LAATSTE UPDATE: 15 mei 2018

Neem contact met ons op als u een kopie van dit beleid wilt van een bepaalde datum.

INGANGSDATUM: 15 mei 2018

 

Privacyverklaring

Bij First Data is de privacy en de beveiliging van uw gegevens van het uiterste belang. We hebben globale beleidslijnen en procedures ingevoerd om te zorgen dan we alle gepaste stappen nemen om uw gegevens te beschermen bij wat we doen en ter ondersteuning van onze bindende bedrijfsvoorschriften (kijk hier voor meer informatie).

Deze privacyverklaring informeert u over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen en vertelt u over uw rechten en hoe de wet u beschermt.

We kunnen dit beleid op elk gegeven moment wijzigen maar we stellen u op de hoogte van significante wijzigingen voordat deze in werking treden.

 1. Belangrijke informatie en wie we zijn
 2. De gegevens die we van u verzamelen
 3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
 4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 5. Geautomatiseerde beslissingen, kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudepreventie
 6. Met wie we uw persoonlijke gegevens delen
 7. Internationale gegevensoverdracht
 8. Hoe we uw gegevens beschermen
 9. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
 10. Uw individuele wettelijke rechten
 11. Procedures klachtenafhandeling
 12. Cookies
 13. Deze website is niet bedoeld voor kinderen of tieners
 14. Deze website kan gelinkt zijn naar andere websites 1. Belangrijke informatie en wie we zijn

   

  Doel van deze privacyverklaring

  Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring die we u verstrekken voor specifieke gevallen (zoals wanneer we een contract met u afsluiten). Deze privacyverklaring is een toevoeging op andere verklaringen en is niet bedoeld om deze voorbij te gaan.

  Beheerder

  First Data bestaat uit verschillende wettelijke entiteiten. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de bedrijven van First Data bedrijvengroep dus wanneer we “First Data”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de First Data group dat verantwoordelijk is voor het beheer van uw gegevens. We laten u weten welk lid van de First Data group de beheerder wordt van uw gegevens. Die informatie krijgt u in het contract dat we met u tekenen of in een privacyverklaring die specifiek gerelateerd is aan de relatie die we met u hebben

  We hebben een data protection officer (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, waaronder verzoeken tot uitoefening van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met de DPO met de onderstaande details.

  Contactgegevens

  Onze volledige gegevens zijn:

  Data Protection Officer, First Data

  E-mailadres: dpo@firstdata.com

  Postadres: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB , (VK)

  U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (voor meer informatie ga naar http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Privacy principes van First Data

  Alle leden van de First Data Group zijn toegewijd aan de volgende privacy principes (meer informatie over ieder principe is te vinden in onze bindende bedrijfsvoorschriften, beschikbaar hier):

  1. We verwerken persoonlijke gegevens eerlijk en wettelijk
  2. We verwerven persoonlijke gegevens om wettelijke bedrijfsactiviteiten uit te voeren
  3. We beperken onze toegang tot persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan en we bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig
  4. Persoonlijke gegevens zijn correct en worden, waar nodig, bijgewerkt
  5. We voeren gegevensbescherming uit door ontwerp en standaard
  6. We delen persoonlijke gegevens alleen voor beperkte doeleinden
  7. We gebruiken gepaste beveiliging
  8. We respecteren de rechten van de Betrokkene door middel van toepasselijke gegevensbescherming en privacywetten
  9. We erkennen het recht van betrokkene om bezwaar te maken tegen directe marketing door First Data
  10. We erkennen het belang van gegevensbescherming en houden ons verantwoordelijk voor onze Data Protection Standards
 2. De gegevens die we van u verzamelen

  Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie die gerelateerd is aan een bepaald individu. Het omvat geen gegevens waarvan alle middelen om de identiteit van een individu te bepalen zijn verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

  In de loop van ons bedrijf verwerken we persoonlijke gegevens gerelateerd aan één of alle van de volgende:

  • Onze klanten en hun klanten iin verband met de levering van diensten;
  • Handelaren die betalingen accepteren;
  • Individuen (kaarthouders) die betalingsoverdrachten doen;
  • Verkopers, partners en aannemers in verband met hun levering van diensten aan ons;
  • Onafhankelijke sales organisaties (ISO’s) en verwijzers in verband met onze relaties met hen;
  • Onze toekomstige klanten;
  • De werknemers of ander personeel, agenten of adviseurs of elk van bovenstaande;
  • Sollicitanten voor tewerkstelling, uitzendkrachten of freelance posities bij First Data.

  We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

  Categorieën van gegevens

  Beschrijving

  Klantinformatie (waaronder kaarthouderinformatie)

  • contactgegevens van het personeel van de klant
  • informatie over het account van de klant
  • contactgegevens van de klant van de klant waaronder:
   • naam
   • adres
   • telefoonnummers
   • accountinformatie (waaronder andere mensen op het account)
   • bestedingsdrempels
   • gegevens van de uitgaven en uitgavepatronen van de klanten van de klant

  Informatie over de handelaar

  • details van de handelaren die betalingstransacties accepteren waar dit individuen zijn
  • contactgegevens van het personeel van de handelaar, waaronder:
   • naam
   • e-mailadres
   • telefoonnummers
   • andere persoonlijke gegevens die worden vereist voor First Data om zaken met hen te doen, bijv. rol binnen de organisatie

  Leverancier, ISO en Verwijzerinformatie

  • contactgegevens van het personeel van de leveranciers, ISO’s en verwijzers, waaronder:
   • naam
   • e-mailadres
   • telefoonnummers
   • andere persoonlijke gegevens die worden vereist voor First Data om zaken met hen te doen, bijv. rol binnen de organisatie

  Correspondentie

  • details en inhoud van de correspondentie tussen u en ons, waaronder (waar relevant) opnames van telefoongesprekken

  Financiële gegevens

  • bankrekening, betaalkaart of andere betalingsdetails

  Transactiegegevens

  • transacties gemaakt door kaarthouders met onze klanten en/of handelaren, waaronder in sommige gevallen details van producten/diensten gekocht door de kaarthouders
  • betalingen van producten en diensten die van ons of door ons worden gekocht

  Technische gegevens

  • details over de technologie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, applicaties of andere producten of diensten, waaronder:
   • IP adres
   • Inloggegevens
   • Browser type

   Met betrekking tot de informatie die wordt verzameld met deze website, meer details zijn opgenomen in Gebruik van Cookies op deze website hieronder.

  Gebruiksgegevens

  • details over hoe u onze websites, applicaties of andere producten of diensten gebruikt

  Speciale categorieën van persoonlijke gegevens

  • in zeer beperkte gevallen moeten we misschien speciale categorieën persoonlijke gegevens verwerken, zoals wanneer we een betaling authentiseren door middel van uw vingerafdruk. Indien dit het geval is, verwerken we alleen dit soort gegevens waar de wet dit toestaat.
  • speciale categorieën van persoonlijke gegevens die we kunnen verwerken zijn:
   • ras of etnische origine;
   • alle biometrische gegevens (waar gebruikt om uw identiteit te bevestigen);
   • informatie gerelateerd aan strafrechtelijke veroordelingen of misdrijven.

  We kunnen ook gegevens verzamelen, creëren, gebruiken en delen op een globale basis zoals statistieke of demografische gegevens.

 3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

   

  We verzamelen informatie van een aantal bronnen

  Bron

  Voorbeelden

  U

  • Financiële en transactiegegevens gerelateerd aan een betalingstransactie van u aan één van onze klanten
  • Waar u één van onze online formulieren invult
  • Als u een applicatie doet voor een product of dienst
  • Correspondentie in de loop van onze bedrijfshandelingen met u
  • Technische en sessie-informatie verzameld van uw computer/apparaat wanneer u toegang krijgt tot onze websites, applicaties en/of platforms waaronder zoals gedetailleerd hieronder beschreven in onze Cookies openbaarmaking
  • Als u solliciteert voor een functie bij ons

  Onze klanten

  • Financiële en transactiegegevens gerelateerd aan een betalingstransactie van u aan één van onze klanten

  Andere bedrijven van First Data Group

  • Vele van onze groepsbedrijven leveren diensten aan andere leden van de groep waaronder uw persoonlijke gegevens Waar dat het geval is, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld tussen die groepsbedrijven

  Andere derden

  • U kunt naar ons worden doorverwezen door een ISO of een ander doorverwijzend bedrijf
  • We kunnen ook gegevens ontvangen van andere derde partijen, onder andere:
   • Kaartassociaties
   • Kredietinformatiebureaus
   • Bureaus voor fraudepreventie
   • Overheids- en wethandhavingsinstanties
   • Bedrijfsregistraties en archieven
   • Informatie in het kiesregister

  Openbare bronnen

  • Bedrijfsregistraties en archieven
  • Informatie in het kiesregister

  Informatie die wij creëren

  • Onze dossiers over uw gebruik van onze diensten
  • Correspondentie die we met u kunnen hebben
  • Dossiers over contact met u over een potentiële functie

  Als u de persoonlijke gegevens niet kunt leveren

  Waar we persoonlijke gegevens direct aan u verzoeken, hoeft u deze niet aan ons te leveren. Als u beslist de verzochte informatie niet te leveren, kunnen wij of onze klanten in sommige gevallen misschien geen producten of diensten aan u leveren. Zo kunnen we uw transactie bijvoorbeeld niet verwerken.

 4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

  We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit zowel aan de wet als aan onze principes van privacy voldoet.

  Als onderdeel van die toewijding gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen als we een gepaste reden hiervoor hebben. Die redenen kunnen één of meer van de volgende zijn:

  • Wanneer noodzakelijk om een contract met u aan te gaan;
  • Wanneer verwerking van uw gegevens in ons legitieme belang is en dat belang niet ondermijnd wordt door uw eigen belangen, rechten of vrijheden;
  • Wanneer we door de wet worden verplicht om uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier te verwerken of dit noodzakelijk is in het algemene belang;
  • U hebt toegestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

  Zelfs waar we een gepaste reden hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moeten we zorgen dat we dit doen op een manier die eerlijk is voor u en het niet verder gaat dan de eerste redenen waarom we uw gegevens hebben verzameld.

  Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken

  Hieronder vindt u een lijst met de acties die we ondernemen waarbij uw persoonlijke gegevens betrokken kunnen zijn, samen met redenen waarom we deze ondernemen. Als één van onze redenen voor een bepaalde activiteit ons legitieme belang is, hebben we ook uitgelegd wat die belangen zijn. Als u meer informatie wilt over onze legitieme belangen zoals van toepassing op uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact met ons op.

  Voor de eenvoud hebben we de referenties naar onze redenen voor verwerking van uw persoonlijke gegevens ingekort (hierboven gedetailleerder omschreven) naar “Contract”, “Legitiem belang”, “Wet” en “Toestemming”.

  Activiteit

  Reden

  Ons legitiem belang (indien relevant)

  Een betalingstransactie voldoen begonnen door u (met ons of wel onze klant)

  • Legitiem belang
  • Wet
  • Zorgen dat we voldoen aan onze contractuele, wettelijke en regulerende vereisten

  Onze relatie met u of uw bedrijf beheren

  • Contract
  • Legitiem belang
  • Wet
  • Onze dossiers up-to-date houden

  Onze verplichtingen uitvoeren en onze rechten uitoefenen onder onze instemming met u of uw bedrijf

  • Contract

   

  Onderzoek en ontwikkeling

  • Legitiem belang
  • Wet
  • Ons aanbod van producten en diensten ontwikkelen
  • Zorgen dat we voldoen aan onze contractuele, wettelijke en regulerende vereisten

  Controleren voor fraude en witwaspraktijken en/of risicobeheer van ons of onze klanten

  • Contract
  • Legitiem belang
  • Wet

    

   (als speciale categorieën van persoonlijke gegevens worden verwerkt voor deze Activiteit)

  • Toestemming
  • Zorgen dat we voldoen aan onze contractuele, wettelijke en regulerende vereisten
  • Ons bedrijfsrisico minimaliseren
  • Onze fraudedetectie en ons risicobeheer verbeteren

  Ons bedrijf administreren en beschermen

  • Legitiem belang
  • Wet

    

   (als speciale categorieën van persoonlijke gegevens worden verwerkt voor deze Activiteit)

  • Toestemming
  • De efficiëntie van onze bedrijfsvoering verbeteren
  • Zorgen dat we voldoen aan onze contractuele, wettelijke en regulerende vereisten
  • Onze dossiers up-to-date houden

  Marketing activiteiten ontwikkelen en uitvoeren

  • Legitiem belang

    

  • Toestemming

    

  • Concluderen hoe klanten onze producten en/of diensten gebruiken en deze ontwikkelen
  • Ons bedrijf laten groeien
  • Onze marketing strategie informeren
  • Uw toestemming verkrijgen wanneer nodig

  Marketing

  We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de producten en diensten waarvan we denken dat u deze zou willen of nodig zou hebben of wat interessant voor u is of zou kunnen zijn.

  U kunt marketing communicatie van ons ontvangen als u actief uw interesse hebt aangegeven in het doen van een aankoop of u een aankoop bij ons hebt gedaan en, in elk geval, niet hebt aangegeven dat u die marketing niet wilt ontvangen.

  We krijgen uw nadrukkelijke toestemming voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een ander bedrijf buiten de First Data group om voor marketing doeleinden.

  U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het versturen van marketing berichten door contact met ons op te nemen met de details bij Contact hierboven of door de klikken op de afmeldingslink bij elk marketingbericht.

  Mocht u kiezen om u af te melden voor ontvangst van onze marketingberichten, dan blijven we onze andere relevante activiteiten uitvoeren met gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 5. Geautomatiseerde beslissingen, kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudepreventie

  Soms maken we geautomatiseerde beslissingen gebaseerd op uw persoonlijke gegevens (geleverd door u of verzameld door ons van derden zoals kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudepreventie). Waar een geautomatiseerde beslissing wordt gemaakt, is deze gerelateerd aan kredietscore, controles voor witwaspraktijken en controles voor fraudepreventie. Zulke controles zijn gebaseerd op informatie die tot onze beschikking staat, en wordt geverifieerd tegen minimum contractuele / wettelijke vereisten. We doen dit waar dit vereist is in verband met een contract of door de wet.

  In verband met alle geautomatiseerde beslissingen worden de gebruikte methodes regelmatig getest om te zorgen dat ze eerlijk, effectief en onbevooroordeeld blijven.

  U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over geautomatiseerde beslissingen. Zie ook Uw individuele wettelijke rechten hieronder.

 6. Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

  Indien toegestaan, delen we uw persoonlijke gegevens met andere bedrijven van de First Data Group en elk van de volgende:

  • onze klanten;
  • bedrijven die deze nodig hebben voor de verwerking van een transactie, zoals handelaren, banken of andere uitgevers van kaarten, kaartassociaties, debiteurennetwerk operators en hun leden;
  • kredietinformatiebureaus;
  • bureaus voor fraudepreventie en risicobeheer;
  • bureaus voor identificatie en informatie verificatie;
  • leveranciers en anderen die ons helpen om betalingen te verwerken (waaronder hun onderaannemers);
  • externe leveranciers die betrokken zijn met het hosten, beheren, onderhouden en ontwikkelen van onze website en IT-systemen;
  • onze professionele adviseurs, waaronder advocaten en accountants;
  • elke derde waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om te gebruiken die niet wordt gedekt door de andere genoemde categorieën;
  • derden waaraan we alles of een gedeelte van onze zaken in de toekomst kunnen verkopen of delen; en
  • elke derde aan wie we dit verplicht zijn door de wet (zoals belastingautoriteiten).

  Als we uw persoonlijke gegevens met derden delen, doen we dit alleen als deze gepaste beveiligingsmaatregelen toepassen op de gegevens die zij van ons ontvangen. Als u meer informatie wilt over de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens delen, neem dan contact met ons op.

 7. Internationale gegevensuitwisseling

  We delen uw persoonlijke gegevens binnen de First Data Group, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  We zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd door te eisen dat alle bedrijven binnen onze groep onze globale beleidslijnen en procedures toepassen en zich legaal binden aan onze principes van privacy wanneer ze uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze beleidslijnen worden "bindende bedrijfsvoorschriften" genoemd, een kopie hiervan kunt u hier vinden.

  Sommige van onze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zodat hun verwerking van uw persoonlijke gegevens een transfer van gegevens buiten de EER inhouden.

  Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een externe derde partij buiten de EER, zorgen we dat deze beschermd zijn door één van de volgende beveiligingsmethoden te gebruiken:

  • Zorgen dat gegevens alleen worden overgedragen aan een land dat wetten heeft die uw persoonlijke gegevens beschermen op dezelfde manier als binnen de EER.
  • Een contract gebruiken dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (soms het “Model Clauses” genoemd).
  • Bedrijven gebruiken binnen de VS die zich hebben ingeschreven bij Privacy Shield, een goedgekeurde set van privacy standaarden specifiek ontworpen voor gegevens die naar de VS worden gestuurd vanuit de EER.

  U kunt contact met ons opnemen voor meer details over de beveiligingsmethoden die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens.

 8. Hoe we uw gegevens beschermen

  We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen in werking gesteld om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk zoek raken, gebruikt worden of iemand toegang hiertoe krijgt op een ongeautoriseerde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om dit te weten. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen op uw instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

  We behouden jaarlijkse naleving van globale Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) aangepast door de betaalkaartmerken voor alle bedrijven die gegevens van kaarthouders verwerken, opslaan of verzenden.

  We hebben procedures in werking gesteld op te treden in geval van elke verdachte schending van persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte van een schending indien we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 9. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

  We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zo lang dit nodig is gebaseerd op de reden waarom we deze hebben verzameld en waar we deze voor gebruiken. Dit kan betekenen onze noodzaak om aan een wettelijke, regulerende, accounting of verslaggevende vereiste te voldoen.

  Om de gepaste retentieperiode te bepalen voor persoonlijke gegevens, overwegen we het aantal, de natuur en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of onthulling van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

  U kunt contact met ons opnemen voor details over de retentieperiodes die op uw persoonlijke gegevens van toepassing zijn. In algemene termen bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw betrekking met ons en voor zo lang als redelijkerwijs nodig is hierna. Er zijn ook bepaalde soorten informatie die moeten worden bewaard voor een bepaalde periode op grond van de wet.

 10. Uw individuele wettelijke rechten

  Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Er kunnen wettelijke of andere redenen zijn waarom we niet aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunnen of hoeven te voldoen. We bevestigen deze als dit het geval is.

  U hebt recht op:

  • Toegang. U hebt het recht om ons te vragen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien dit het geval is, een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die we van u hebben, te controleren dat we deze op wettelijke wijze verwerken en om andere informatie te verkrijgen over verwerkingsactiviteiten.
  • Correctie. Als de persoonlijke gegevens die we van u hebben niet compleet zijn of niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze te corrigeren, maar dan moeten we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt verifiëren.
  • Wissen. Dit zorgt dat u ons kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen als er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen als u uw recht op bezwaar tegen verwerking (zie hieronder) succesvol hebt doen gelden, als we uw informatie onwettelijk hebben verwerkt of we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving.
  • Bezwaar maken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als u vindt dat het een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden, ook al is onze reden voor verwerking van uw persoonlijke data van legitiem belang. U hebt ook het recht om bezwaar te maken als we uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken.
  • Beperking. U kunt ons vragen om gebruik van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario’s op te schorten:
   • als u wilt dat we de correctheid van de gegevens vaststellen;
   • als ons gebruik van uw persoonlijke gegevens onwettelijk is maar u niet wilt dat we ze wissen;
   • als u wilt dat we uw gegevens voor een langere periode bewaren dan normaal omdat u deze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
   • als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar we moeten vaststellen of we hier legitieme redenen voor hebben die dit bezwaar tenietdoen.
  • Overdracht. Waar mogelijk, leveren we u, of een derde naar uw keuze, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Let op dat dit recht alleen van toepassing is op persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt en waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u af te sluiten.
  • Toestemming intrekken. U kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, ook al is onze reden voor verwerking gebaseerd op uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten en diensten niet aan u leveren. We geven u aan of dit het geval is als u uw toestemming intrekt.
  • Geautomatiseerde beslissingen. Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (bijv. profilering) die u op significante wijze beïnvloedt. Het uitoefenen van dit recht is voor u niet mogelijk in de volgende gevallen:
   • De geautomatiseerde besluitvorming is vereist om een contract met u aan te gaan of deze uit te voeren.
   • We hebben uw expliciete toestemming om een soortgelijke beslissing te maken.
   • De geautomatiseerde beslissing is geautoriseerd door de lokale wet van een lidstaat van de EU.

  Echter, in de eerste twee gevallen die hierboven worden genoemd, hebt u nog steeds het recht op menselijke interventie met betrekking tot de beslissing, om uw mening uit te drukken en de beslissing aan te vechten.

  Hoe dient u een Individueel Rechtsverzoek in

  Individuen kunnen contact opnemen met First Data om te verzoeken dat we actie ondernemen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Verzoeken moeten worden verstuurd naar de DPO: dpo@firstdata.com.

  Meestal geen kosten vereist

  U hoeft geen kosten te betalen om een van uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter een redelijk tarief rekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhalend of buitensporig is. Anders kunnen we weigeren om aan uw klacht te voldoen in deze omstandigheden.

  Wat we van u nodig hebben

  We moeten misschien verzoeken om specifieke informatie om te helpen uw identiteit te bevestigen en te zorgen dat u het recht hebt om een recht uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals een handelaar identificatienummer of rekeningnummer. Dit is een veiligheidsmaatregel om te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan iemand die geen recht heeft om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen om verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

  Uw informatieverzoek verwerken

  We zullen alle legitieme verzoeken onverwijld beantwoorden en, in elk geval, binnen het tijdsbestek dat is voorgeschreven door de wet die van toepassing is. In het algemeen moeten we verzoeken beantwoorden binnen een maand na ontvangst dus het is belangrijk dat verzoeken zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en verstuurd naar dpo@firstdata.com Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek nogal complex is of u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval laten we u dit weten en houden we u op de hoogte.

  In het geval dat we de verzochte informatie niet kunnen verstrekken, bieden we u een geschreven uitleg voor onze beslissing. We zijn bijvoorbeeld niet verplicht om te voldoen aan een verzoek om gegevens te wissen als verwerking van de gegevens nodig is om: vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; te voldoen aan de wet of rechtsvorderingen; te handelen in het belang van de openbare gezondheid of het publieke belang; of doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden te ondersteunen.

  We zullen de beschikbare wettelijke vrijstellingen gebruiken voor uw individuele rechten tot de gepaste omvang.

  Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt op veilige wijze behandeld.

 11. Procedures klachtenafhandeling

  Mocht u klachten of vragen hebben over:

  • onze aanpak van uw individuele rechten als een betrokkene;
  • onze naleving van onze bindende bedrijfsvoorschriften;
  • onze privacy praktijken in het algemeen;

  u kunt contact opnemen met onze Data Privacy Hotline via +1 800-368-1000, wdie 24 uur per dag beschikbaar is. De Hotline is het meest gepaste contact voor een dringende kwestie, zoals een potentiële schending met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, en we zullen samenwerken met de Data Protection Officer om uw kwesties op te lossen.

  Anders kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer en lokale privacy officers via dpo@firstdata.com.

  U hebt ook ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit (voor meer informatie gaat u naar http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Cookies

  Wij, onze service providers en partners verzamelen bepaalde informatie door geautomatiseerde middelen te gebruiken, zoals cookies en web beacons, wanneer u contact maakt met onze advertenties, mobiele apps, of onze websites, pagina’s of andere digitale middelen bezoekt. Deze informatie kan het IP-adres bevatten, browser type, besturingssysteem, refererende URL’s en informatie over ondernomen acties of interactie met onze digitale middelen. Een “cookie” is een tekstbestand dat op de harde schijf van een computer wordt geplaatst door een webserver. Een “web beacon”, ook bekend als een Internet tag, pixel tag of een duidelijke GIF, wordt gebruikt om informatie terug te koppelen naar de webserver.

  We kunnen webanalysediensten van derden gebruiken op onze websites en mobiele apps, zoals die van Adobe Omniture. De analyseleveranciers die deze diensten beheren gebruiken technologieën zoals cookies en web beacons om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

  Wij, onze service providers en onze partners kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op onze websites en apps voor gebruik in het leveren van content en advertenties die op maat zijn gemaakt naar uw individuele interesses. De informatie die wordt verzameld voor deze doeleinden kan details omvatten over dingen zoals de bepaalde pagina’s of advertenties die u bekijkt op onze websites en de acties die u onderneemt op onze websites en apps.

 13. Deze website is niet bedoeld voor kinderen of tieners

  Onze website is niet bedoeld voor kinderen of tieners onder de meerderjarige leeftijd. First Data verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens op onze website van personen die niet wettelijk meerderjarig zijn.

 14. Deze website kan linken naar andere websites

  Wanneer u onze website bezoekt, kunt u klikken op websites van onze aangesloten bedrijven. Die websites kunnen hun eigen privacyverklaring hebben die speciaal is gemaakt voor de producten en diensten die onze aangesloten bedrijven aanbieden; in die gevallen is deze privacyverklaring niet van toepassing. Als u de websites van onze aangesloten bedrijven bezoekt, leest u dan de privacyverklaringen voor die websites.

  We kunnen ook linken naar websites van derden. First Data is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van derden en deze privacyverklaring is niet van toepassing op hun websites. First Data staat niet garant voor informatie, materiaal, diensten of producten die op de website van een gelinkte derde staan of hier worden aangeboden en keurt deze niet goed en bekrachtigt deze niet. First Data is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van derden die gelinkt zijn aan of die linken naar www.firstdata.com. First Data levert links naar websites van derden ter gemak en het bezoek of gebruik van gelinkte website van derden is op uw eigen risico.

  Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de informatie die we verzamelen op www.firstdata.com. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen via andere methodes of bronnen, waaronder websites van of geopereerd door onze aangesloten bedrijven, leveranciers of partners.