proizvoda ili usluga nakon objavljivanja izmijenjene Obavijesti o privatnosti ukazuje na vaše prihvaćanje uvjeta izmijenjene Obavijesti o privatnosti.

 10. Obratite nam se

  Ako imate bilo kakvih pitanja, bojazni ili pritužbi vezanih uz ovu Obavijest o privatnosti ili našu praksu privatnosti, ili zatražiti pristup vašim osobnim podacima, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka dpo@firstdata.com. Kontaktni podaci za određenu regiju također su dostupni na zahtjev.

  Također održavamo telefonsku liniju za zaštitu privatnosti podataka koja je dostupna 24 sata dnevno iz SAD-a, na broju +1 800-368-1000. Ova telefonska linija je najprikladniji kontakt za hitnu zabrinutost, kao što je prijavljivanje sumnje u kršenje podataka u vezi s vašim osobnim podacima; ili, ako ste trgovac, podatke o svojim klijentima.

  Ako imate pitanja o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici ili o kupnji, obratite se financijskoj instituciji koja je izdala vašu karticu ili trgovca.