ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНО НА: 15 май 2018

Моля, свържете се с нас, ако Ви трябва копие от това уведомление към определена дата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА: 15 май 2018

 

Уведомление относно поверителността

Във First Data поверителността и сигурността на Вашите данни са от изключително значение. Сме въвели глобални политики и процедури, за да гарантираме, че предприемаме всички подходящи стъпки, за да защитим Вашите данни в нещата, които правим и в подкрепа на нашите обвързващи корпоративни правила ( за повече информация вижте тук).

Уведомлението относно поверителността Ви информира за начина, по който събираме, използваме и защитаваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права и начина, по който законът Ви защитава.

Може да променяме това уведомление по всяко време, но ще Ви уведомяваме за всяка значителна промяна в него, преди то да влезе в сила.

 1. Важна информация и кои сме ние
 2. Данните, които събираме за Вас
 3. Начин на които се събират Вашите лични данни?
 4. Начин на които използваме Вашите лични данни
 5. Автоматични решения, агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами
 6. С кого споделяме Вашите лични данни
 7. Международни трансфери
 8. Начин на които съхраняваме сигурно Вашите данни
 9. Колко време ще използвате мои лични данни?
 10. Ваши индивидуални права по закон
 11. Процедури за обработване на жалби
 12. Бисквитки
 13. Този уебсайт не е насочен към деца или тийнейджъри
 14. Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове 1. Важна информация и кои сме ние

  Цел на това уведомление относно поверителността

  Важно е да прочетете това уведомление относно поверителността заедно с всички други уведомлениa относно поверителността, които може да сме предоставили при определени случаи (например, когато сключваме договор с Вас). Това уведомление относно поверителността допълва другите уведомление и не е предназначено да ги замени.

  Администратор

  First Data се състои от различни юридически лица. Уведомлението относно личните данни е издадено от името на групата компании First Data, затова когато се споменава „First Data“, „ние“, „нас“ или „наш“ в това уведомление относно поверителността, имаме предвид съответната компания от групата на First Data, отговорна за обработването на Вашите данни.  Ще Ви информираме кой член на групата First Data ще бъде администраторът за Вашите данни. Тази информация ще Ви бъде предоставена или в договора, който подписваме с Вас или в уведомлението относно поверителността, което Ви предоставяме, което специално се отнася до взаимоотношенията, които имаме с Вас.

  Назначили сме служител по защита на данните (СЗД), който е отговорен за разглеждане на въпросите, свързани с това уведомление относно поверителността. Ако имате въпроси относно това уведомление относно поверителността, включително запитвания за упражняване на Ваши права по закон, моля, свържете се с СЗД, като използвате информацията по-долу.

  Информация за връзка

  Пълната ни информация е:

  Служител по защита на данните, First Data

  Имейл адрес: dpo@firstdata.com    

  Пощенски адрес: Floor 29

   1 Canada Square

   Canary Wharf

   London E14 5AB

  Имате право да подадете жалба по всяко време до орган за защита на данните (за допълнителна информация, отидете на http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Принципи относно поверителността на First Data

  Всички членове на групата First Data са ангажирани със следните принципи относно поверителността (повече информация за всеки принцип се съдържа в нашите обвързващи корпоративни правила, които са на разположение тук):

  1. Обработваме личните данни честно и законни
  2. Получаваме лични данни само за провеждане на наши законни бизнес дейности
  3. Ограничаваме достъпа до и използването на личните данни, и не ги съхраняваме за по-дълъг период от необходимото
  4. Личните данни ще бъдат точни и ще се актуализират, когато е необходимо
  5. Внедряваме защита на данните според предназначението и по подразбиране
  6. Прехвърляме лични данни само за ограничени цели
  7. Използваме подходящи мерки за сигурност
  8. Уважаваме правата на субектите на данни, както се изисква според приложимите закона за защита на данните и поверителност
  9. Признаваме правата на субектите на данни да възразят срещу директен маркетинг от страна на First Data
  10. Признаваме значението на поверителността на данните и носим отговорност според нашите стандарти за защита на данните
 2. Данните, които събираме за Вас

  Лични данни или лична информация означава всяка информация, която се свързва с физическо лице, чиято самоличност може да бъде определена. Това не включва данни, при които всички признаци за определяне на самоличността на физическото лице са били премахнати (анонимни данни).

  В процеса на работа ние обработваме лични данни, свързани с някое или всички следващи:

  • Наши клиенти и техни потребители, във връзка с предоставяне на услуги;
  • Търговци, приемащи плащания;
  • Физически лица (картодържатели), извършващи платежни транзакции;
  • Доставчици, партньори и подизпълнители, във връзка с техни доставки на услуги към нас;
  • Независими търговски организации (НТО) и компании, които ни препоръчват, във връзка с наши взаимоотношения с тях;
  • Наши бъдещи клиенти;
  • Служители или друг персонал, агенти или съветници на някои от посочените;
  • Кандидати за работа, временни работници или подизпълнители на First Data.

  Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали заедно, както следва:

  Категория данни

  Описание

  Информация за клиент (включително информация за картодържател)

  • информация за връзка с персонал на клиента
  • информация, за сметка на клиента
  • информация за клиенти, включително:
   • име
   • адрес
   • телефонни номера
   • информация за сметка (включително други лица по сметката)
   • лимити на разходите
   • информация за разходите и модели на разходите на потребители на клиенти

  Информация за търговец

  • информация за търговци, приемащи платежни транзакции, когато това са физически лица
  • информация за персонал на търговец, включително:
   • име
   • имейл адрес
   • телефонни номера
   • други лични данни, които могат да са необходими, за да може First Data да работи с тях, напр. длъжност в организацията

  Информация за доставчик, НТО и компании, които ни препоръчват

  • информация за персонала на доставчици, НТО и компании, които ни препоръчват, включително:
   • име
   • имейл адрес
   • телефонни номера
   • други лични данни, които могат да са необходими, за да може First Data да работи с тях, напр. длъжност в организацията

  Кореспонденция

  • информация и съдържание на кореспонденцията между Вас и нас, включително (когато е необходимо) записи на телефонни обаждания

  Финансови данни

  • банкова сметка, платежна карта и друга платежна информация

  Данни от транзакции

  • транзакции, инициирани от картодържатели, с наши клиенти и/или търговци, включително в някои случаи информация за продукти/услуги, закупени от картодържатели
  • плащтане, свързани с продукти и услуги, закупени от или за нас

  Технически данни

  • информация за технологията, която използвате за достъп до нашите уебсайтове, приложения или други продукти или услуги, включително:
   • IP адрес
   • Данни за вход
   • Вид на браузъра

   По отношение на информацията, събирана във връзка с този уебсайт, повече информация е включена в раздел Употреба на бисквитки на този уебсайт по-долу.

  Използване на данни

  • информация за начина, по който използвате нашите уебсайтове, приложения или други продукти или услуги

  Специални категории лични данни

  • Изключителни случай, може да се наложи да обработваме специални категории лични данни, например, когато при плащане използваме Вашя пръстов отпечатък като потвърждение. В този случай, ние ще обработим само този вид данни, когато това е позволено от закона.
  • специални категории лични данни, които може да обработване са:
   • расово и етническо начало
   • биометрични данни (използвани за потвърждаване на Вашата самоличност);
   • информация, свързана с наказателни присъди или престъпления.

   

  Също така може да събираме, създаваме, използваме и споделяме обединени данни, например, статистически или демографски данни.

 3. По какъв начин се събират Вашите лични данни?

  Ние събираме информация от различни източници:

  Източник

  Примери

  Вие

  • Финансови данни и данни за транзакции, свързани с платежни транзакции, инициирани от Вас при някой от нашите клиенти
  • Когато попълвате някоя от нашите онлайн форми
  • Ако подавате кандидатура за продукт или услуга
  • Кореспонденция в хода на нашата работа с Вас
  • Техническа информация и информация за сесии от Вашия компютър/устройство когато осъществявате достъп до нашите уебсайтове, приложения и/или платформи, включително както е описано по-подробно долу в раздел Бисквитки и в Оповестяване относно бисквитките
  • Ако кандидатствате за работа при нас

  Наши клиенти

  • Финансови данни и данни за транзакции, свързани с платежни транзакции, инициирани от Вас сс някой от нашите клиенти

  Други компании от групата First Data

  • Много от компаниите в нашата група предоставят услуги на други членове от групата, включващи Ваши лични данни. В този случай Вашите лични данни ще бъдат споделяни между тези компании от групата

  Други трети страни

  • Вие може да сте насочени към нас от НТО или други бизнеси, които ни препоръчват
  • Също така може да получаваме данни от други трети страни, включително:
   • Картови асоциации
   • Агенции за кредитен рейтинг
   • Агенции за предотвратяване на измами
   • Държавни и правоприлагащи агенции
   • Фирми, обобщаващи данни или други доставчици
   • Агенти, работещи от наше име

  Обществени източници

  • Фирмени регистри или досиета
  • Информация от избирателни списъци

  Информация, която ние създаваме

  • Наши записи на Ваша употреба на наши услуги
  • Кореспонденция, която може да имаме с Вас
  • Записи на наши контакти с Вас относно потенциална длъжност

   

  Ако не предоставите лични данни

  Когато изискваме лични данни директно от Вас, Вие не сте длъжни да ни ги предоставите. Ако решите да не предоставите исканата информация, при определени обстоятелства, ние или наши клиенти може да не сме способни да Ви предоставим продукти или услуги. Например, може да не сме способни да обработим Ваша транзакция.

 4. По какъв начин използваме Вашите лични данни

   л Вашите лични данни само когато това отговаря както на законодателството, така и на нашите принципи за поверителност.

  Като част от този ангажимент, ние ще използваме Вашите лични данни само ако имаме основателна причина за това. Тези причини могат да бъдат една или няколко от следните:

  • Когато е необходимо да изпълним договор с Вас;
  • Когато обработването на Ваши данни е от наш законен интерес и този интерес не погазва Ваши собствени интереси, права или свободи;
  • Когато сме задължени по закон да обработваме Ваши лични данни по определен начин или е необходимо да го направим в обществен интерес;
  • Вие сте се съгласили с обработването на Вашите лични данни от наша страна.

  Кадето имаме основателна причина за обработването на Ваши лични данни, ние  гарантираме, че това ще правим по начин, който е честен спрямо Вас и не излиза извън причините, поради които първоначално сме събрали Вашите данни.

  Цели, за които ще използваме Вашите лични данни

  По-долу има списък на дейностите, което предприемаме, които биха могли да включват Ваши лични данни, заедно с причините да ги извършваме. Когато някоя от нашите причини за определена дейност е наш законен интерес, ние също сме обяснили какви са тези интереси. Ако желаете допълнителна информация за нашите законни интереси, отнасящи се до Ваша лична информация, моля, свържете се с нас.

  За по-лесно, съкратили сме наричането на нашите причини за обработване на Вашите лични данни (описани подробно по-горе) на „договор“, „законен интерес“, „закон“ и „съгласие“.

  Дейност

  Причина

  Наш законен интерес (ако е приложимо)

  Изпълнение на платежна транзакция, инициирана от Вас (или при нас или наш клиент)

  • Законен интерес
  • Закон
  • Гарантира, че спазваме наши договорни, законни или регулаторни изисквания

  Управляваме наши взаимоотношения с Вас или Ваша компания

  • Договор
  • Законен интерес
  • Закон
  • Поддържаме актуални нашите записи

  Изпълняваме наши задължения и упражняваме наши права съгласно наше споразумение с Вас или Ваша компания

  • Договор

   

  Проучване и развитие

  • Законен интерес
  • Закон
  • Разработваме предложения за наш продукт или услуга
  • Гарантира, че спазваме наши договорни, законни или регулаторни изисквания

  Проверяваме за измама или пране на пари и/или управляваме нашия риск или този на наши клиенти

  • Договор
  • Законен интерес
  • Закон

    

   (ако се обработват специални категории лични данни за тази дейност)

  • Съгласие
  • Гарантира, че спазваме наши договорни, законни или регулаторни изисквания
  • Минимизира риска за нашия бизнес
  • Подобряваме начина, по който установяваме измами и/или управляваме рискове

  Администриране и защита на нашия бизнес

  • Законен интерес
  • Закон

    

   (ако се обработват специални категории лични данни за тази дейност)

  • Съгласие
  • Подобрява ефективността на нашите бизнес операции
  • Гарантира, че спазваме наши договорни, законни или регулаторни изисквания
  • Поддържаме актуални нашите записи

  Разработваме и провеждаме маркетингови дейности

  • Законен интерес
  • Съгласие
  • Правим заключения за начина, по който клиентите използват нашите продукти и/или услуги и за тяхното развитие
  • Разрастваме нашия бизнес
  • Информираме се за нашата маркетингова стратегия
  • Получаваме Вашето съгласие когато ни е необходимо

  Маркетинг

  Може да използваме Ваши лични данни, за да направим обобщение за това от какви продукти или услуги смятаме, че може да искате или да Ви необходими, или как може да представлява интерес за Вас.

  Може да получавате маркетингови съобщения от нас, ако активно сте изразили интереса си да купувате или сте купували от нас и във всеки случай, не сте отказали абонамента си да получавате такива маркетингови съобщения.

  Ние ще получиме Вашето изрично съгласие за абонамент преди да споделяме Вашите лични данни с която и да е компания извън групата на First Data за маркетингови цели.

  Може да поискате от нас или трети страни да спрем изпращането на маркетингови съобщения по всяко време, като се свържете с нас, използвайки информацията в раздел Връзка с нас по-горе или щракнете върху връзката за отказ от абонамент във всяко маркетингово съобщение.

  Ако изберете да се откажете от абонамента да получавате наши маркетингови съобщения, ние ще продължим да извършваме други свързани наши дейности, като използваме Ваши лични данни.

 5. Автоматични решения, агенции за кредитен рейтинг и агенции за предотвратяване на измами

  Понякога ние вземаме автоматични решения, базирани на Ваши лични данни (независимо дали са предоставени от Вас или събрани от нас от трети страни, като агенции за кредитен рейтинг или агенции за предотвратяване на измами). Когато е взето автоматично решение, то е свързано с кредитна оценка, проверки за предотвратяване изпирането на пари или проверки, свързани с предотвратяване на измами. Такива проверки ще бъдат базирани на налична за Вас информация, която ще бъде проверена според минимални договори/правни изисквания. Ние ще правим това само когато е необходимо във връзка с договор или по закон.

  По отношение на всички автоматични решения, методите, които използваме се тестват периодично, за да сме сигурни, че са честни, ефективни и безпристрастни.

  Можете да се свържете с нас за повече информация относно автоматичното вземане на решения. Моля, вижте също Вашите индивидуални права по закон по-долу.

 6. С кого споделяме Вашите лични данни

  Когато това е разрешено, ние ще споделяме Вашите лични данни с други компании от групата First Data и някои от следните:

  • наши клиенти;
  • компании, на които са необходими за обработване на транзакция, като търговци, банки или други картови асоциации на издатели на карти, оператори на дебитни мрежи и техни членове;
  • агенции за кредитен рейтинг;
  • агенции за предотвратяване на измами и управление на риска;
  • агенции за проверка на самоличността и информацията;
  • доставчици и други, които ни помагат за обработването на плащания (включително техни подизпълнители);
  • доставчици-трети страни, участващи в хостването, управлението, поддръжката и разработването на нашия уебсайт и ИТ системи;
  • наши професионални съветници, включително адвокати и одитори;
  • и трети страни, за които сте ни дали разрешение да ги използват, които не са включени в другите описани категории;
  • трети страни, на които може да продадем или прехвърлим целия или част от нашия бизнес в бъдеще; и
  • всяка трета страна, за която сме задължени по закон, да го направим (като данъчни органи).

  Когато споделяме Вашите лични данни с трети страни, ние ще го правим само когато те прилагат подходящи мерки за сигурност за тези данни, които получават от нас. Ако желаете допълнителна информация за начините, по които споделяме Ваша лична информация, моля, свържете се с нас.

 7. Международни трансфери

  Споделяваме Вашите лични данни в групата First Data, включително извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

   Гарантираме, че Вашите лични данни са защитени, като изискваме от всички компании от нашата група да прилагат нашите глобални политики и процедури и законно да се ангажират с нашите принципи относно поверителността когато обработват Вашите лични данни. Тези политики се наричат „обвързващи корпоративни правила“, екземпляр от тях може да бъде намерен тук.

  Някои от нашите външни трети страни са базирани извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), затова обработването от тяхна страна на Вашите лични данни ще включва трансфер на данни извън ЕИП.

  Винаги когато прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИП към външни трети страни, ние гарантираме, че те са защитени като използваме една от следните защитни мерки:

  • Гарантираме, че данните се прехвърлят само към държава, която разполага със закони, които защитават Вашите лични данни по същия начин, както това би било в ЕИП.
  • Използваме договор, одобрен от Европейската комисия (понякога наричани „Примерни клаузи“).
  • Използваме компании в САЩ, които са се регистрирали за нашия Защитен щит (Privacy Shield), одобрен пакет от стандарти относно поверителността, разработен специално за данните, изпращани към САЩ от ЕИП.

  Може да се свържете с нас, за да получите допълнителна информация за защитните мерки, приложими за Вашите лични данни.

 8. По какъв начин съхраняваме сигурно Вашите данни

  Въвели сме подходящи мерки за защита, за да предотвратим случайната загуба, използване или достъп до Вашите лични данни по неоторизиран начин, изменени или оповестени. В допълнение, ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които трябва да ги знаят във връзка със своята дейност.  Те ще обработват Вашите лични данни само според нашите инструкции и те са обект на задължение за конфиденциалност.

  Спазваме годишното съответствие с глобалния стандарт за сигурност на данните при картови плащания (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)), възприети от търговските марки за картови плащания на всички компании, които обработват, съхраняват или прехвърлят данни за картодържатели.

  Въвели сме процедури за справяне с всяко подозрително нарушение на личните данни и ще Ви уведоми Вас и всеки свързан регулаторен орган за нарушение, за което сме законно задължени да го направим.

 9. Колко време ще използвате мои лични данни?

  Ще използваме Вашите лични данни толкова продължително колкото е необходимо, базирайки се на това защо сме ги събрали и за какво ги използваме. Това може да включва нашите потребности да отговорим на законните, регулаторните, счетоводните изисквания или тези за отчитане.

  За да определим подходящият период за съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалният риск на щетите от неоторизирано използване или оповестяване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, и приложимите законови изисквания.

  Можете да се свържете с нас за информация относно периодите на съхранение, приложими за Вашите лични данни. Общо взето ще съхраняваме Вашите лични данни за периода на Вашето участие/ангажимент с нас и доколкото е необходимо след това. Също така има определени видове информация, които е задължително да се съхраняват за определен период по закон.

 10. Ваши индивидуални права по закон

  При определени обстоятелства, имате права съгласно законите за защита на данните във връзка с Вашите лични данни. Може да съществуват законни или други причини защо не можем или не сме задължени да изпълним заявка за упражняване на Вашите права. Ние ще потвърдим какви са те, ако случаят е такъв.

  Вие имате право на:

  • Достъп. Имате право да ни попитате дали обработваме Вашите лични данни и ако е така - да поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас и да проверите дали ги обработваме по законен начин, както и да получите друга информация за дейностите по обработване от наша страна.
  • Корекция. Ако определени лични данни, които съхраняваме за Вас, са непълни или неточни, можете да поискате да ги коригираме, но ние може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
  • Изтриване. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу), когато може да сме обработили Ваша информация неправомерно или когато трябва да изтрием Вашите лични данни, за да спазим местен закон.
  • Възражение. Когато нашата причина за обработване на Вашите лични данни е законен интерес, Вие може да възразите срещу обработването ако смятате, че то засяга Ваши основни права и свободи. Също така имате право да възразите когато ние обработваме Вашите лични данни с цел директен маркетинг.
  • Ограничаване. Може да поискате от нас да прекратим използването на Вашите лични данни във следните случаи:
   • ако искате да установим точността на данните;
   • когато използването на Вашите лични данни от наша страна е неправомерно, но не не искате да ги изтрием;
   • когато ни налагате да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от обичайното защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита при съдебни искове; или
   • сте възразили срещу използването на Вашите данни от наша страна, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания да ги използваме.
  • Трансфер. Когато е възможно, ние ще Ви предоставиме или на трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, често използван формат, който може да се чете машинно. Имайте предвид, че това право се отнася само за лични данни, предоставени от Вас, за които Вие първоначално сте ни дали съгласие да използваме или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.
  • Оттегляне на съгласие. Когато нашата причина за обработване се базира на Вашето съгласие, Вие може да оттеглите това съгласие по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме способни да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви уведоми ако случаят е такъв при оттегляне на Вашето съгласие.
  • Автоматично вземане на решение. Правото да не бъдете обект на автоматично вземане на решения (като профилиране), което Ви засяга сериозно. Упражняването на това право не е валидно в следните случаи:
   • Автоматичното решение е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас.
   • Разполагаме с изричното Ви съгласие да вземем такова решение.
   • Автоматичното решение е разрешено от местното законодателство на държава членка на ЕС.

  Но при първите два случая, описани по-горе, Вие все още имате право на човешка намеса във връзка с решението, да изразите гледната си точка и оспорите решението.

  Как да направите запитване във връзка с индивидуални права

  Физическите лица могат да се свържат с First Data, да поискат да предприемем някакво действие във връзка с техните лични данни. Запитванията трябва да се отправят до СЗД: dpo@firstdata.com.

  Обикновено не се изисква такса

  Не трябва да плащате такса за упражняване на Ваши права, свързани с Вашите лични данни. Но може да начислиме разумна такса ако Вашето запитване очевидно е неоснователно, повтарящо се или прекалявате. Освен това ние може да откажем да изпълним Ваше запитване при тези обстоятелства.

  Какво може да ни е необходимо от Вас

  Може да се наложи да поискаме определена информация от Вас, която ще ни помогне да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим, че имате право да упражните определено право, свързано с Вашите лични данни, например, идентификационен номер при търговец или номер на сметка. Това е мярка за сигурност, за да се уверим, че личните данни не се оповестяват да друго лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация, свързана с Вашето запитване, за да ускорим отговора от наша страна.

  Обработване на Ваше запитване за информация

  На всички законни запитвания ще отговорим своевременно и във всеки случай, във времевата рамка, съгласно приложимия закон. Като цяло, ние трябва да отговорим да запитвания в рамките на един месец от получаване на запитването, затова е важно запитванията да бъдат изпратени на dpo@firstdata.com възможно най-скоро. В редки случаи може да ни отнеме повече от месец, ако Вашето запитване е особено сложно или сте направили множество запитвания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим информирани.

  В случай, че не можем да предоставим информацията, която сте поискали, ще Ви предоставим писмено обяснение за нашето решение. Например, ние не сме длъжни да се съобразим със запитване за изтриване на данни, ако обработването на данните е необходимо за: упражняване свободата на изразяване и информация; изпълнение на закон или съдебни искове; да действаме в интерес на общественото здраве или обществен интерес; или с цел подпомагане на научни или исторически проучвания или статистически цели.

  Ще използваме наличните законни изключения относно Вашите индивидуални права до необходимата степен.

  Всяко прехвърляне на Ваши лични данни ще бъде извършвано защитено.

 11. Процедури за обработване на жалби

  Ако имате някакви жалби или запитвания, свързани с:

  • спазване от наша страна на Ваши индивидуални права като субект на данни;
  • спазване от наша страна на нашите обвързващи корпоративни правила;
  • нашите практики относно поверителността като цяло;

  може да се свържете с нашата гореща телефонна линия относно поверителността на данните на +1 800-368-1000, която е на разположение 24 часа на ден. Горещата телефонна линия е най-подходящият начин за връзка при спешни случаи, като потенциално нарушение, свързано с Вашите лични данни, и ние ще работим заедно със служителя по защита на данните, за да разрешим Вашия проблем.

  Също така може да се свържете с нашия служител по защита на данните и местните служители относно поверителността на dpo@firstdata.com.

  Също така имате право да подадете жалба по всяко време до орган за защита на данните (за допълнителна информация, отидете на http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Бисквитки

  Ние, наши доставчици на услуги и партньори събираме определена информация като използваме автоматични средства като бисквитки и уеб маяци когато взаимодействате с нашите реклами, мобилни приложения или посещавате нашите уебсайтове, страници или други дигитални активи. Тази информация може да включва IP адрес, вид на браузъра, операционна система, препращащи URL адреси и информация за предприети действия или взаимодействия с наши дигитални активи. „Бисквитката“ е текстов файл, поставен на твърдия диск на компютъра от уеб сървър. „Уеб маякът“, известен също като интернет таг, пикселов таг или чист GIF, се използва за предавате на информация обратно към уеб сървър.

  На нашите уебсайтове и мобилни приложения може да използваме услуги за уеб анализ на трети страни като тези на Adobe Omniture. Доставчиците на анализи, които администрират тези услуги, използват технологии като бисквитки и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме начина, по който посетителите използват нашите уебсайтове и приложения.

  Ние, наши доставчици на услуги и наши партньори също може да събираме информация за Вашите дейности на нашите уебсайтове и приложения, за да я използваме когато Ви предоставяме съдържание и реклами, съобразени с Вашите индивидуални интереси. Информацията, събрана за тези цели, може да включва подробности за неща като определени страници или реклами, които сте разглеждали на нашите уебсайтове и действията, които сте предприели на нашите уебсайтове и приложения.

 13. Този уебсайт не е насочен към деца или тийнейджъри

  Нашият уебсайт не е насочен към деца или тийнейджъри под възрастта за пълнолетие. First Data не събира преднамерено лични данни на нашия уебсайт от лица, които не са навършили пълнолетие.

 14. Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове

  Когато посещавате нашия уебсайт, може да щракнете върху уебсайтове на наши дъщерни компании. Тези уебсайтове може да разполагат със техни собствени уведомления относно поверителността, които са съобразени с продуктите и услугите, които нашите дъщерни компании предлагат; в тези случаи, настоящето уведомление относно поверителността не се прилага. Ако посетите уебсайтовете на наши дъщерни компании, моля, прочетете уведомленията относно поверителността на тези уебсайтове.

  Също може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. First Data не носи отговорност за практиките относно поверителността на трети страни и това уведомление относно поверителността не се отнася за техните уебсайтове. First Data не гарантира, одобрява или заверява информация, материали, услуги или продукти от какъвто и да е вид, които се съдържат или са налични на които и да е уебсайт, към който има връзка. First Data не носи отговорност за каквото и да е съдържание на уебсайтове на трети страни, към които има връзки от или на www.firstdata.com. First Data предоставя връзки към уебсайтове на трети страни за удобство, а посещаването или използване на каквито и да е уебсайтове на трети страни, към които има връзки, е на Ваш собствен риск.

  Тази уведомление относно поверителността се отнася само за информацията, която събираме на www.firstdata.com. Това уведомление относно поверителността не се отнася за информация, събрана чрез други средства или източници, в това число сайтове, притежавани или оперирани от наши дъщерни дружества, доставчици или партньори.