UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA: 2018. május 15

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha adott időpontra szüksége van jelen nyilatkozat egy másolatára.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2018. május 15

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Számunkra az Ön adatainak titkossága és biztonsága a legfontosabb. Globális irányelveket és eljárásokat vezettünk be annak érdekében, hogy mindent meg tudjunk tenni adatainak védelmében az általunk végzett tevékenységek során, és hogy betartsuk a vállalati szabályozásokat (további információkat itt talál).

Jelen nyilatkozat tájékoztatja Önt arról, miként gyűjtjük, használjuk és védjük személyes adatait, és ismerteti Önnel jogait, valamint azt, hogy a törvény miként védi az Ön érdekeit.

Jelen nyilatkozatot bármikor megváltoztathatjuk, és a jelentős változtatásokról azok hatályba lépése előtt tájékoztatjuk Önt.

 1. Fontos információk és tájékoztatás cégünkről
 2. Az adatgyűjtésről
 3. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?
 4. Hogyan használjuk fel személyes adatait?
 5. Automatizált döntések, hitelreferencia ügynökségek és csalásmegelőző ügynökségek
 6. Kivel osztjuk meg személyes adatait?
 7. Nemzetközi adattovábbítások
 8. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?
 9. Mennyi ideig használják személyes adataimat?
 10. Személyiségi jogai
 11. Panaszkezelési eljárások
 12. Sütik
 13. Ez a weboldal nem gyerekeknek vagy tizenéveseknek szól
 14. Ez a weboldal kapcsolatban állhat más weboldalakkal 1. Fontos információk és tájékoztatás cégünkről

  Jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja

  Fontos, hogy olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot és egyéb olyan adatvédelmi nyilatkozatokat, amelyet más esetekben adunk ki (például amikor Önnel szerződést kötünk). Ez az Adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti a többi közleményt, és nem írja felül azokat.

  Adatkezelő

  A First Data csoport különböző jogi személyiségekből áll. Jelen adatvédelmi nyilatkozatot a First Data csoport nevében adták ki, tehát amikor a „First Data”, „mi”, „minket" vagy „mienk” kifejezéseket használjuk jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, akkor a First Data csoporton belül az Ön adatainak kezeléséért felelős vállalatra hivatkozunk. Tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy a First Data csoport mely tagja lesz adatainak kezelője. Ezt az információt a velünk kötött szerződésben vagy a kiadott Adatvédelmi nyilatkozatban közöljük, amely kizárólag a velünk fennálló kapcsolatra vonatkozik.

  Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO), aki a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések felügyeletéért felelős. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi nyilatkozatról, beleértve a törvényes jogait érintő kéréseket is, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbiaknak megfelelően.

  Elérhetőségek

  Részletes adataink:

  Adatvédelmi tisztviselő, First Data csoport

  E-mail cím: dpo@firstdata.com

  Postacím: 29. emelet

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Önnek jogában áll bármikor panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságoknál (további információkért keresse fel a http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  A First Data adatvédelmi elvei

  A First Data csoport minden tagja elkötelezett az alábbi adatvédelmi elvek mellett (az egyes elvekre vonatkozó további információkat a kötelező erejű vállalati szabályzataink tartalmazzák, melyek itttalálhatók):

  1. A személyes adatokat megfelelő módon és jogszerűen dolgozzuk fel
  2. A személyes adatokat kizárólag törvényes üzleti tevékenység keretein belül használhatjuk
  3. Korlátozzuk a személyes adatokhoz való hozzáférést és felhasználást, és a személyes adatokat a szükségesnél hosszabb ideig nem tároljuk
  4. A személyes adatokat pontosan tartjuk nyilván és szükség esetén frissítjük.
  5. Beépített és alapértelmezett adatvédelem valósul meg nálunk
  6. A személyes adatokat csak korlátozott célokra továbbítjuk
  7. Megfelelő biztonsági elemeket használunk.
  8. Tiszteletben tartjuk az érintettek jogait az alkalmazandó adatvédelmi és személyiségi jogi törvényeknek megfelelően.
  9. Elismerjük az érintetteknek a First Data direkt marketingje ellenzésére vonatkozó jogát.
  10. Felismertük az adatvédelem fontosságát, és tiszteletben tartjuk adatvédelmi előírásainkat.
 2. Az adatgyűjtésről

  A személyes adatok vagy személyes információk kifejezés jelenthet bármely olyan információt, amely egy azonosítható személyre vonatkozik. Nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeknél az egyén személyazonosságának meghatározására alkalmas részeket eltávolították (névtelen adatok).

  Cégünk üzleti tevékenysége során az alábbi okok közül bármelyikkel vagy akár mindegyikkel kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel:

  • ügyfeleinkről és az ő ügyfeleikről, a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban;
  • kereskedőkről, amelyek fizetéselfogadó helyek;
  • személyekről (kártyatulajdonosokról) fizetési műveletek során;
  • szállítókról, partnerekről és vállalkozókról a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban;
  • független értékesítési szervezetekről (ISO-k) és partnerekről a velük való kapcsolataink mértéke szerint;
  • leendő ügyfeleinkről;
  • az alkalmazottakról vagy más személyzetről, ügynökökről vagy tanácsadókról, akik a fentiek közül bármelyikhez kapcsolódnak;
  • a First Data csoporthoz főállásra jelentkezőkről, alkalmi munkavállalókról vagy vállalkozókról.

  Gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről különböző személyes adatokat, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

  Adatkategóriák

  Leírás

  Ügyfélinformációk ((beleértve a kártyatulajdonosi információkat)

  • ügyfelek elérhetőségeinek adatai
  • ügyfél számlájával kapcsolatos információk
  • az ügyfél, vásárló elérhetőségei magukba foglalják:
   • név
   • cím
   • telefonszám(ok)
   • számlainformációk (beleértve a számla társtulajdonosait)
   • költési limitek
   • az ügyfelek, vásárlók költései és költési szokásai

  Kereskedői információk

  • a fizetési tranzakciókat elfogadó kereskedők adatai, amennyiben egyéni kereskedőkről van szó
  • a kereskedő személy elérhetőségei, beleértve:
   • név
   • e-mail címet
   • telefonszám(ok)
   • hasonló személyes adatokat, amennyiben a First Data csoporttal való üzlethez szükséges, pl. a szervezetben betöltött pozíció

  Beszállítókkal kapcsolatos, ISO- és partnerinformációk

  • a beszállítónál, ISO-knál és partnereknél a kapcsolattartó személy adatai:
   • név
   • e-mail címet
   • telefonszám(ok)
   • hasonló személyes adatokat, amennyiben a First Data csoporttal való üzlethez szükséges, pl. a szervezetben betöltött pozíció

  Levelezés

  • a cégek közötti levelezések tartalma, beleértve (adott esetben) a telefonhívások rögzítését is

  Pénzügyi adatok

  • bankszámlaszám, kártyaszám vagy egyéb fizetési információk

  tranzakciós adatok

  • a kártyabirtokosok által ügyfeleinknek és/vagy kereskedőinknek indított tranzakciók, beleértve bizonyos esetekben a kártyabirtokosok által megvásárolt termékek/szolgáltatások adatait
  • a tőlünk vagy rajtunk keresztül megvásárolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kifizetések

  Technikai adatok

  • weboldalakhoz, alkalmazásokhoz vagy egyéb termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt technológia részletei, beleértve:
   • IP-cím
   • Bejelentkezési adatok
   • Böngésző típusa

   A weboldallal kapcsolatban gyűjtött információk tekintetében további részleteket talál a Sütik használata ezen a weboldalon címke alatt.

  Az adatok felhasználása

  • a weboldalak, alkalmazások vagy egyéb termékek használatának részletei

  Személyes adatok különleges kategóriái

  • Nagyon ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok speciális kategóriáinak feldolgozására, például amikor az ujjlenyomat használatával hitelesítjük a fizetést. Ezekben az esetekben kizárólag akkor dolgozzuk fel az adatokat, ha azt a törvény engedélyezi.
  • Az általunk feldolgozott személyes adatok különleges kategóriái:
   • faji vagy etnikai származás;
   • bármely biometrikus adat (amikor személyazonosításra használják);
   • büntetőítéletekkel vagy bűncselekményekkel kapcsolatos adatok.

  Gyűjthetünk, létrehozhatunk, használhatunk és megoszthatunk összesített adatokat is, mint például statisztikai vagy demográfiai adatokat.

 3. 3. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

  Különböző forrásokból gyűjtünk adatokat:

  Forrás

  Példák

  Ön

  • Pénzügyi és tranzakciós adatok az Ön által valamelyik ügyfelünknél kezdeményezett fizetésről
  • Amennyiben kitölti online nyomtatványunkat
  • Ha jelentkezik valamelyik szolgáltatásra vagy termékre
  • Üzleti levelezéseinkből
  • A számítógépéről/eszközéről gyűjtött technikai és munkamenet-információk, amikor csatlakozik weboldalunkra, alkalmazásainkra és/vagy platformokhoz, ahogy az alábbiakban részletezzük a Sütik és a Sütik közzététele részben
  • Ha jelentkezik nálunk egy állásra

  Ügyfeleink

  • Pénzügyi és tranzakciós adatok az Ön által valamelyik ügyfelünknél kezdeményezett fizetésről

  Egyéb First Data csoporthoz tartozó cégek

  • Csoportunk több cége szolgáltatásokat nyújt a csoport más tagjai számára, melyek érintik a személyes adatokat is. Ahol ez a helyzet áll fenn, személyes adatait megosztják a csoport vállalatai egymás között.

  Más harmadik felek

  • Lehet, hogy Ön egy ISO cégen vagy más üzleti partneren keresztül jut el hozzánk.
  • Más harmadik felektől is kaphatunk adatokat, például:
   • kártyakibocsátóktól
   • hitelreferencia ügynökségektől
   • csalásmegelőző ügynökségektől
   • kormányzati és bűnüldöző szervektől
   • adatgyűjtő cégektől vagy más szállítóktól
   • a nevünkben dolgozó ügynököktől

  nyilvános forrásokból

  • cégjegyzékekből és adattárolóktól
  • a választói jegyzékből

  általunk létrehozott információkból

  • feljegyzéseinkből, szolgáltatásaink használatáról
  • az Önnel történt levelezéseinkből
  • egy betölthető pozícióval kapcsolatos feljegyzésekből

  Ha nem ad meg személyes adatokat

  Amikor személyes adatokat kérünk Öntől, nem köteles azokat megadnia. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a kért adatokat, esetenként lehetséges, hogy mi vagy ügyfeleink nem tudunk termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Például, nem tudjuk feldolgozni tranzakcióit.

 4. Hogyan használjuk fel személyes adatait?

  Csak akkor használjuk fel személyes adatait, ha ezt a törvények és az adatvédelmi elvek lehetővé teszik.

  E kötelezettségvállalás részeként csak alapos indokkal használjuk fel személyes adatait. Ezek az okok az alábbiak lehetnek:

  • amennyiben szükséges szerződést kötnünk Önnel;
  • amikor az adatok feldolgozása törvényes érdekünk, és azt nem írják felül más érdekeink, jogaink vagy sérti szabadságunkat;
  • ahol törvény általi kötelezettségünk, hogy személyes adatait bizonyos módon feldolgozzuk, vagy a köz érdeke úgy kívánja;
  • ha Ön beleegyezett, hogy feldolgozzuk személyes adatait.

  Még akkor is, ha megfelelő okunk van személyes adatainak feldolgozására, biztosítanunk kell, hogy ezt tisztességes módon tegyük, és ne lépjük át a felhasználás szükséges határait.

  A következő célokra használjuk személyes adatait:

  Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tevékenységeinket, amelyek során felhasználhatjuk személyes adatait, a használat okaival együtt. Ha valamelyik tevékenységünk oka a jogos érdek, azt is elmagyarázzuk, hogy mi ez az érdek. Ha további információra van szüksége arról, hogy az Ön személyes adatai mennyiben érintik jogos érdekeinket, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

  Az egyszerűség kedvéért lerövidítettük a személyes adatok feldolgozásának okairól szóló elnevezéseket (melyeket a fentiekben részletesen ismertettünk) úgy, mint „Szerződés", „Jogos érdek", „Jog" és „Hozzájárulás" kifejezések.

  Tevékenység

  Ok

  Jogos érdekünk (ha releváns)

  Az Ön által kezdeményezett fizetési tranzakció teljesítése (velünk vagy egy ügyfelünkkel)

  • Jogos érdek
  • Törvény
  • Annak biztosítása, hogy megfeleljünk szerződéses, jogi és szabályozási követelményeinknek

  Önnel vagy cégével való kapcsolatunk kezelése

  • Szerződés
  • Jogos érdek
  • Törvény
  • Nyilvántartásunk naprakészen tartása

  Kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása az Önnel vagy vállalatával fennálló szerződés értelmében

  • Szerződés

   

  Kutatás és fejlesztés

  • Jogos érdek
  • Törvény
  • Termék- és szolgáltatás-kínálatunk fejlesztése
  • Annak biztosítása, hogy megfeleljünk szerződéses, jogi és szabályozási követelményeinknek

  Csalás vagy pénzmosás ellenőrzése és/vagy saját vagy ügyfeleink kockázatának kezelése

  • Szerződés
  • Jogos érdek
  • Törvény

    

   (ha egyedi kategóriájú személyes adatot dolgoznak fel ehhez a tevékenységhez)

  • Beleegyezés
  • Annak biztosítása, hogy megfeleljünk szerződéses, jogi és szabályozási követelményeinknek
  • Üzleti kockázat minimalizálása
  • Csalásfelderítés és/vagy kockázatkezelés javítása

  Üzletünk adminisztrálása és védelme

  • Jogos érdek
  • Törvény

    

   (ha egyedi kategóriájú személyes adatot dolgoznak fel ehhez a tevékenységhez)

  • Beleegyezés
  • Üzleti műveleteink hatékonyságának javítása
  • Annak biztosítása, hogy megfeleljünk szerződéses, jogi és szabályozási követelményeinknek
  • Nyilvántartásunk naprakészen tartása

  Marketing tevékenységek fejlesztése és kivitelezése/p>

  • Jogos érdek

    

  • Beleegyezés

    

  • Annak megállapítása, hogy ügyfeleink miként használják termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat, illetve azok fejlesztése
  • Üzletünk növelése
  • Marketing stratégiánk számára információk nyújtása
  • Szükség esetén beleegyezésének megszerzése

  Marketing

  Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy képet alkossunk arról, véleményünk szerint mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik, vagy melyekre lehet szüksége.

  Marketinganyagokat kaphat tőlünk, ha érdeklődést mutat a vásárlás iránt, vagy ha vásárolt tőlünk, és ezekben az esetekben nem jelezte, hogy nem kíván marketinganyagot kapni.

  Mielőtt személyes adatait marketing céllal megosztanánk a First Data csoporton kívüli vállalatokkal, ehhez kifejezett beleegyezését kérjük.

  Bármikor megkérhet minket vagy külső feleket, hogy ne küldjünk Önnek marketing üzeneteket, ha kapcsolatba lép velünk a Kapcsolatfelvétel alatt található módokon, vagy ha rákattint a marketing üzenetekben található leiratkozás gombra.

  Ha úgy dönt, hogy leiratkozik marketing üzeneteinkről, továbbra is elvégezzük személyes adatait érintő más tevékenységeinket.

 5. Automatizált döntések, hitelreferencia ügynökségek és csalásmegelőző ügynökségek

  Időnként személyes adatain alapuló automatizált döntéseket hozunk (akár Ön adta meg azokat, akár külső felektől, például hitelreferencia ügynökségektől vagy csalásmegelőző ügynökségektől kaptuk meg azokat). Automatizált döntéshozatal esetén az a hitelmutatóra, pénzmosás-ellenes ellenőrzésre és csalásmegelőzés ellenőrzésre vonatkozik. Az ilyen ellenőrzéseket a rendelkezésünkre álló információk alapján végezzük, melyeket a minimális szerződéses/törvényes követelményekkel szemben igazolunk. Ezt csak akkor tesszük, ha arra szerződéssel kapcsolatban vagy a törvény szerint szükség van.

  Minden automatizált döntés esetén az ellenőrző módszereket rendszeresen áttekintjük, hogy biztosítsuk azok igazságosságát, hatékonyságát és elfogulatlanságát.

  Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba velünk. Kérjük tekintse meg az alábbi Az Önt megillető jogok című részt is.

 6. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

  Ahol erre lehetőségünk van, személyes adatait megoszthatjuk a First Data csoport más vállalataival, és az alábbiakkal:

  • ügyfeleinkkel;
  • vállalatokkal, melyeknek tranzakció feldolgozáshoz van rá szükségük, például kereskedőkkel, bankokkal vagy más kártyakibocsátó szövetségekkel, hitelhálózat-kezelőkkel és tagjaikkal;
  • hitelreferencia ügynökségekkel;
  • csalásmegelőző és kockázatkezelő ügynökségekkel;
  • személy- és adatazonosító ügynökségekkel;
  • szállítókkal és más fizetésfeldolgozókkal (beleértve az alvállalkozókat is);
  • IT rendszereink és weboldalunk hosztolására, kezelésére, fenntartására és fejlesztésére bevont külső szállítókkal;
  • szakmai tanácsadóinkkal, beleértve az ügyvédeket és auditorokat;
  • bármely külső féllel, akihez Ön engedélyt adott, vagy aki nem tartozik a felsorolt kategóriákba;
  • külső felekkel, akiknek a jövőben üzletünk részét vagy egészét eladhatjuk vagy akikre átruházhatjuk; és
  • külső felekkel, ha arra a törvény kötelez minket (például adóhatósággal).

  Azokban az esetekben, amikor megosztjuk személyes adatait külső felekkel, ezt kizárólag akkor tesszük, ha azok megfelelő biztonsági intézkedéseket tesznek a tőlünk érkezett adatok megóvása érdekében. Ha további információkra van szüksége arról, hogy miként osztjuk meg személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

 7. Nemzetközi adattovábbítások

  Személyes adatait a First Data csoporton belül megosztjuk az Európai Gazdasági Térség (European Economic Area, EGT)területén kívüli egységekkel is.

  Személyes adatainak a védelme érdekében megkívánjuk a vállalatcsoport minden tagjától, hogy alkalmazzák globális irányelveinket és eljárásainkat, és törvényesen kötelezzék el magukat adatvédelmi irányelveink mellett az Ön személyes adatainak feldolgozása során. Ezeket az irányelveket „kötelező erejű vállalati szabályoknak” nevezzük, és másolatukat itt találja.

  Néhány külső partnerünk az EGT területén kívül található, ezért az általuk feldolgozott személyes adatok az EGT-n kívüli adattovábbítást igényelnek.

  Amikor személyes adatait külső harmadik félnek az EGT területén kívülre továbbítjuk, biztosítjuk, hogy azokat az alábbi óvintézkedések legalább egyike védje:

  • Biztosítja, hogy az adatokat kizárólag olyan országokba továbbítják, amelynek a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényei azonosak az EGT-n belüli törvényekkel.
  • Az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződést alkalmazza (Mintafeltételeknek is nevezik).
  • Olyan vállalatokat használ az Egyesült Államokban, akik feliratkoztak az Adatvédelmi Pajzsra, a kifejezetten az EGT-ből az Egyesült Államokba küldött adatokra tervezett, jóváhagyott adatvédelmi szabványokra.

  Személyes adataira vonatkozó óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba velünk.

 8. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

  Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe, hogy megakadályozzuk személyes adatai véletlenszerű elvesztését, felhasználását, jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy feltárását. Ezenkívül, személyes adataihoz csak azok az alkalmazottak, ügynökök, alvállalkozók és külső felek férhetnek hozzá, akiknek erre üzleti célból van szükségük. Személyes adatait kizárólag az utasításaink alapján dolgozzák fel, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

  Éves megfelelőséget tartunk fenn a globális Fizetőkártya ipar adatvédelmi szabványai szerint, melyet a fizetőkártya márkák fogadtak el a kártyabirtokosok adatait feldolgozó, tároló vagy továbbító vállalatok számára.

  Eljárásokat léptettünk életbe a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére, és az incidensről értesítjük Önt és a vonatkozó szabályozókat, ha erre a törvény kötelez minket.

 9. Mennyi ideig használják személyes adataimat?

  Személyes adatait addig tartjuk meg, amíg arra az összegyűjtés és a felhasználás érdekében szükség van. Ebbe beletartozhat a jogi, szabályozási, könyvelési és jelentéstételi kötelezettségeink kielégítésére vonatkozó igény is.

  A személyes adatok megfelelő megtőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok nagyságát, természetét és érzékenységét, a jogosulatlan felhasználással vagy feltárással járó potenciális kockázatokat, személyes adatai feldolgozásának célját, és azt, hogy ez a cél elérhető-e más módon, illetve a vonatkozó jogi követelményeket.

  Személyes adatai megőrzési idejével kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba velünk. Általánosságban, személyes adatait a velünk fennálló kapcsolatának/megbízásának az idejére, valamint az azt követő észszerűen szükséges ideig őrizzük meg. Vannak olyan adattípusok, amelyek megőrzési idejét a törvény határozza meg.

 10. Személyiségi jogai

  Bizonyos körülmények fennállása esetén az adatvédelmi törvények szerint Önt különböző jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban. Jogi vagy egyéb okai lehetnek annak, hogy miért nem tudjuk vagy miért nem kötelességünk a jogai gyakorlására vonatkozó kérésének eleget tenni. Ezekről tájékoztatjuk a megfelelő esetekben.

  Az alábbiakhoz van joga:

  • Hozzáférés Jogában áll megkérdezni, hogy személyes adatait feldolgozzuk-e, és ha igen, kérheti az Önről őrzött személyes adatok másolatát, és ellenőrizheti azok jogos feldolgozását, valamint kérhet tájékoztatást feldolgozási tevékenységünkről.
  • Javítás Ha az Önről őrzött személyes adatok hiányosak vagy pontatlanok, kérheti azok javítását, de ilyen esetben szükség lehet az Ön által megadott új adatok pontosságának igazolására.
  • Törlés Ez lehetővé teszi, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, amikor a további feldolgozásra nincs megfelelő indok. Jogában áll személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérni, ha sikeresen gyakorolta a feldolgozás tiltakozásához való jogát (lásd lent), amikor mi esetleg törvényellenesen dolgoztuk fel személyes adatait, vagy amikor személyes adatainak törlésére a helyi törvények betartása miatt van szükség.
  • Tiltakozás Ahol személyes adatainak a feldolgozásához jogos érdekünk fűződik, tiltakozhat a feldolgozás ellen, ha úgy gondolja, hogy az hatással jár alapvető jogaira és szabadságára. Tiltakozhat a feldolgozás ellen akkor is, ha személyes adatait direkt marketing céljaira használjuk fel.
  • Korlátozás Személyes adatai felhasználásának a felfüggesztését kérheti az alábbi esetekben:
   • ha szeretné megállapítani az adatok pontosságát;
   • ha személyes adatainak használata törvényellenes, de nem szeretné, hogy töröljük azokat;
   • ha szüksége van arra, hogy adatait a szokásosnál hosszabb ideig őrizzük meg, mert arra jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy megvédéséhez van szüksége; vagy
   • ha tiltakozott adatainak felhasználása ellen, de igazolnunk kell, hogy felülíró törvényes alapokkal rendelkezünk a felhasználást illetően.
  • Adattovábbítás. Ahol lehetséges, személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által választott külső félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak az Ön által megadott személyes adatokra vonatkozik, melyek felhasználásához Ön eredetileg beleegyezését adta, és ahol ezeket az adatokat az Önnel létrejött szerződés teljesítésére használjuk.
  • Beleegyezés visszavonása.Ahol a feldolgozás indoka az Ön beleegyezésén alapszik, beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ha vissszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy nem tudunk bizonyos termékeket és szolgáltatásokat biztosítani Önnek. Ebben az esetben a beleegyezés visszavonásának idején tájékoztatjuk Önt.
  • Automatizált döntéshozatalJogában áll tiltakozni az Önre jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal, például profilalkotás ellen is. Ezen jog az alábbi esetekben nem illeti meg Önt:
   • Az automatizált döntéshez Önnel létrejött szerződés, vagy annak teljesítése miatt van szükség.
   • Kifejezett beleegyezését adta az ilyen döntésekhez.
   • Az automatizált döntéseket valamely uniós tagállam helyi törvényei engedélyezik.

  Azonban, a fenti első két esetben, még mindig jogában áll a döntéssel kapcsolatban emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntést megtámadni.

  Hogyan adhat be egyéni jogokra vonatkozó kérvényt?

  Magánszemélyek a First Data-hoz fordulhatnak személyes adataikat érintő bizonyos lépések érdekében. A kérelmeket az adatvédelmi tisztviselőnek kell elküldeni: dpo@firstdata.com.

  Általában ez díjmentes

  Nem kell díjat fizetnie személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlása során. Észszerű díjat számolhatunk azonban fel, ha a kérés egyértelműen alaptalan, ismétlődő vagy túlzó. Ehelyett, ilyen körülmények között visszautasíthatjuk kérésének teljesítését.

  Amire szükségünk lehet Öntől

  Bizonyos adatokat kérhetünk Öntől személyazonosságának az igazolására és annak biztosítására, hogy jogában áll személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlása. Ilyen lehet a kereskedői azonosító vagy számlaszám. Ez egy biztonsági lépés annak érdekében, hogy személyes adatait ne tárjuk fel olyan személy előtt, akinek nincs joga azokhoz hozzáférni. Kapcsolatba léphetünk Önnel a kérésére adott válaszunk felgyorsításához szükséges további adatok érdekében.

  Adatokra vonatkozó kérésének feldolgozása

  Minden jogos kérdésre azonnal válaszolunk, minden esetben a vonatkozó helyi törvények által előírt időn belül. Általában az érdeklődésekre a beérkezésüket követő egy hónapon belül kell válaszolnunk, ezért fontos, hogy a kérdéseket felismerjük és a lehető leghamarabb elküldjük a dpo@firstdata.com e-mail címre. Esetenként, ha a kérés különösen összetett, vagy ha több kérést adott be, egy hónapnál tovább tarhat a válaszadás. Erről értesítjük és folyamatosan tájékoztatjuk.

  Abban az esetben, ha nem tudjuk megadni a kért információt, döntésünk okáról írásban tájékoztatjuk Önt. Például, nem vagyunk kötelesek egy adattörlési kérésnek megfelelni, ha az adatfeldolgozásra a következő okokból van szükség: szólás- és információszabadság gyakorlása, törvényi vagy jogi követeléseknek való megfelelés, közegészség és közérdek érvényesítése, tudományos és történelmi kutatások támogatása és statisztikai célok.

  A rendelkezésre álló, egyéni jogaira vonatkozó törvényes kivételeket alkalmazzuk a megengedhető mértékig.

  Személyes adatainak bármilyen továbbítását biztonságos módon végezzük.

 11. Panaszkezelési eljárások

  Amennyiben panasza vagy kérdése van a következőkkel kapcsolatban:

  • miként kezeljük az Önt érintettként megillető jogokat;
  • kötelező érvényű vállalati szabályainknak való megfelelés;
  • adatvédelmi gyakorlatunk általánosságban;

  kapcsolatba léphet az Adatvédelmi forródróttal a +1 800-368-1000, számon, ami a nap 24 órájában elérhető. A Forródrót a megfelelő kapcsolatfelvételi mód sürgős ügyekben, mint például személyes adatait érintő esetleges szabálysértés esetén, és aggályait az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve fogjuk megoldani.

  Alternatív megoldásként kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel és a helyi adatvédelmi képviselőkkel a dpo@firstdata.comcímen.

  Önnek jogában áll bármikor panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságoknál (további információkért keresse fel a http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Sütik

  Mi, szolgáltatóink és partnereink bizonyos adatokat automatizált megoldások, például sütik és webjelzők felhasználásával gyűjthetünk össze, amikor Ön kapcsolatba lép hirdetéseinkkel, mobil alkalmazásunkkal, vagy felkeresi weboldalainkat, lapjainkat vagy más digitális eszközünket. Az ilyen adatok közé tartozhat az IP-cím, a böngésző típusa, az operációs rendszer, a hivatkozási URL-ek és a digitális eszközünkön végrehajtott lépésekről vagy kapcsolatokról szóló információk. A „süti” olyan szöveges fájl, amelyet egy webszerver helyez el a számítógépen. A „webkövető”, más néven Internet címke, pixel címke vagy tiszta GIF, információt küld vissza a webszerverre.

  Külső felek webelemzési szolgáltatásait, például az Adobe Omniture-t használhatjuk weboldalainkon és mobil alkalmazásainkban. Az elemzés-szolgáltatók, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik, sütik és webjelző technológiák alkalmazásával segítenek nekünk elemezni, hogy látogatóink miként használják a weboldalakat és alkalmazásokat.

  Mi, szolgáltatóink és partnereink adatokat gyűjthetünk a weboldalainkon vagy alkalmazásainkban végzett tevékenységéről, hogy egyéni érdeklődésére szabott tartalmat és hirdetést kínálhassunk Önnek. Az ilyen céllal összegyűjtött adatok közé tartozhatnak az adott oldal részletei, vagy a weboldalainkon megtekintett hirdetések és a weboldalakon és alkalmazásokban végzett lépések.

 13. Ez a weboldal nem gyerekeknek vagy tizenéveseknek szól

  Weboldalunk nem gyerekeknek vagy nagykorúságot még el nem ért fiataloknak szól. A First Data a weboldalain nem gyűjti tudatosan nagykorúságot még el nem ért személyek személyes adatait.

 14. Ez a weboldal kapcsolódhat más weboldalakhoz

  Amikor felkeresi weboldalunkat, rákattinthat társvállalataink weboldalára is. Ezek a weboldalak saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhetnek, melyek a társvállalat által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak. Ezekre az esetekre nem alkalmazható jelen adatvédelmi nyilatkozat. Ha társvállalataink weboldalait keresi fel, kérjük, olvassa el ezen weboldalak adatvédelmi nyilatkozatát.

  Külső felek weboldalára is hivatkozhatunk. A First Data nem felelős a külső felek adatvédelmi gyakorlatáért, és jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik ezekre a weboldalakra. A First Data nem garantálja, hagyja jóvá vagy támogatja a hivatkozott külső felek weboldalain található vagy elérhető adatokat, anyagokat, szolgáltatásokat és termékeket. A First Data nem felelős a www.firstdata.com oldalról vagy oldalon elérhető külső felek weboldalának tartalmáért. A First Data kizárólag kényelmi okokból biztosítja a külső felek weboldalára mutató hivatkozásokat, és a külső felek weboldalát Ön saját kockázatára keresi fel vagy használja.

  Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a www.firstdata.com oldalon összegyűjtött adatokra vonatkozik. Jelen adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazható más módon vagy más forrásból összegyűjtött adatokra, beleértve a társvállalataink, szállítóink, vagy partnereink tulajdonában álló vagy általuk működtetett weboldalakat is.