Please note that First Data was recently acquired by Fiserv, Inc. The Privacy Notice available on this legacy First Data site, applicable to those with First Data relationships, continues to be in effect for data processed in connection with those relationships. You can find the Privacy Notice applicable to those with Fiserv relationships here.

 

UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA: 2019. július 2.

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha adott időpontra szüksége van jelen nyilatkozat egy másolatára.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 15 May 2018

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen „Adatvédelmi nyilatkozat” a First Data vállalatcsoport eljárásait írja le, ideértve a First Data Corporation fiók- és leányvállalatait (közös néven „First Data”, „mi”), valamint az egyének rendelkezésére álló jogokat és választási lehetőségeket a személyes adatokra vonatkozóan. A személyes adatok kifejezés jelenthet bármely olyan információt, amely egy azonosítható személyre vonatkozik.

A First Data kiadhat olyan különálló adatvédelmi nyilatkozatokat is, melyek bizonyos általunk nyújtott termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, ebben az esetben nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozat érvényes. Ahol jelen Adatvédelmi nyilatkozat érvényes, a First Data egyes személyeknek az adataik begyűjtésekor további vagy kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatokat is kiadhat, melyek meghatározzák az adott időpontban rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének módját. Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint módosíthatjuk is bizonyos termékek vagy szolgáltatások esetén annak érdekében, hogy megfeleljen világszerte a helyi törvényeknek és előírásoknak, például bizonyos országokban kiegészítő információk kiadására vonatkozóan. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a First Data személyzetére, például az alkalmazottakra vagy alvállalkozókra vonatkozó személyes adatok kezelésére.

Fontos információk itt találhatóak az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térségben, Az Egyesült Királyságban és Svájcban (közös néven, „Európa” vagy „európai”) tartózkodó személyek számára.

Tartalomjegyzék

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok
 2. Hogyan használjuk fel személyes adatait?
 3. Hogyan osztjuk meg személyes adatait?
 4. Az Ön jogai és választási lehetőségei
 5. Nemzetközi adattovábbítások
 6. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?
 7. Ez a weboldal kapcsolódhat más weboldalakhoz
 8. Kiegészítő információk európai felhasználók számára
 9. Az Adatvédelmi nyilatkozat változtatásai
 10. Kapcsolatfelvétel
 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok

  Magánszemélyekről személyes adatokat gyűjtünk a lent leírt különböző forrásokból. Adott esetben jelezzük, hogy az egyes személyeknek kell-e számunkra személyes adatokat átadni, és hogy erre miért van szükség, továbbá azt is, hogy milyen következményekkel jár, ha ezt nem teszik meg.

  Az általunk közvetlenül magánszemélyektől begyűjtött információk és a felek, akikkel üzleti kapcsolatban állunk.

  Begyűjthetünk személyes adatokat az általunk közvetlenül magánszemélyektől és azoktól a felektől, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, ideértve a potenciális üzletfeleket is. Ide olyan felek tartozhatnak, akik közvetlen kapcsolatban állnak velünk (például olyan személyek, akik mobilalkalmazásainkat letöltik vagy állásra jelentkeznek), olyanok, akik számunkra árukat és szolgáltatásokat nyújtanak (ügyfelek, bankok, pénzintézetek, kereskedők és magánszemélyek) (közös néven „ügyfelek”), olyanok, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (például szolgáltatók) (közös néven „szolgáltatók”), valamint olyan felek, akiknek mi ajánlunk vagy nyújtunk árukat és szolgáltatásokat (például független kereskedelmi szervezetek) (közös néven „partnerek”).

  Ezektől a felektől különböző módokon gyűjthetünk információkat, például internetes űrlapok kitöltésén keresztül, termékeink vagy szolgáltatásaink igénylése során, illetve ha a közösségi médiában vagy levelezésben kapcsolatba lépnek velünk. Az ezeken a módokon általunk begyűjtött információk lehetnek:

  • A velünk kapcsolatban álló üzleti vállalkozások és azok személyzetének kapcsolattartási adatai, például név, beosztás, lakcím, telefonszám és e-mail-cím
  • Profiladatok, például felhasználónév és jelszó, melyeket egy személy valamelyik weboldalunkon vagy alkalmazásunkban állít be, valamint bármely olyan információ, amelyet a fiókjában megad.
  • Demográfiai adatok, például születési idő, állampolgárság és/vagy tartózkodási ország.
  • Információk azzal kapcsolatban, hogy az adott személy milyen kapcsolatban áll egy jogi entitással, például a személy szerepe, illetve hogy tulajdonos-e, illetve hogy aláírásra jogosult-e.
  • A kormányzat által kiadott azonosítószám (amennyiben ezt az alkalmazandó törvények engedik), például nemzeti azonosítószám (pl. társadalombiztosítási azonosítószám, adószám vagy útlevélszám), állami vagy helyi azonosítószám (pl. vezetői engedélye száma vagy más, kormányzat által kiadott azonosítószám), és az kormányzat által kiadott személyazonosító igazolvány fénymásolata.
  • Visszajelzés vagy levelezés, például olyan információk, amelyeket akkor ad át, amikor információt kér tőlünk, ügyféltámogatást igényel, vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk weboldalainkon vagy közösségi média oldalainkon vagy más szolgáltatásainkon keresztül.
  • Pénzügyi fiókok adatai, pédául fizetési kártyák vagy bankszámlák adatai
  • Kereskedők információi, például a kereskedő neve, kereskedelmi azonosítószám, kategóriakód, a kereskedő helye egy tranzakció lebonyolításakor, illetve információk a kereskedő által lebonyolított tranzakciókról, ideértve annak nagyságrendjét, gyorsaságát, összegeit, az áruk vagy a szolgáltatások típusait és a visszaterhelési arányokat.
  • A First Data termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó információk, például fiókadatok, kifizetési küszöbök, fizetési műveletek és minták, valamint az általunk feldolgozott tranzakciókkal kapcsolatos információk.
  • Pontos geolokációs információk, amennyiben engedélyezte, hogy a mobilalkalmazásunk hozzájuk férjen.
  • Marketinginformációk, például a preferenciái marketinganyagok fogadásával kapcsolatban, valamint annak részlete, hogy hogyan vesz részt a mi marketingkommunikációnkban.
  • Egyéb információk, melyeket állásra jelentkezők adnak ák, például szakmai bizonyítványok és készségek, képzési és munkahelyi előzmények, illetve más olyan jellegű információk, amelyek önéletrajzban szerepelhetnek.

  Információk azokról, akik nincsenek velünk közvetlen kapcsolatban

  Gyűjthetünk információkat olyan személyekről, akik nincsenek velünk közvetlen kapcsolatban. Például ügyfeleink, szolgáltatóink és partnereink rendelkezésünkre bocsáthatnak információkat magánszemélyekről önmagukon kívül is akkor, amikor termékeinket vagy szolgáltatásainkat használják. Ezenfelül a First Data üzletének sajátos természetéből fakadóan a First Data a tranzakciók feldolgozási láncában más résztvevők adataihoz is hozzájut, például kártyakibocsátó szervezetek vagy betétikártya-kezelők és azok tagjai. A harmadik felektől kapott információk típusai lehetnek:

  • Információk az ügyfeleink, szolgáltatóink és partnereink személyzetéről, például olyan üzleti kapcsolattartási információk, melyeket ügyfeleink, szolgáltatóink és partnereink adnak át nekünk a velünk létrejött szerződéses kapcsolataink keretein belül
  • Információk potenciális munkavállalóinkról, például amikor egy munkaközvetítő felkeres minket egy személlyel kapcsolatban, aki jelölt lehet egy állásra a First Data vállalatnál
  • Információk ügyfeleink vevőiről, melyeket ügyfeleink adnak át nekünk azon szolgáltatás keretein belül, melyeket a First Data nyújt, például információ a vevő által kezdeményezett pénzügyi tranzakciókról, fiókregisztrációk, és egyes esetekben olyan információk, melyek egy vevő azonosságának ellenőrzéséhez szükségesek, valamint vásárolt termékek és szolgáltatások adatai, illetve ahogyan ez másképp egy alkalmazandó különálló adatvédelmi nyilatkozatban szerepel a First Data egy termékéhez vagy szolgáltatásához kötődően. Ahol a mi technológiánk egy kereskedő mobilalkalmazásának része, automatikusan is gyűjthetünk olyan típusú információkat, melyek lejjebb, az „Automatikus úton gyűjtött információk” című részben találhatók
  • Információk tranzakciók feldolgozása során, például fizetési tranzakciókkal kapcsolatos információk

  Információk, melyeket privát vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból gyűjthetünk

  Mi és szolgáltatóink magánszemélyekről olyan információkat gyűjthetünk, melyek nyilvánosan hozzáférhetők, ideértve a nyilvánosan hozzáférhető kormányzati listák korlátozott vagy szankcionált személyekről (például a különös megjelölésű állampolgárok és a tiltott személyek listája), nyilvános archívumok adatbázisai (például cégjegyzékek, felügyeleti beadványok), valamint média és internetes tartalmak keresése. Mi és harmadik felek által működtetett ellenőrző szervezeteink információt gyűjthetünk privát és kereskedelmi hozzáférésű forrásokból, például jelentések és információk lekérése hitelminősítő és csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségektől a vonatkozó törvények által megengedett mértékben.

  Továbbá termékeink és szolgáltatásaink számára fenntarthatunk oldalakat a legkülönfélébb külső platformokon, ide tartozik a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, a Google+, a YouTube, az Instagram és más közösségimédia-szolgáltatók. Amikor Ön felkeresi oldalainkat ezen külső platformok valamelyikén, az adott platformmal való kapcsolatokra a harmadik fél adatvédelmi szabályai vonatkoznak. Ha a külső platform információkat ad át nekünk ezeken a platformon lévő oldalainkról vagy az Ön velük kapcsolatos együttműködéséről, ezen információkat ezen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

  Automatikus úton gyűjtött információk

  Ha felkeresi weboldalaink egyikét vagy mobilalkalmazásunkat használja, mi, valamint szolgáltatóink és partnereink automatikusan információkat gyűjthetnek Önről, számítógépéről vagy mobileszközéről, valamint a weboldalainkon vagy a mobilalkalmazásainkon folytatott tevékenységeiről. A gyűjtött adatok körébe tartozhat a számítógép vagy mobileszköz operációs rendszerének típusa és verziószáma, a gyártó és a típus, az eszközazonosító (például a Google vagy az Apple hirdetési azonosítója), a böngésző típusa, a képernyőfelbontás, az IP-cím, a webhelyünk előtt felkeresett webhely, az általános tartózkodási helyre vonatkozó adatok, például a település, állam vagy földrajzi terület, valamint a webhelyek felhasználók általi használatára és ott végzett műveleteire vonatkozó adatok, például az elért oldalak, az oldalakon töltött időtartam, az oldalak közti navigációs útvonalak, az oldalakon végzett tevékenységek adatai, a hozzáférési idők és a hozzáférési időtartamok. Az általunk nyújtott egyes termékek és szolgáltatások, illetve azok, amelyeket más kereskedők építenek be weboldalaikba vagy mobilalkalmazásaikba, automatikusan gyűjthetnek további információkat, ahogyan az a későbbiekben részletezésre kerül egy különálló adatvédelmi nyilatkozatban.

  Szolgáltatóink és üzleti partnereink alkalmanként gyűjthetnek ilyen típusú információkat külső weboldalakon keresztül. Ezen információk begyűjtése különféle mechanizmusokon keresztül történik, legyenek azok cookie-k, webes adatgyűjtő jelek, beágyazott scriptek, illetve történhet mobilalkalmazásainkon vagy más hasonló technológiákon keresztül. Ilyen típusú információ akkor is begyűjtésre kerül, amikor Ön HTML-t tartalmazó e-maileket olvas. További részleteket a Cookie-k közzététele című résznél talál. Lehetősége van a cookie-k letiltására, illetve böngészési viselkedése célzott hirdetések céljára való felhasználásának kikapcsolására. A letiltáshoz további utasításokat ezen Adatvédelmi nyilatkozatban a „Célzott hirdetésekg” rész „Az Ön lehetőségei” című szakaszában olvashat.

  Érzékeny személyes adatok

  Bizonyos korlátozott körülmények között, valamint amikor azt a törvények lehetővé teszik, biometrikus adatokat kérhetünk Öntől a személyazonossága ellenőrzésére, például ha egy fizetést hagyunk jóvá az Ön ujjlenyomata segítségével. Bizonyos körülmények között kérhetünk Öntől olyan információkat, melyek feltárják az Ön egészségügyi vagy orvosi információit, például ha egészségügyi vagy orvosi intézményekben vagy gyógyszertárakban történő tranzakciókat dolgozunk fel. A foglalkoztatásra vonatkozó pályázatok feldolgozásának keretében kérhetünk Öntől érzékeny információkat, ilyenek a faji és etnikai hovatartozás, vagy a fogyatékosságok, ahol ezt az állásra jelentkező országában érvényben lévő törvények lehetővé teszik.

  Ezeken a környezeteken kívül, vagy ha erre külön nem kérjük, arra kérjük, ne adjon ki számunkra érzékeny személyes adatokat (ide tartoznak az olyan információk, amelyek faji vagy etnikai hovatartozást, politikai nézeteket, vallási vagy filozófiai nézeteket, szakszervezeti tagságot, genetikai, egészségügyi vagy biometriai információkat, szexuális élettel vagy irányultsággal kapcsolatos, illetve büntetőeljárásokra vagy bűncselekményekre vonatkozó információkat fednek fel) weboldalainkon vagy mobilalkalmazásainkon keresztül, vagy számunkra bármi más módon.

 2. Hogyan használjuk fel személyes adatait?

  A következő célokra használjuk személyes adatait:

  Termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtásához, ide tartozik:

  • Termékeink és szolgáltatásaink funkcióinak és működőképességének kezelése, értékelése, karbantartása, fejlesztése és biztosítása
  • Az Ön által kezdeményezett fizetési tranzakció teljesítése (velünk vagy egy ügyfelünkkel)
  • Önnel vagy cégével való kapcsolatunk kezelése
  • Kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása az Önnel vagy vállalatával fennálló szerződés értelmében
  • Kapcsolattartás Önnel a nálunk fenntartott fiókjával kapcsolatban, ha Önnek van ilyene, ide tartozik a szolgáltatással kapcsolatos e-mailek és üzenetek (pl. fiókmegerősítési üzenetek, változások és frissítések termékeink és szolgáltatásaink funkcióiban, műszaki biztonsági értesítések és figyelmeztetések, valamint támogatási és adminisztratív üzenetek)
  • Termékeink és szolgáltatásaink nyújtásának személyre szabása
  • Csalás vagy pénzmosás ellenőrzése és/vagy saját vagy ügyfeleink kockázatának kezelése
  • Vállalkozásunk adminisztrálása és védelme
  • Termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz támogatás és karbantartás biztosítása, ide tartoznak az Ön szolgáltatással kapcsolatos igényei, kérdései és visszajelzése.

  Kutatási és fejlesztési célokra

  A begyűjtött információkat felhasználjuk kutatási és fejlesztési célokra, ide tartoznak a következők:

  • Termékeink fejlesztése és jobbá tétele
  • Elemzések és az azokhoz fűződő jelentések kifejlesztése és létrehozása, például az ipari és csalási tendenciákkal kapcsolatban

  Marketingcélokra

  Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy képet alkossunk arról, véleményünk szerint mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik, vagy melyekre lehet szüksége.

  Amennyiben aktívan kifejezte, hogy szándékában áll vásárolni tőlünk, vagy már meg is tette, továbbá nem utasította vissza marketingcélú megkeresési szándékunkat a vonatkozó törvényeknek megfelelő mértékben, kapcsolatba léphetünk Önnel marketingkommunikációnk során azokat az adatokat felhasználva, melyeket Ön bocsátott rendelkezésre.

  Ahol ezt a törvény előírja, mielőtt személyes adatait marketing céljából megosztanánk a First Data csoporton kívüli vállalatokkal, ehhez kifejezett beleegyezését kérjük.

  Bármikor megkérhet minket vagy külső feleket, hogy ne küldjünk Önnek marketingüzeneteket, ha kapcsolatba lép velünk a Kapcsolatfelvétel pontalatt található módokon, vagy ha rákattint a marketingüzenetekben található leiratkozás gombra.

  Ha úgy dönt, hogy leiratkozik marketingüzeneteinkről, továbbra is elvégezzük személyes adatait érintő más tevékenységeinket, ideértve a nem marketing célú üzeneteket.

  A toborzás kezeléséhez és az álláskeresők pályázatainak feldolgozásához

  Begyűjtünk személyes adatokat, például olyan információkat, melyeket egy állás megpályázása során adnak át nekünk, melynek a célja toborzási tevékenységünk segítése és a pályázatok feldolgozása, például egy állásra jelentkező elbírálása egy adott munkahelyi tevékenységnek az elvégzéséhez, továbbá toborzási statisztikák követéséhez.

  A törvényeknek való megfeleléshez

  A személyes adatokat azért is gyűjtjük, mert úgy hisszük, hogy a megfelelés az alkalmazandó törvényeknek, törvényi kéréseknek és jogi eljárásoknak szükségszerű és helyénvaló, ide tartoznak az idézésekre és a kormányzati szervek kéréseire adott válaszok.

  Megfelelőségre, csalások megelőzésére és biztonságra

  A személyes adatokat azért is gyűjtjük, mert úgy hisszük, hogy (a) a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó feltételek érvényesítése; (b) saját és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának és tulajdonainak védelme; és (c) a csaló, ártalmas, jogtalan, etikátlan és törvénytelen tevékenységek elleni védelem, azok felkutatása és elrettentése szükségszerű és helyénvaló.

  Az Ön hozzájárulásával

  Egyes törvényi szabályozások szerint a vonatkozó jogszabályok megkövetelhetik, hogy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kérjük személyes adatai felhasználásához, például bizonyos cookie-k vagy hasonló technológiák használata során, vagy ha marketingcélú üzenetek szeretnénk Önnek küldeni. Ha az Ön személyes adatainak felhasználásához hozzájárulását kérjük, az adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja azon a módon, ahogy azt a hozzájárulás kérésekor is jeleztük, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot. Ha hozzájárult, hogy külső partnereink marketingcélú üzeneteket küldjenek nekünk, hozzájárulása visszavonásához ezen külső feleket kell felkeresnie.

  Névtelen adatok létrehozásához

  Előfordulhat, hogy névtelen adatokat hozunk létre az Ön vagy más magánszemélyek személyes adataiból, akiknek az adatait begyűjtjük. A személyes adatokat névtelen adatokká alakítjuk úgy, hogy kivesszük belőle azon információkat, melyek alapján Ön beazonosítható, majd ezen névtelen adatokat jogszerű üzleti célokra használjuk fel.

 3. Hogyan osztjuk meg személyes adatait?

  Vállalatok a First Data cégcsoporton belül

  Az Ön személyes adatait továbbadhatjuk fiók- és leányvállalataink számára olyan célokra, melyek összeegyeztethetők az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtakkal.

  Szolgáltatók

  Megbízhatunk külső cégeket és magánszemélyeket, hogy nevünkben szolgáltatásokat nyújtson (például ügyféltámogatást biztosító vállalatok, vagy a weboldalon, mobilalkalmazásain és informatikai rendszereink hosting szolgáltatásaival, kezelésével és fejlesztésével megbízott cégek, illetve a fizetések feldolgozását segítő cégek). Ezen külső felek az Ön információit csak a First Data által meghatározott, és az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtakkal összeegyeztethető módon használhatják fel, és tilos az Ön információit bármilyen más célra felhasználniuk vagy kiadniuk.

  Ügyfeleink

  Amikor a First Data ügyfelei részére szolgáltatásokat nyújt, ezekkel az entitásokkal személyes adatokat is megoszthat. Például a First Data gyűjthet információkat az ügyfél vevőiről az ügyféltől, vagy annak nevében, például olyankor, amikor a First Data fizetési tranzakciókat dolgoz fel, és a First Data ezekről a vevőkről a személyes adatokat visszajuttathatja az ügyfélhez. Nem vállalunk felelősséget az ügyfeleink adatvédelmi gyakorlatáért.

  Résztvevők a tranzakciók feldolgozási láncában

  A First Data megoszt információkat a tranzakciók feldolgozási láncában olyan vállalatokkal, akik a fizetések feldolgozásával kapcsolatban állnak, például kereskedők, bankok vagy kártyakibocsátók, betétikártya-hálózatok és azok tagjai.

  Hitelreferenciát, csalásokat, kockázatkezelést, valamint személyazonosságot vizsgáló hatóságok.

  A First Data megoszthat személyes adatokat hitelbírálattal, csalások megelőzésével, kockázatkezeléssel és személyazonosság ellenőrzésével foglalkozó ügynökségekkel annak érdekében, hogy segítse a védekezést és a választ csalások vagy pénzmosás ellen, és/vagy hogy kezeljék a mi és az ügyfeleink kockázatait garantálva, hogy megfelelünk a szerződésben foglalt, törvényes és előírásos követelményeknek.

  Professzionális tanácsadók

  Az Ön személyes adatait kiadhatjuk tanácsadással foglalkozó szakembereknek, például jogászoknak, bankároknak, könyvvizsgálóknak és biztosítóknak, ahol erre szükség van azon professzionális szolgáltatások során, melyeket a részünkre nyújtanak.

  Megfelelés a törvényeknek és jogérvényesítés; védelem és biztonság

  A First Data az Ön személyes adatait kiadhatja kormányzati vagy bűnüldözéssel foglalkozó tisztviselőknek (ideértve az adóhatóságokat is), vagy a törvény által előírt módon külső feleknek, valamint ezen információkat kiadhatjuk és felhasználhatjuk, mert hisszük, hogy szükségszerű és helyénvaló (a) megfelelnünk a vonatkozó jogszabályoknak, jogszerű kéréseknek és törvényes eljárásoknak, például idézések teljesítéséhez vagy kormányzati szervek megkeresései esetén; (b) érvényesítenünk a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó feltételeket; (c) megvédenünk a saját, valamint az Ön vagy mások jogait, magánéletét, biztonságát és tulajdonait; (d) védelmet biztosítani a csaló, ártalmas, jogtalan, etikátlan és törvénytelen tevékenységek ellen, valamint felkutatni és elrettenteni azokat.

  A vállalkozás átruházásai

  A First Data értékesítheti vagy átruházhatja a vállalkozás vagy az eszközei egészét vagy egy részét – beleértve az Ön személyes adatait – vállalati tranzakció (vagy potenciális vállalati tranzakció) keretében, mely lehet fúzió, összevonás, felvásárlás, átszervezés, vagy eszközök eladása, illetve csőd esetén, mely utóbbi bekövetkeztekor mindent megteszünk azért, hogy az átvevő tiszteletben tartsa ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak a tartalmát.

  Más feleknek az Ön engedélyével vagy megfelelve az Önnel kötött szerződésnek

  A First Data továbbadhatja az Ön személyes adatait más olyan külső feleknek, melyek nem tartoznak azon kategóriákba, amelyekhez Ön számunkra hozzájárulását adta, vagy akivel Ön szerződéses viszonyban van akkor, amikor az adott félnek az Ön személyes adatait ki kell adnunk annak érdekében, hogy a szerződés teljesüljön.

 4. Az Ön jogai és választási lehetőségei

  Ebben a szakaszban tárgyaljuk azokat a jogokat és választási lehetőségeket, melyek minden felhasználó rendelkezésére állnak. Az Európában tartózkodó felhasználók a jogaikról kapcsolatban további információk lent találhatók.

  Marketingkommunikáció

  Bármikor megkérhet minket, hogy ne küldjünk Önnek marketingüzeneteket, ha kapcsolatba lép velünk vagy ha rákattint a marketingüzenetekben található leiratkozás gombra. A továbbiakban is kaphat tőlünk a szolgáltatásainkkal kapcsolatos és más, nem marketing célú üzeneteket

  Célzott onine hirdetés

  Néhány üzleti partnerünk, akik weboldalainkon vagy mobilalkalmazásainkon információkat gyűjtenek a felhasználók tevékenységeiről, tagjai lehetnek olyan szervezeteknek vagy programoknak, akik választási lehetőségeket kínálnak az egyének számára a böngészési viselkedésük vagy mobilalkalmazás-használatuk hirdetések célzásához való felhasználása tekintetében.

  A felhasználók az alábbi szervezetek és programok részt vevő tagjain keresztül iratkozhatnak le a célzott hirdetések webhelyeken történő fogadásáról:

  Mobilalkalmazások felhasználói kérhetik a célzott hirdetések letiltását a mobilalkalmazásokban a Digital Advertising Alliance résztvevő tagjain keresztül, ők az AppChoices mobilalkalmazás telepítése után választhatnak a felhasználói lehetőségek közül. Az alkalmazás itt aérhető el. Emellett mobilkészüléke beállításaiban is lehetősége lehet a mi vagy partnereink hirdetési nyomonkövetésének vagy célzott hirdetéseinek korlátozására a mobilkészülékéhez kapcsolt Google vagy az Apple hirdetési azonosítója segítségével.

  Vegye figyelembe, hogy olyan vállalatokkal is együttműködhetünk, amelyek saját leiratkozási mechanizmusokat kínálnak, és nem vesznek részt a fent találhatóakban.

  Ha úgy dönt, hogy leiratkozik a célzott hirdetésekről, akkor is lát majd hirdetéseket az interneten, azonban ezek nem Önre lesznek szabva. A listán nem szerepel minden, internetes viselkedésre épülő hirdetéscélzást alkalmazó vállalat, ezért ezektől akkor is kaphat cookie-kat és személyre szabott hirdetéseket, ha a leiratkozás mellett döntött.

  Követés letiltása

  Egyes internetböngészők beállíthatók úgy, hogy "ne kövess" ” jeleket küldjenek azoknak az online szolgáltatásoknak, amelyeket Ön meglátogat. Jelenleg nem reagálunk a követést tiltó jelekre. A "ne kövess," funkcióval kapcsolatban többet is megtudhat a http://www.allaboutdnt.com soldalon.

  Ha úgy dönt, hogy nem adja át személyes adatait

  Amikor személyes adatokat kérünk Öntől, nem köteles azokat megadnia. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a kért adatokat, esetenként lehetséges, hogy mi vagy ügyfeleink nem tudunk termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Például nem tudjuk feldolgozni tranzakcióit.

  Az Ön információinak elérése, módosítása vagy törlése.

  Egyes törvényi előírások szerint az alkalmazandó törvények lehetővé tehetik magánszemélyeknek, hogy elérhessék, módosíthassák vagy törölhessék személyes adataikat. Ha hozzá szeretne férni az információihoz, módosítani vagy törölni szeretné őket, forduljon hozzánk Nem minden körülmények közt van lehetőségünk hozzáférést biztosítani adataihoz, módosítani vagy törölni őket.

  Panaszok

  Amennyiben panasza vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a lenti elérhetőségen. Kérjük, panaszát írásban nyújtsa be. Arra kérjük, hogy aggályát, panaszát olyan formában adja be, hogy azt az adatvédelmi tisztviselő ki tudja vizsgálni. Megtesszük a megfelelő lépéseket a panasza kezelése érdekében, mely magában foglalhatja az illetékes üzleti képviselőkkel történő belső konzultációt is. Az aggodalmával vagy panaszával kapcsolatos részletekért és tisztázásért felkereshetjük Önt. A panaszára adott válaszról értesíteni fogjuk Önt. Önnek joga van panaszát egy nemzeti szabályozási vagy helyi szabályozási ügynökségnek is beadni.

 5. Nemzetközi adattovábbítások

  A First Data központja az Egyesült Államokban van, emellett fenntart irodákat és rendelkezik szolgáltatókkal más országokban is, ezen országok listáját itt találja. Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokban vagy saját országán, tartományán, megyéjén kívüli helyre vagy más olyan joghatóság felé, ahol szolgáltatóink irodákat tartanak fel, és ahol az adatvédelmi törvények nem nyújtanak olyan védelmet, mint az Ön jelenlegi joghatóságában. Ha ilyen átadásra sor kerül, megkérjük az Ön személyes adatait befogadó feleket, hogy gondoskodjanak az adatok biztonságáról és védelméről az alkalmazandó törvényeknek megfelelően.

  Az európai felhasználók figyelmébe ajánljuk az itt található információkat a személyes adataik Európán kívülre való kiadásával kapcsolatban.

 6. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

  Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe, hogy megakadályozzuk személyes adatai véletlenszerű elvesztését, felhasználását, jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy feltárását. Ezenkívül személyes adataihoz csak azok az alkalmazottak, ügynökök, alvállalkozók és külső felek férhetnek hozzá, akiknek erre üzleti célból van szükségük. Személyes adatait kizárólag az utasításaink alapján dolgozzák fel, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

  Éves megfelelőséget tartunk fenn a globális Fizetőkártya ipar adatvédelmi szabványai (PCI DSS) szerint, melyet a fizetőkártyamárkák fogadtak el a kártyabirtokosok adatait feldolgozó, tároló vagy továbbító vállalatok számára.

  Eljárásokat léptettünk életbe a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére, és az incidensről értesítjük Önt és a vonatkozó szabályozókat, ha erre a törvény kötelez minket.

 7. Ez a weboldal kapcsolódhat más weboldalakhoz

  Lehetnek olyan hivatkozásaink, melyek külső weboldalakra, mobilalkalmazásokra és más tartalmakra mutatnak. A First Data nem felelős a külső felek adatvédelmi gyakorlatáért, és jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik ezekre a weboldalakra. A First Data nem garantálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja a hivatkozott külső felek weboldalain található vagy elérhető adatokat, anyagokat, szolgáltatásokat és termékeket. A First Data nem felelős külső azon külső felek tulajdonaiért, melyekre hivatkozásai mutatnak. A First Data kizárólag kényelmi okokból biztosítja a külső felek weboldalára mutató hivatkozásokat, és a külső felek weboldalát Ön saját kockázatára keresi fel és használja.

 8. Kiegészítő információk európai felhasználók számára

  Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

  A First Data csoport különböző jogi személyekből áll. Az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő utalások a „First Data” vagy a "mi", "minket", "miénk" nevek alatt a First Data vállalatcsoportnak az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős illetékes cégekre vonatkoznak. Tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy a First Data csoport mely tagja lesz adatainak kezelője. Ezt az információt a velünk kötött szerződésben vagy a kiadott Adatvédelmi nyilatkozatban közöljük, amely kizárólag a velünk fennálló kapcsolatra vonatkozik.

  Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO), aki a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések felügyeletéért felelős. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi nyilatkozatról, beleértve a törvényes jogait érintő kéréseket is, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbiaknak megfelelően:

  Adatvédelmi tisztviselő, First Data csoport
  Email address: dpo@firstdata.com
  Postal address: Floor 29
  1 Canada Square
  Canary Wharf
  London E14 5AB

  Az adatfeldolgozás jogalapjai

  Kötelességünk tájékoztatni Önt az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapokkal kapcsolatban, melyeket az alábbi táblázatban részletezünk. Amennyiben kérdései vannak a személyes adatainak módjára vonatkozó jogalapokkal kapcsolatban, forduljon hozzánks.

  Az adatkezelés célja (kattintson a részletekért) Az alábbi listában szereplő egyes adatfeldolgozási célok részleteit megtalálja a „Hogyan használjuk személyes adatait” című szakaszban. Jogalap
  Termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtása Az adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a szerződést, mely a termékeink és szolgáltatásaink nyújtását szabja meg, vagy hogy megtehessük a lépéseket, melyeket Ön kér, mielőtt az adott Szolgáltatásra feliratkozik.
  • Marketingcélokra
  • Kutatási és fejlesztési célokra
  • A toborzás kezeléséhez és az álláskeresők pályázatainak feldolgozásához
  • Megfelelőségre, csalások megelőzésére és biztonságra
  • Névtelen adatok létrehozásához
  Ezen adatkezelési tevékenységek alkotják jogos érdekeinket. Gondoskodunk arról, hogy tekintetbe vegyük és ellensúlyozzuk ennek az esetleges hatását Önre nézve (mind pozitív, mind pedig negatív értelemben), valamint az Ön jogait, mielőtt jogos érdekeinkre személyes adatait kezelnénk. Nem használjuk fel személyes adatait olyan tevékenységekhez, melyeknél a mi érdekeink meghaladják annak hatását Önre nézve (kivéve, ha ehhez Ön hozzájárult, vagy a törvények másképpen követelik meg vagy engedélyezik).
  A törvényi megfeleléshez Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk törvényi kötelességeinknek
  Az Ön hozzájárulásával Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ahol az Ön hozzájárulására van szükségünk, Önnek joga van azt bármikor megvonni olyan módon, ahogyan ezt az információ begyűjtésekor jeleztünk, vagy e-mailben a dpo@firstdata.com

  Felhasználás új célokra

  Ahol ezt a törvények engedélyezik, és az ok megfelel annak a célnak, amire személyes adatait begyűjtöttük, azokat olyan célokra is felhasználhatjuk, melyek ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban nem szerepelnek.

  Automatizált döntések, hitelreferencia ügynökségek és csalásmegelőző ügynökségek

  Időnként személyes adatain alapuló automatizált döntéseket hozunk (akár Ön adta meg azokat, akár külső felektől, például hitelreferencia ügynökségektől vagy csalásmegelőző ügynökségektől kaptuk meg azokat). Ezt csak akkor tesszük meg, ahol erre egy szerződés keretein belül szükség van, azt a jog lehetővé teszi, vagy ahol erre Ön kifejezett hozzájárulását adja. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba velünk. Kérjük, tekintse meg az alábbi „Az Önt megillető jogok” részt is.

  Mennyi ideig használják személyes adataimat?

  Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az összegyűjtés és a felhasználás érdekében szükség van rájuk. Ebbe beletartozhat a jogi, szabályozási, könyvelési és jelentéstételi kötelezettségeink kielégítésére vonatkozó igény is.

  A személyes adatok megfelelő megtartási idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékenységét, a jogosulatlan felhasználással vagy feltárással járó potenciális kockázatokat, személyes adatai feldolgozásának célját, és azt, hogy ez a cél elérhető-e más módon, illetve a vonatkozó jogi követelményeket.

  Általánosságban személyes adatait a velünk fennálló kapcsolatának/megbízásának az idejére, valamint az azt követő ésszerűen szükséges ideig őrizzük meg; emellett különböző termékekre és szolgáltatásokra eltérő megőrzési idők vonatkozhatnak. Vannak olyan adattípusok, amelyek megőrzési idejét a törvény határozza meg.

  Az Önt megillető jogok

  Bizonyos körülmények fennállása esetén az adatvédelmi törvények szerint az egyéneket Európában különböző jogok illetik meg személyes adataikkal kapcsolatban. Ha Ön Európában tartózkodik, kérjük tegye meg az alábbi lépéseket az általunk őrzött személyes adatokkal kapcsolatban:

  • Hozzáférés Jogában áll megkérdezni, hogy személyes adatait feldolgozzuk-e, és ha igen, kérheti az Önről őrzött személyes adatok másolatát, és ellenőrizheti azok jogos feldolgozását, valamint kérhet tájékoztatást feldolgozási tevékenységünkről.
  • Javítás Ha az Önről őrzött személyes adatok hiányosak vagy pontatlanok, kérheti azok javítását, de ilyen esetben szükség lehet az Ön által megadott új adatok pontosságának igazolására.
  • Törlés Ez lehetővé teszi, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, amikor a további feldolgozásra nincs megfelelő indok. Jogában áll személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérni, ha sikeresen gyakorolta a feldolgozás tiltakozásához való jogát (lásd lent), amikor mi esetleg törvényellenesen dolgoztuk fel személyes adatait, vagy amikor személyes adatainak törlésére a helyi törvények betartása miatt van szükség.
  • Tiltakozás Ahol személyes adatainak a feldolgozásához jogos érdekünk fűződik, tiltakozhat a feldolgozás ellen, ha úgy gondolja, hogy az hatással jár alapvető jogaira és szabadságára. Tiltakozhat a feldolgozás ellen akkor is, ha személyes adatait direkt marketing céljaira használjuk fel.
  • Korlátozás Személyes adatai felhasználásának a felfüggesztését kérheti az alábbi esetekben:
   • ha szeretné megállapítani az adatok pontosságát;
   • ha személyes adatainak használata törvényellenes, de nem szeretné, hogy töröljük azokat;
   • ha szüksége van arra, hogy adatait a szokásosnál hosszabb ideig őrizzük meg, mert arra jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy megvédéséhez van szüksége; vagy
   • ha tiltakozott adatainak felhasználása ellen, de igazolnunk kell, hogy felülíró törvényes alapokkal rendelkezünk a felhasználást illetően.
  • Adattovábbítás Ahol lehetséges, személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által választott külső félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az Ön által megadott személyes adatokra vonatkozik, melyek felhasználásához Ön eredetileg beleegyezését adta, és ahol ezeket az adatokat az Önnel létrejött szerződés teljesítésére használjuk.
  • Hozzájárulás visszavonása. Ahol a feldolgozás indoka az Ön beleegyezésén alapszik, beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ha vissszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy nem tudunk bizonyos termékeket és szolgáltatásokat biztosítani Önnek. Ebben az esetben a beleegyezés visszavonásának idején tájékoztatjuk Önt.
  • Automatizált döntéshozatal Jogában áll tiltakozni az Önre jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal, például profilalkotás ellen is. Ezen jog az alábbi esetekben nem illeti meg Önt:
   • Az automatizált döntéshez Önnel létrejött szerződés, vagy annak teljesítése miatt van szükség.
   • Kifejezett beleegyezését adta az ilyen döntésekhez.
   • Az automatizált döntéseket valamely uniós tagállam helyi törvényei engedélyezik.

    Azonban, a fenti első két esetben, még mindig jogában áll a döntéssel kapcsolatban emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntést megtámadni.

  Ezen jogainak gyakorlása érdekében kéréseit e-mailben továbbíthatja a First Data DPO-hoz a dpo@firstdata.com címre. Bizonyos adatokat kérhetünk Öntől személyazonosságának az igazolására és annak biztosítására, hogy jogában áll személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlása. Ilyen lehet a kereskedői azonosító vagy számlaszám. Ez egy biztonsági lépés annak érdekében, hogy személyes adatait ne tárjuk fel olyan személy előtt, akinek nincs joga azokhoz hozzáférni. Kapcsolatba léphetünk Önnel a kérésére adott válaszunk felgyorsításához szükséges további adatok érdekében.

  Jogi vagy egyéb okai lehetnek annak, hogy miért nem tudjuk vagy miért nem kötelességünk a jogai gyakorlására vonatkozó kérésének eleget tenni. A rendelkezésre álló, egyéni jogaira vonatkozó törvényes kivételeket alkalmazzuk a megengedhető mértékig. Amennyiben kérését elutasítjuk, azt meg is indokoljuk, erre jogi korlátozások vonatkoznak.

  Nem kell díjat fizetnie személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlása során. Ésszerű díjat számolhatunk azonban fel, ha a kérés egyértelműen alaptalan, ismétlődő vagy túlzó. Ehelyett, ilyen körülmények között visszautasíthatjuk kérésének teljesítését.

  Minden jogos kérdésre azonnal válaszolunk, minden esetben a vonatkozó helyi törvények által előírt időn belül. Általában az érdeklődésekre a beérkezésüket követő egy hónapon belül kell válaszolnunk, ezért fontos, hogy a kérdéseket felismerjük és a lehető leghamarabb elküldjük a dpo@firstdata.com e-mail-címre. Esetenként, ha a kérés különösen összetett, vagy ha több kérést adott be, egy hónapnál tovább tarhat a válaszadás. Erről értesítjük és folyamatosan tájékoztatjuk. Személyes adatainak bármilyen továbbítását biztonságos módon végezzük.

  Önnek joga van bármikor panasszal élni egy felügyelő hatóság felé is (további információkért lépjen a https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_enweboldalra).

  Adattovábbítás a határokon túlra

  Adatait a First Data csoporton belül továbbítjuk, akár Európán kívülre is. Amikor személyes adatait Európán kívül, a First Data csoporton belülre továbbítjuk olyan országokba, melyekben az adatok védelme nincs az Európai Bizottság számára elfogadható szinten, a továbbításra a Kötelező erejű vállalati szabályok vonatkoznak, melynek másolatát megtalálja itt. A Kötelező erejű vállalati szabályoknak való megfelelésért a First Data vállalaton belül az FDR Limited felelős.

  Amikor személyes adatokat továbbítunk Európán kívülre olyan külső feleknek, melyekben az adatok védelme nincs az Európai Bizottság számára elfogadható szinte, az átvitelnek meg kell felelnie:

  • Az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződésnek (esetenként „Mintafeltételeknek” és „Szabványos Szerződési Feltételeknek” is nevezik).
  • Az EU-USA Adatvédelmi pajzsnak;
  • Az adatot fogadó fél Kötelező erejű vállalati szabályainak;
  • Annak a magánszemélynek a hozzájárulásának, akivel a személyes adatok kapcsolatosak; vagy
  • Egyéb mechanizmusoknak és jogalapoknak az Európai jog szerint megengedett módon

  Ha többet szeretne tudni az Európán kívülre továbbított adataival kapcsolatos különleges mechanizmusokról, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 9. Az Adatvédelmi nyilatkozat változtatásai

  Fenntartjuk a jogunkat ezen Adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására. Arra biztatjuk, hogy időnként tekintse át ezen az oldalon adatvédelmi gyakorlatunk legfrissebb információit. Ha az Adatvédelmi nyilatkozaton módosítást végzünk, értesíteni fogjuk ezen Adatvédelmi nyilatkozat dátumának frissítéséről, ezt weboldalunkon is közzétesszük, valamint jelezzük minden olyan alkalmazásáruházban, ahol azok a mobilalkalmazásaink vannak, melyekre ez az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik. A változásokról más módon is küldhetünk (és ahol ezt a törvények megkövetelik, küldünk is) értesítéseket, melyekről úgy gondoljuk, hogy valószínűleg elérhet Önhöz, például e-mailben (ha olyan fiókja van, melynek elérhetőségével mi is rendelkezünk) vagy bármilyen más módon weboldalunkon vagy mobilalkalmazásainkon keresztül.

  Az Adatvédelmi nyilatkozat bármilyen változása attól kezdve érvényes, amikor az új feltételeket közzétesszük, és/vagy amikor az újabb változtatásokat véghezvisszük (vagy ahogy a közzététel idején jelezzük). Minden esetben, amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat bármilyen változtatásának közzétételét követően Ön tovább használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, az azt jelzi, hogy Ön elfogadta a megváltoztatott Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

 10. Kapcsolatfelvétel

  Amennyiben kérdései, aggodalmai vagy panaszai vannak ezen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban, vagy ha hozzá szeretne férni személyes adataihoz, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel a dpo@firstdata.com címen. Az adott régiók elérhetőségi adatait kérésre rendelkezésére bocsátjuk.

  Fenntartunk egy Adatvédelmi Forródrótot is, mely az Egyesült Államokból napi 24 órában rendelkezésére áll a +1 800-368-1000 telefonszámon. A forródrót a legmegfelelőbb mód a sürgős aggodalmak közléséhez, például az Ön személyes adatainak megsértésének gyanúja esetén; illetve ha Ön kereskedő, akkor vevőinek adataival kapcsolatban.

  Hitelkártyával, bankkártyával vagy vásárlásával kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kártyát kibocsátó pénzintézethez vagy a kereskedőhöz.