OSTATNIA AKTUALIZACJA: 15 maja 2018 r.

Prosimy o kontakt, jeśli potrzebna jest Państwu kopia tych informacji w stanie obowiązującym na określony termin.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 15 maja 2018 r.

 

Informacja o ochronie prywatności

Dla First Data prywatność oraz bezpieczeństwo Państwa danych mają najwyższe znaczenie. Wdrożyliśmy globalne polityki i procedury, aby zapewnić, że podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu ochrony Państwa danych w toku naszej działalności i zgodnie z naszymi wiążącymi regułami korporacyjnymi (tutaj znajdują się dalsze informacje na ten temat).

Z tej informacji o ochronie prywatności dowiedzą się Państwo, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe i na temat Państwa praw oraz tego, jak są Państwo chronieni przez prawo.

Możemy zmieniać tę informacją w dowolnym momencie, ale powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach, zanim zaczną one obowiązywać.

 1. Ważne informacje i opis, kim jesteśmy
 2. Dane, które gromadzimy na Państwa temat
 3. W jaki sposób są gromadzone Państwa dane osobowe?
 4. W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane osobowe
 5. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom
 6. Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe
 7. Przekazywanie danych za granicę
 8. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych
 9. Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?
 10. Przysługujące Państwu jako osobie fizycznej prawa
 11. Procedura rozpatrywania skarg
 12. Pliki cookie
 13. Witryna internetowa nie jest skierowana do dzieci ani nastolatków
 14. W tej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza prowadzące do innych witryn 1. Ważne informacje i opis, kim jesteśmy

  Cel niniejszej informacji o ochronie prywatności

  Ważne jest, aby przeczytali Państwo tę informację o ochronie prywatności oraz wszelkie inne informacje o ochronie prywatności, jakie ewentualnie przedstawiamy w konkretnych przypadkach (np. przy zawieraniu z Państwem umowy). Ta informacja o ochronie prywatności uzupełnia pozostałe informacje i nie ma być wobec nich nadrzędna.

  Administrator danych

  First Data obejmuje różne podmioty prawne. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zostaje wydana w imieniu Grupy First Data, więc terminy takie jak „First Data”, „my”, „nas” albo „nasze” w niniejszej informacji o ochronie prywatności odnoszą się do odpowiedniej spółki należącej do Grupy First Data odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Zawiadomimy Państwa, który podmiot z grupy First Data będzie administratorem Państwa danych. Informacja te będzie przekazywana albo w umowie podpisanej z Państwem, albo w dostarczonych Państwu informacjach o ochronie prywatności dotyczących konkretnie naszej relacji z Państwem.

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za kwestie dotyczące tej informacji o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących wykonania Państwa uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych korzystając z danych wskazanych poniżej.

  Dane kontaktowe

  Nasze pełne dane kontaktowe to:

  Inspektor ochrony danych, First Data

  Adres e-mail: DPO@firstdata.com

  Adres do korespondencji: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Przysługuje Państwu prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do organu ochrony danych (więcej informacji znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Zasady Prywatności obowiązujące w First Data

  Wszystkie należące do Grupy First Data podmioty przestrzegają następujących zasad ochrony prywatności (więcej informacji o każdej z zasad znajduje się w naszych wiążących regułach korporacyjnych dostępnych tutaj):

  1. Przetwarzamy dane osobowe uczciwie i zgodnie z prawem.
  2. Uzyskujemy dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania zgodnej z prawem działalności.
  3. Ograniczamy dostęp do danych osobowych i zakres ich używania oraz nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
  4. Dane osobowe będą prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  5. Domyślnie i standardowo wdrażamy mechanizmy ochrony danych.
  6. Przesyłamy Dane osobowe jedynie w ściśle określonych celach.
  7. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia.
  8. Szanujemy prawa Osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych i zachowania prywatności.
  9. Uznajemy przysługujące Osobom, których dotyczą dane, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec działań o charakterze marketingu bezpośredniego First Data.
  10. Uznajemy wagę zachowania prywatności danych oraz bierzemy na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie naszych firmowych Standardów Ochrony Danych.
 2. Dane, które gromadzimy na Państwa temat

  Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość może zostać ustalona. Nie obejmują danych w przypadku których wszystkie możliwości określenia tożsamości osoby fizycznej zostały usunięte (dane anonimowe).

  W toku prowadzenia działalności przetwarzamy dane osobowe dotyczące:

  • naszych klientów i ich klientów w związku ze świadczeniem usług;
  • akceptantów płatności;
  • osób fizycznych (posiadaczy kart) dokonujących transakcji płatniczych;
  • dostawców, partnerów i wykonawców w związku ze świadczeniem przez nich usług na naszą rzecz;
  • niezależnych organizacji sprzedaży i podmiotów polecających w związku z naszą współpracą z nimi;
  • naszych potencjalnych klientów;
  • pracowników albo innego personelu, agentów albo doradców któregokolwiek z powyższych;
  • kandydatów do zatrudnienia w charakterze pracowników stałych, tymczasowych albo wykonawców First Data.

  Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dotyczące Państwa dane osobowe, które pogrupowaliśmy wg następujących kategorii:/p>

  Kategoria danych

  Opis

  Informacje o klientach (w tym Informacje o posiadaczu karty))

  • dane kontaktowe personelu klientów
  • informacje dotyczące konta klienta
  • dane kontaktowe klientów klienta, w tym:
   • imię i nazwisko/nazwa
   • adres
   • numery telefonów
   • informacje dotyczące konta (w tym innych osób zarejestrowanych w ramach konta)
   • progi wydatków
   • informacje o wydatkach i wzorcach dotyczących wydatków klientów klienta

  Informacje dotyczące akceptanta

  • dane akceptantów transakcji płatniczych, jeśli są to osoby fizyczne
  • dane kontaktowe personelu akceptanta, w tym:
   • imię i nazwisko/nazwa
   • adres e-mail
   • numery telefonów
   • inne dane osobowe, które mogą być konieczne w celu współpracy z First Data, np. funkcja w organizacji

  Informacje dotyczące dostawcy, niezależnej organizacji sprzedaży i podmiotów polecających

  • dane kontaktowe personelu dostawców, niezależnych organizacji sprzedaży i podmiotów polecających, w tym: :
   • imię i nazwisko/nazwa
   • adres e-mail
   • numery telefonów
   • inne dane osobowe, które mogą być konieczne w celu współpracy z First Data, np. funkcja w organizacji

  Korespondencja

  • dane i treść korespondencji między Państwem a nami, w tym (w stosownych przypadkach) nagrania rozmów telefonicznych

  Dane finansowe

  • dane rachunku bankowego, karty płatniczej albo inne dane dotyczące płatności

  Dane transakcji

  • transakcje przeprowadzane przez posiadaczy kart z naszymi klientami albo akceptantami, w tym w niektórych przypadkach dane dotyczące produktów/usług zakupionych przez posiadaczy kart
  • płatności dotyczące produktów i usług zakupionych od nas albo przez nas

  Parametry techniczne

  • szczegółowe informacje dotyczące technologii, z której Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do naszych witryn internetowych, aplikacji czy innych produktów albo usług, w tym:
   • adres IP
   • dane logowania
   • rodzaj przeglądarki

   Więcej informacji odnośnie do informacji gromadzonych w związku z tą witryną znajduje poniżej w części Wykorzystanie plików cookie w ramach witryny .

  Dane dotyczące korzystania

  • szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych witryn, aplikacji czy innych produktów albo usług

  Szczególne kategorie danych osobowych

  • w naprawdę wyjątkowych okolicznościach może być konieczne przetwarzanie przez nas szczególnych kategorii danych osobowych, np. przy uwierzytelnianiu płatności przy pomocy Państwa odcisku palca. W takich przypadkach będziemy przetwarzać tego typu dane tylko jeśli pozwala na to prawo.
  • szczególne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać, to:
   • rasa albo pochodzenie etniczne
   • wszelkie dane biometryczne (w przypadku ich wykorzystania do potwierdzania Państwa tożsamości);
   • dane na temat wyroków skazujących albo naruszeń prawa.

  Możemy ponadto gromadzić, opracowywać, wykorzystywać i udostępniać Dane zagregowane, takie jak dane statystyczne albo demograficzne.

 3. W jaki sposób są gromadzone Państwa dane osobowe?

  Gromadzimy informacje z szeregu źródeł:

  Źródło

  Przykłady

  Państwo

  • dane finansowe i dane transakcji dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych przez Państwa z jednym z naszych klientów
  • gdy wypełniają Państwo jeden z naszych formularzy online
  • gdy wypełniają Państwo zgłoszenie do produktu albo usługi
  • korespondencja w trakcie naszej współpracy z Państwem
  • informacje techniczne i dotyczące sesji zgromadzone z Państwa komputera/urządzenia przy dostępie do naszych witryn internetowych, aplikacji albo platform w tym w sposób opisany bardziej szczegółowo poniżej w części Pliki cookie i w naszej Informacji dotyczącej plików cookie
  • gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie u nas

  Nasi klienci

  • dane finansowe i dane transakcji dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych przez Państwa z jednym z naszych klientów

  Pozostałe spółki z grupy First Data

  • Szereg spółek naszej Grupy świadczy usługi innym członkom grupy związane z Państwa danymi osobowymi. W takich przypadkach Państwa dane osobowe będą wzajemnie udostępniane pomiędzy takimi spółkami grupy

  Inne podmioty zewnętrzne

  • mogą Państwo zostać skierowani do nas przez niezależną organizację sprzedaży albo inny podmiot polecający
  • możemy ponadto otrzymywać dane od innych podmiotów zewnętrznych, takich jak::
   • stowarzyszenia wystawców kart
   • agencje informacji kredytowej
   • agencje ds. zapobiegania oszustwom
   • organy rządowe i organy porządkowe
   • agregatorzy albo inni dostawcy danych
   • agenci działający na naszą rzecz

  źródła ogólnodostępne

  • rejestry i dokumentacja składana przez spółki
  • informacje ze spisów wyborców

  informacje wygenerowane przez nas

  • rejestry korzystania przez Państwa z naszych usług
  • ewentualna nasza korespondencja z Państwem
  • dokumentacja naszych kontaktów z Państwem dotyczących ewentualnego zatrudnienia

  Jeżeli nie przekażą Państwo danych osobowych

  Jeśli występujemy o dane osobowe bezpośrednio do Państwa, nie muszą Państwo ich nam przekazywać. Jeśli postanowią Państwo nie przekazywać żądanych danych, w niektórych okolicznościach my albo nasi klienci mogą nie być w stanie dostarczać Państwu produktów bądź świadczyć usług. Na przykład możemy nie być w stanie obsłużyć Państwa transakcji.

 4. W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane osobowe

  Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie gdy jest to zgodne zarówno z przepisami prawa, jak i naszymi zasadami ochrony prywatności.

  W związku z tym zobowiązaniem będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie gdy mamy do tego uzasadniony powód. Powody takie mogą obejmować przypadki, gdy:

  • jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem;
  • przetwarzanie Państwa danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, wobec którego Państwa interesy, prawa czy wolności nie są nadrzędne;
  • prawo zobowiązuje nas do przetwarzania Państwa danych osobowych w określony sposób albo jest ono konieczne w interesie publicznym;
  • wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych.

  Nawet jeśli mamy odpowiednie powody przetwarzania Państwa danych osobowych, musimy zapewnić, że przetwarzamy je w sposób uczciwy wobec Państwa i nie wykraczając poza powody pierwotnego zgromadzenia przez nas Państwa danych.

  Cele, w jakich będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

  Poniżej przedstawiamy listę działań podejmowanych przez nas, które mogą obejmować Państwa dane osobowe, wraz z powodem ich podejmowania. Jeśli jednym z powodów prowadzenia przez nas danego działania jest nasz prawnie uzasadniony interes, wyjaśniliśmy również, na czym on polega. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami.

  Dla uproszczenia odnosimy się skrótowo do podstaw przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (opisanych bardziej szczegółowo powyżej) i używamy terminów „Umowa”, „Prawnie uzasadniony interes”, „Przepisy prawa” i „Zgoda”.

  Działanie

  Przyczyna

  Nasz prawnie uzasadniony interes (jeśli dotyczy)

  Realizacja transakcji płatniczej przeprowadzanej przez Państwa (z nami albo z naszym klientem)

  • prawnie uzasadniony interes
  • przepisy prawa
  • zapewnienie zgodności naszych działań z dotyczącymi nas wymogami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi

  Zarządzania naszymi relacjami z Państwem albo Państwa przedsiębiorstwem

  • postanowienia umowne
  • prawnie uzasadniony interes
  • przepisy prawa
  • prowadzenie przez nas aktualnej dokumentacji

  Wykonywanie naszych zobowiązań i korzystanie przez nas z praw wynikających z naszej umowy z Państwem albo Państwa przedsiębiorstwem

  • postanowienia umowne

   

  Badania i rozwój

  • prawnie uzasadniony interes
  • przepisy prawa
  • rozwijanie oferty naszych produktów i usług
  • zapewnienie zgodności naszych działań z dotyczącymi nas wymogami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi

  Wykrywanie przypadków oszustw albo prania pieniędzy albo zarządzanie naszym ryzykiem albo ryzykiem naszych klientów

  • postanowienia umowne
  • prawnie uzasadniony interes
  • przepisy prawa

    

   (jeśli w przypadku danego Działania są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych).

  • zgoda
  • zapewnienie zgodności naszych działań z dotyczącymi nas wymogami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi
  • minimalizacja naszego ryzyka biznesowego
  • poprawa wykrywania przez nas przypadków oszustw albo zarządzania ryzykiem

  Zarządzanie naszą działalnością i jej ochrona

  • prawnie uzasadniony interes
  • przepisy prawa

    

   (jeśli w przypadku danego Działania są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych).

  • zgoda
  • podnoszenie skuteczności naszej działalności operacyjnej
  • zapewnienie zgodności naszych działań z dotyczącymi nas wymogami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi
  • prowadzenie przez nas aktualnej dokumentacji

  Opracowywanie i prowadzenie działań marketingowych

  • prawnie uzasadniony interes

    

  • zgoda

    

  • określanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów albo usług i ich rozwój
  • rozwijanie naszej działalności
  • zdobywanie informacji do naszej strategii marketingowej
  • uzyskiwanie Państwa zgody, gdy jej potrzebujemy

  Marketing

  Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do określania, jakie produkty albo usługi mogą być według nas Państwu potrzebne, albo co może Państwa interesować.

  Mogą Państwo otrzymać od nas wiadomości marketingowe, jeśli aktywnie wyrazili Państwo zainteresowanie zakupem albo dokonali Państwo zakupu od nas i w żadnym przypadku nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości marketingowych.

  Uzyskamy Państwa wyraźną zgodę przed udostępnieniem Państwa danych osobowych spółce spoza grupy First Data do celów marketingowych.

  Mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas albo podmiotów zewnętrznych o zaprzestanie wysyłania Państwu wiadomości marketingowych, kontaktując z nami w sposób określony powyżej w części Kontakt albo klikając łącze do wycofania zgody zawarte w każdej wiadomości marketingowej.

  Jeśli zdecydują się Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości marketingowych, w dalszym ciągu będziemy realizować inne stosowne działania korzystając z Państwa danych osobowych.

 5. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom

  Niekiedy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe (przekazane przez Państwa albo zgromadzone przez nas od osób trzecich, takich jak agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom). Przy podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany dotyczy ona oceny kredytowej, kontroli dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy albo kontroli dotyczącej zapobiegania oszustwom. Takie kontrole będą oparte na dostępnych nam informacjach, które będą porównywane z minimalnymi wymogami umownymi / prawnymi. Będziemy to robić tylko jeśli jest to wymagane w związku z umową albo wymagane prawem.

  W związku ze wszystkimi decyzjami podejmowanymi w sposób zautomatyzowany, wykorzystywane metody są regularnie sprawdzane w celu zapewnienia, że pozostają uczciwe, skuteczne i obiektywne.

  Mogą Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany. Prosimy także o zapoznanie się umieszczoną poniżej częścią Przysługujące Państwu jako osobie fizycznej prawa.

 6. Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe

  Jeśli jest to dozwolone, będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom z grupy First Data i dowolnym z następujących podmiotów:

  • naszym klientom;
  • spółkom, którym są one potrzebne do obsługi transakcji, np. akceptantom, bankom albo innym stowarzyszeniom wystawców kart, operatorom sieci kart debetowych i ich członkom;
  • agencjom informacji kredytowej;
  • agencjom zapobiegającym oszustwom i zarządzającym ryzykiem;
  • agencjom zajmującym się identyfikacją i weryfikacją informacji;
  • dostawcom i innym podmiotom pomagającym nam w obsłudze płatności (w tym ich podwykonawcom);
  • dostawcom zewnętrznym zaangażowanym do hostowania, obsługi i projektowania naszych witryn i systemów informatycznych;
  • naszym profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom i audytorom;
  • wszelkim podmiotom zewnętrznym, na korzystanie z usług których udzielili nam Państwo zgody, które nie są w inny sposób ujęte w pozostałych wymienionych kategoriach;
  • osobom trzecim, którym możemy sprzedać albo na które możemy przenieść w przyszłości całość albo część naszej działalności oraz
  • dowolnym osobom trzecim, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przez organy podatkowe).

  Udostępniając Państwa dane osobowe osobom trzecim będziemy je udostępniać tylko podmiotom, które zastosują odpowiednie zabezpieczenia do danych otrzymanych od nas. Jeśli potrzebują Państw więcej informacji na temat sposobów udostępniania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.

 7. Przekazywanie danych za granicę

  Udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach Grupy First Data, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych, wymagając od wszystkich spółek naszej grupy stosowania naszych globalnych polityk i procedur i prawnie wiążącego zobowiązania się do przestrzegania naszych zasad ochrony prywatności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Polityki te są określane jako „wiążące reguły korporacyjne”, a ich egzemplarz znajduje się tutaj.

  Niektóre podmioty zewnętrzne mają swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc w celu przetwarzania przez nie Państwa danych osobowych będą one musiały zostać przekazane poza EOG.

  W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym do państw spoza EOG zapewniamy, że są chronione poprzez zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

  • Zapewnienie, że dane są przekazywane wyłącznie do państwa, w którym obowiązują przepisy chroniące Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak są one chronione w EOG.
  •  
  • Korzystając z umowy zatwierdzonej przez Komisję Europejską (zwanej niekiedy „standardowymi klauzulami umownymi”).
  • Korzystając z usług spółek w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do porozumienia Tarcza Prywatności, stanowiącego zatwierdzony zestaw standardów odnoszących się konkretnie do danych przesyłanych do Stanów Zjednoczonych z EOG.

  Mogą Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zabezpieczeniach dotyczących Państwa danych osobowych.

 8. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

  Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające zapobiegać przypadkowemu utraceniu, nieuprawnionemu wykorzystaniu albo dostępowi, modyfikacji albo ujawnieniu Państwa danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którym ta wiedza jest potrzebna w ich działalności. Będą one przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenia i podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności.

  Każdego roku zachowujemy zgodność z globalnym Standardem dotyczącym ochrony danych w sektorze kart płatniczych (PCI DSS) przyjętym przez marki kart płatniczych w odniesieniu do wszystkich spółek, które przetwarzają, gromadzą albo przekazują dane posiadaczy kart.

  Wdrożyliśmy procedury postępowania we wszelkich podejrzewanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa i wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie.

 9. Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

  Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne w oparciu o powód gromadzenia ich przez nas i cel ich wykorzystania. Może to obejmować potrzebę spełniania przez nas wymogów prawnych, regulacyjnych, rachunkowych albo dotyczących sprawozdawczości.

  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody, która może wyniknąć z ich nieupoważnionego wykorzystania albo ujawnienia, cele dla których je przetwarzamy i to, czy możemy osiągnąć te cele innymi metodami.

  Mogą Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o okresach przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych. Zasadniczo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania Państwa zatrudnienia albo współpracy z Państwem, a następnie tak długo, jak będzie to w uzasadniony sposób konieczne. Ponadto występują pewne rodzaje informacji, których przechowywanie przez pewien okres jest wymagane prawem.

 10. Przysługujące Państwu jako osobie fizycznej prawa

  W określonych okolicznościach przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Mogą występować przesłanki prawne albo inne, dla których nie możemy albo nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Państwa wniosku o wykonanie praw. W takim przypadku zawiadomimy, jakie one są.

  Przysługuje Państwu prawo do::

  • Wglądu. Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas z pytaniem o to, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i jeśli tak jest, o kopię Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu i potwierdzenie, że przetwarzamy je zgodnie z prawem, oraz do uzyskania innych informacji dotyczących naszych czynności przetwarzania.
  • Poprawiania. Jeśli jakiekolwiek Państwa dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu są niekompletne albo nieprawidłowe, mogą Państwo zażądać od nas ich korekty, natomiast będziemy wymagali potwierdzenia dokładności nowo podanych przez Państwa danych.
  • Usunięcia. Mają Państwo prawo wnieść o usunięcie danych osobowych, jeżeli ich dalsze przetwarzanie przez nas nie będzie uzasadnione. Mają Państwo również prawo wnieść o usunięcie swoich Danych osobowych w przypadku, jeśli skutecznie skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (poniżej), jeśli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem albo jeśli miejscowe prawo wymaga od nas usunięcia Państwa danych osobowych.
  • Sprzeciwu. Gdy powodem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uznają Państwo, że ma ono negatywny wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Ograniczenia. Mogą Państwo zwrócić się do nas o wstrzymanie wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących scenariuszach:
   • jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili prawidłowość danych;
   • gdy wykorzystanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz nie chcą Państwo ich usuwać;
   • jeśli potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali Państwa dane przez dłuższy okres niż zwykle przyjęty, ponieważ chcą Państwo określić, wnieść albo odpierać roszczenia prawne, albo
   • wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Państwa danych, ale musimy potwierdzić, czy nie zachodzą nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania przez nas.
  • Przekazywania. Jeśli to możliwe, przekażemy Państwu albo osobie trzeciej przez Państwa wyznaczonej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Należy zwrócić uwagę, że prawo to dotyczy tylko Państwa danych osobowych przekazywanych przez Państwa, co do których pierwotnie wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie ich przez nas albo jeśli korzystaliśmy z danych przy wykonywaniu umowy z Państwem.
  • Wycofania zgody. Gdy powodem przetwarzania przez nas jest Państwa zgoda, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli wycofają Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów albo świadczyć pewnych usług. O takim przypadku poinformujemy Państwa w momencie wycofywania przez Państwa zgody.
  • Automatyczne podejmowanie decyzji. Prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (np. profilowaniu), która istotnie na Państwa wpływa. Nie można wykonywać tego prawa w następujących przypadkach:
   • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest konieczne do zawarcia albo wykonania umowy z Państwem.
   • Uzyskaliśmy Państwa wyraźną zgodę na podjęcie takiej decyzji.
   • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest dopuszczone miejscowym prawem państwa członkowskiego UE.

  Jednak w dwóch pierwszych z powyższych przypadków może Państwu w dalszym ciągu przysługiwać prawo do uzyskania weryfikacji decyzji przez człowieka, wyrażenia własnego stanowiska i podważania decyzji.

  W jaki sposób wystąpić o wykonanie praw osoby fizycznej

  Osoby fizyczne mogą występować do First Data z żądaniem podjęcia przez nas działań dotyczących ich danych osobowych. Wszelkie żądania w tej kwestii należy kierować do Inspektora ochrony danych na adres: dpo@firstdata.com.

  Zwykle nie jest konieczne wnoszenie żadnych opłat

  Aby skorzystać z jakichkolwiek Państwa praw dotyczących danych osobowych nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Jednak jeżeli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się albo przesadne, możemy naliczyć uzasadnioną opłatę. Możemy też w takich okolicznościach odmówić spełnienia Państwa żądania.

  Czego możemy od Państwa oczekiwać

  Może być konieczne żądanie od Państwa określonych informacji, by umożliwić nam potwierdzenie Państwa tożsamości i uprawnień do wykonywania określonych praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych – na przykład numeru identyfikacyjnego albo numeru rachunku akceptanta. Stanowi to zabezpieczenie mające zapewnić, że dane osobowe nie są ujawniane osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania. Możemy również kontaktować się z Państwem z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące Państwa żądania, w celu przyspieszenia udzielania przez nas odpowiedzi.

  Obsługa Państwa wniosku o udzielenie informacji

  Niezwłocznie, a każdorazowo w czasie określonym przepisami obowiązującego prawa miejscowego, udzielimy odpowiedzi na wszystkie uzasadnione wnioski. Zasadniczo musimy udzielić odpowiedzi na pytania w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, więc ważne jest, by jak najszybciej określić i przesłać żądanie na adres dpo@firstdata.com Niekiedy może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli Państwa wniosek jest szczególnie złożony albo złożyli Państwo wiele wniosków. W takim przypadku zawiadomimy Państwa o tym i będziemy na bieżąco przekazywać dalsze informacje.

  Jeśli nie będziemy w stanie przekazać Państwu żądanych informacji, przedstawimy Państwu pisemne wyjaśnienie naszej decyzji. Nie mamy na przykład obowiązku zastosować się do Państwa żądania o usunięcie danych, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; zachowania zgodności z przepisami prawa albo udzielenia odpowiedzi na roszczenia prawne; podejmowania działań dla ochrony interesu w dziedzinie zdrowia publicznego albo interesu publicznego; albo zapewnienia wsparcia na potrzeby badań naukowych albo historycznych albo też do celów statystycznych.

  W stosownym zakresie będziemy korzystać z przewidzianych prawem odstępstw wobec praw przysługujących Państwu jako osobom fizycznym.

  Państwa dane osobowe będą każdorazowo przekazywane w sposób bezpieczny.

 11. Procedura rozpatrywania skarg

  W przypadku jakichkolwiek reklamacji albo pytań związanych z:

  • rozpatrywaniem przez nas praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą;
  • przestrzeganiem przez nas naszych wiążących reguł korporacyjnych;
  • ogółem naszych praktyk w zakresie prywatności;

  mogą Państwo kontaktować się z dostępną przez całą dobę Infolinią ds. ochrony prywatności danych pod numerem +1 800-368-1000, Infolinia jest najbardziej właściwa do kontaktu w sprawach pilnych, np. potencjalnego naruszenia dotyczącego Państwa danych osobowych i będziemy działać wspólnie z Inspektorem ochrony danych w celu rozwiązania Państwa wątpliwości.

  Można się też kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych i regionalnymi specjalistami ds. ochrony danych osobowych pod adresem dpo@firstdata.com.

  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do organu ochrony danych (więcej informacji znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Pliki cookie

  My sami, nasi usługodawcy i partnerzy mogą w trakcie Państwa interakcji z naszymi ogłoszeniami, aplikacjami mobilnymi albo też odwiedzania przez Państwa naszych witryn internetowych, stron albo innych zasobów cyfrowych gromadzić określone informacje na Państwa temat za pośrednictwem zautomatyzowanych metod, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Mogą one obejmować adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, przekierowujące odnośniki URL oraz informacje dotyczące podjętych działań albo interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi. Plik „cookie” to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez serwer internetowy. „Sygnał nawigacyjny”, określany również mianem taga internetowego, taga pikselowego albo przezroczystego pliku GIF, służy do przesłania informacji z powrotem do serwera internetowego.

  Możemy korzystać ze świadczonych przez podmiot zewnętrzny usług analityki internetowej na naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych, na przykład z rozwiązania Adobe Omniture. Usługodawcy analityki, którzy zarządzają takimi usługami, wykorzystują technologie takie jak pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne, aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych i aplikacji.

  My sami, nasi usługodawcy oraz nasi partnerzy możemy również gromadzić informacje na temat Państwa aktywności w naszych witrynach i aplikacjach do wykorzystania w celu udostępniania Państwu treści i reklam dostosowanych do Państwa indywidualnych zainteresowań. Informacje zgromadzone w tych celach mogą obejmować szczegółowe informacje na przykład na temat konkretnych stron albo reklam przeglądanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych oraz działań podejmowanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych i aplikacjach.

 13. Witryna internetowa nie jest skierowana do dzieci ani nastolatków

  Nasza witryna internetowa nie jest skierowana do dzieci ani nastolatków (osób niepełnoletnich). W naszej witrynie First Data nie gromadzi świadomie Danych osobowych od osób, które nie są pełnoletnie w rozumieniu przepisów prawa.

 14. W tej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza prowadzące do innych witryn.

  Odwiedzając naszą witrynę mogą Państwo klikać odnośniki do witryn naszych jednostek stowarzyszonych. Witryny te mogą posiadać własne informacje o zasadach ochrony prywatności dostosowane do produktów i usług w ofercie naszych spółek stowarzyszonych; do takich przypadków niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania. Gdy odwiedzają Państwo witryny naszych spółek stowarzyszonych, prosimy czytać informacje o zasadach ochrony prywatności dotyczące tych witryn.

  Możemy także tworzyć łącza do witryn podmiotów zewnętrznych. First Data nie odpowiada za praktyki w zakresie prywatności podmiotów zewnętrznych, a niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania wobec ich witryn. First Data nie popiera ani nie promuje żadnych informacji, materiałów, usług i produktów znajdujących się pod takimi łączami bądź dostępnych poprzez dowolną witrynę internetową podmiotów zewnętrznych, ani nie ręczy za nie. First Data nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści znajdujące się w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, do których łącza znajdują się w witrynie internetowej www.firstdata.com, ani też za żadne treści, w których umieszczono łącza prowadzące do niniejszej witryny. First Data zapewnia łącza do witryn podmiotów zewnętrznych dla Państwa wygody, zaś odwiedzanie takich witryn podmiotów zewnętrznych albo korzystanie z nich odbywa się na Państwa własne ryzyko.

  Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych gromadzonych w witrynie www.firstdata.com. Nie dotyczy ona informacji gromadzonych przez nas w inny sposób oraz z innych źródeł, np. z witryn będących własnością naszych jednostek stowarzyszonych, dostawców czy partnerów bądź przez nich obsługiwanych.