ULTIMA ACTUALIZARE: 15 mai 2018

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți un exemplar al acestei notificări dintr-o anumită dată.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE: 15 mai 2018

 

Declarație de confidențialitate

La First Data, confidențialitatea și securitatea datelor dvs. reprezintă un obiectiv de cea mai mare importanță.Am implementat politici și proceduri globale pentru a ne asigura că luăm toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele în ceea ce facem și pentru a ne respecta regulile corporative obligatorii (vedeți aici pentru informații suplimentare).

Această notificare de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care colectăm, folosim și protejăm datele dvs. cu caracter personal și vă va informa despre drepturile dvs. și despre modul în care legea vă protejează.

Este posibil să modificăm în orice moment această notificare, însă vă vom anunța cu privire la orice modificări semnificative înainte ca acestea să intre în vigoare.

 1. Informații importante și cine suntem
 2. Datele pe care le colectăm despre dvs
 3. Cum se colectează datele dvs. cu caracter personal?
 4. Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal
 5. Decizii automate, Agenții de referințe pentru credit și Agenții de prevenire a fraudei
 6. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal
 7. Transferuri internaționale
 8. Cum vă păstrăm datele în siguranță
 9. Cât timp îmi veți utiliza datele cu caracter personal?
 10. Drepturile dvs. legale individuale
 11. Procedurile de gestionare a plângerilor
 12. Module Cookie
 13. Acest site web nu se adresează copiilor sau adolescenților
 14. Este posibil ca acest site web să fie conectat prin linkuri cu alte site-uri web 1. Informații importante și cine suntem

  Scopul acestei notificări de confidențialitate

  Este important să citiți această notificare de confidențialitate împreună cu orice altă notificare privind confidențialitatea pe care o putem furniza în anumite ocazii (cum ar fi atunci când încheiem un contract cu dvs.).Această notificare de confidențialitate completează celelalte notificări și nu are intenția să le anuleze.

  Operator

  First Data este alcătuită din diferite persoane juridice.Această notificare de confidențialitate este emisă în numele grupului de companii First Data, astfel încât atunci când menționăm "First Data˝, "noi", "noi" sau "al nostru" în această notificare de confidențialitate, ne referim la compania relevantă din grupul First Data responsabil cu manipularea datelor dvs.Vă vom anunța care dintre membrii grupului First Data va fi operatorul datelor dvs.Aceste informații vor fi furnizate fie în contractul pe care îl semnăm cu dvs., fie într-o notificare de confidențialitate pe care v-o furnizăm, care se referă în mod special la relația pe care o avem cu dvs.

  Am numit un Ofiter pentru Protecția Datelor (DPO) care este responsabil cu supravegherea întrebărilor cu privire la această notificare de confidențialitate.Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare privind confidențialitatea, inclusiv orice solicitare de exercitare a drepturilor dvs. legale, contactați DPO utilizând detaliile prezentate mai jos.

  Date de contact

  Detaliile noastre complete sunt:

  Director General pentru Protecția Datelor, First Data

  Adresă de e-mail: DPO@firstdata.com

  Adresa poștală: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Aveți dreptul, în orice moment, să adresați o plângere unei autorități de protecție a datelor (pentru mai multe informații accesați http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Principiile confidențialității First Data

  Toți membrii grupului First Data sunt angajați la respectarea următoarelor principii de confidențialitate (informații suplimentare despre fiecare principiu poate fi găsit în regulile noastre corporative obligatorii disponibile aici):

  1. Noi prelucrăm date cu caracter personal în mod corect și legal
  2. Noi obținem date cu caracter personal numai pentru desfășurarea legală a activităților de afaceri
  3. Noi limităm accesul la date cu caracter personal și utilizarea datelor personale și nu stocăm date cu carater personal mai mult decat durata necesară
  4. Datele cu caracter personal vor fi corecte, și acolo unde este cazul, păstrate la zi
  5. Noi implementăm protecția datelor prin proiectare și din oficiu
  6. Noi transferăm date cu caracter personal numai în scopuri limitate
  7. Utilizăm măsuri de protecție corespunzătoare
  8. Noi respectăm drepturile persoanelor vizate în conformitate cu cerințele legislației cu privire la protecția datelor și confidențialitate
  9. Noi recunoaștem dreptul persoanei vizate de a obiecta cu privire la marketingul direct de către First Data
  10. Noi recunoaștem importanța confidențialității datelor și ne considerăm responsabili față de Standardele noastre de protecție a datelor
 2. Datele pe care le colectăm despre dvs

  Date cu caracter personal sau informații personale înseamnă orice informație ce are legatura cu o persoană fizică identificabilă.Acestea nu includ datele în cadrul cărora au fost eliminate toate metodele de aflare a identității persoanei (date anonime).

  În cursul desfășurării activităților noastre de afaceri, noi prelucrăm date personale în legătură cu oricare sau toate dintre cele de mai jos:

  • Clienții noștriși împreună cu clienții lor în legătură cu prestarea serviciilor;
  • Comercianti care acceptă plăți;
  • Persoane fizice (titulari ai cardurilor) care efectuează tranzacții de plăți;
  • Furnizori, parteneri și contractanți în legătură cu serviciile pe care ni le prestează;
  • Organizații independente de vânzări (ISO-uri) and companii de recomandări în legătură cu relația noastră cu acestea;
  • Clienții noștri potentiali;
  • Angajații sau alți membri ai personalului, agenți sau consilieri ai oricărei persoane de mai sus;
  • Solicitanții pentru locuri de muncă, lucrători temporari, sau contractanți la First Data.

  Este posibil să colectăm, sau utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs., pe care le-am grupat după cum urmează:

  Categorii de date

  Descriere

  Informații despre client (inclusiv Informații despre titularii cardurilor))

  • informații de contact ai angajaților clienților
  • informații cu privire la contul clientului
  • informații de contact ale clienților clienților inclusiv:
   • nume
   • adresă
   • numere de telefon
   • informații despre cont (inclusiv alte persoane de pe cont)
   • praguri de cheltuieli
   • detalii cu privire la cheltuielile și modelele de cheltuieli ale clienților clienților

  Informații despre comerciant

  • detalii despre comercianții care acceptă tranzacții de plată în cazul în care aceștia sunt persoane fizice
  • informații de contact ale angajaților comercianților, inclusiv:
   • nume
   • adresa de email
   • număr de telefon
   • alte date cu caracter personal care pot fi necesare pentru ca First Data să poată desfășura o afacere cu acestea, de exemplu, rolul în cadrul organizației

  Informații despre vânzător, ISO și persoana care face recomandarea

  • informații de contact ale angajaților vânzătorilor, ISO și persoane care fac recomandarea, inclusiv:
   • nume
   • adresa de email
   • număr de telefon
   • alte date cu caracter personal care pot fi necesare pentru ca First Data să poată desfășura o afacere cu acestea, de exemplu, rolul în cadrul organizației

  Corespondență

  • detalii și conținut ale corespondenței dintre dvs. și noi, inclusiv (acolo unde este cazul) înregistrări ale convorbirilor telefonice

  Date financiare

  • cont bancar, detalii cu privire la cardul de plată sau alte detalii de plată

  Date despre tranzacție

  • tranzacțiile inițiate de deținătorii de carduri cu clienții și/sau comercianții noștri, inclusiv în unele cazuri detalii despre produsele/serviciile achiziționate de către posesorii de carduri
  • plăți aferente produselor și serviciilor achiziționate de la noi sau de către noi

  Date tehnice

  • detalii despre tehnologia pe care o utilizați pentru a accesa site-urile noastre web, aplicațiile noastre sau alte produse sau servicii, inclusiv:
   • Adresă IP
   • Date de logare
   • Tipul browser-ului

   Cu privire la informațiile colectate în legătură cu acest site web, detalii suplimentare incluse în Utilizarea modulelor cookie pe acest site web mai jos.

  Date de utilizare

  • detalii despre modul în care utilizați site-urile noastre web, aplicațiile noastre sau alte produse sau servicii

  Categorii speciale de date cu caracter personal

  • în circumstanțe foarte limitate, este posibil să fie nevoie să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, precum situațiile în care autentificăm o plată utilizând amprenta dvs.În aceste situații, vom prelucra acest tip de date în cazurile permise de lege.
  • categoriile speciale de date cu caracter personal pe care le-am putea prelucra sunt:
   • origine rasială sau etnică;
   • orice date biometrice (în situațiile utilizate pentru a vă confirma identitatea);
   • informații cu privire la condamnările sau încălcările penale.

  Putem, de asemenea, să colectăm, să creăm, să utilizăm și să partajăm date pe o bază agregată precum date statistice sau demografice.

 3. Cum se colectează datele dvs. cu caracter personal?

  Noi colectăm informații din mai multe surse:

  Sursă

  Exemple

  Dvs.

  • Datele financiare și ale tranzacției referitoare la o tranzacție de plată inițiată de dvs. cu unul dintre clienții noștri
  • În cazul în care completați unul dintre formularele noastre on-line
  • Dacă depuneți o cerere pentru un produs sau un serviciu
  • Corespondența în cursul relațiilor noastre de afaceri cu dvs
  • Informații tehnice și de sesiune colectate de pe computerul/dispozitivul dvs. atunci când accesați site-urile, aplicațiile și/sau platformele noastre, inclusiv așa cum este descris mai detaliat mai jos în secțiunea "Module cookie" și în Dezvăluirea noastră cu privire la Modulele cookie
  • Dacă solicitați un loc de muncă la noi

  Clienții noștri

  • Datele financiare și de tranzacție referitoare la o tranzacție de plată inițiată de dvs. cu unul dintre clienții noștri

  Alte companii din cadrul grupului First Data

  • Multe dintre companiile din grupul nostru oferă servicii altor membri ai grupului care implică datele dvs. cu caracter personal.În acest caz, datele dvs. cu caracter personal vor fi partajate între acele companii din grup

  Alte terțe părți

  • Este posibil să ne fiți recomandat de un ISO sau de o altă companie de recomandări
  • Putem, de asemenea, să primim date de la alte terțe părți, inclusiv:
   • Asociații de carduri
   • Agenții de referință pentru credit
   • Agenții de prevenire a fraudei
   • Guvernul și agenții de punere în aplicare a legii
   • Agregatori de date și alți vânzători
   • Agenți care lucrează în numele nostru

  Surse publice

  • Registrele și depunerile companiei
  • Informații de pe listele electorale

  Informații pe care le creăm

  • Evidențele noastre cu privire utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre
  • Corespondență pe care am putea-o avea cu dvs.
  • Înregistrări despre contactele noastre cu dvs. despre o anumită funcție

  Dacă nu furnizați date cu caracter personal

  În cazul în care solicităm date cu caracter personal direct de la dvs., nu este obligatoriu pentru dvs. să ni le furnizați.Dacă decideți să nu furnizați informațiile solicitate, în anumite circumstanțe, noi sau clienții noștri am putea să nu fim în măsură să vă furnizăm produse sau servicii.De exemplu, s-ar putea să nu fim în măsură să vă procesăm tranzacția.

 4. Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

  Vom folosi datele dvs. cu caracter personal numai atunci când făcând acest lucru satisfacem atât cerințele legii, cât și principiile noastre de confidențialitate.

  În cadrul acestui angajament, vom folosi datele dvs. cu caracter personal numai dacă avem un motiv potrivit pentru a face acest lucru.Acele motive pot fi cel puțin unul dintre cele de mai jos:

  • În cazul în care este necesar să încheiem un contract cu dvs;
  • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. este în interesul nostru legitim și acest interes nu este înlăturat de propriile dvs. interese, drepturi sau libertăți;
  • În cazul în care suntem obligați prin lege să procesăm datele dvs. cu caracter personal într-un anumit mod sau este necesar în interesul public să facem acest lucru;
  • V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

  Chiar și atunci când avem un motiv adecvat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, trebuie să ne asigurăm că o facem într-un mod care este corect față de dvs. și nu depășește motivele inițiale pentru care am colectat datele dvs.

  Scopurile pentru care vă vom utiliza datele personale

  Iată mai jos o listă de activități pe care le efectuăm și care ar putea implica datele dvs. cu caracter personal, împreună cu motivele pentru efectuarea lor. În cazul în care unul dintre motivele noastre pentru o anumită activitate este interesul nostru legitim, am explicat, de asemenea, care sunt aceste interese.Dacă doriți informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați.

  Pentru simplificare, am redus la "Contract", "Interes Legitim", "Juridic" și "Consimțământ" referințele la motivele noastre pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (descrise mai detaliat mai sus).

  Activitate

  Motiv

  Motivul nostru legitim (dacă este relevant)

  Finalizarea unei tranzacții de plată inițiată de dvs. (fie la noi sau la clientul nostru)

  • Interes legitim
  • Juridic
  • Asigurarea respectării cerințelor noastre contractuale, legale și de reglementare

  Managing our relationship with you or your company

  • Contract
  • Interes legitim
  • Juridic
  • Păstrarea la zi a evidențelor noastre

  Realizarea obligațiilor noastre și exercitarea drepturilor noastre, în baza acordului nostru cu dvs. sau cu compania dvs

  • Contract

   

  Cercetare si Dezvoltare

  • Interes legitim
  • Juridic
  • Dezvoltarea ofertei noastre de produse și servicii
  • Asigurarea respectării cerințelor noastre contractuale, legale și de reglementare

  Verificari impotriva fraudelor sau spălarii banilor și/sau gestionarea riscurilor noastre sau ale clienților noștri

  • Contract
  • Interes legitim
  • Juridic

    

   (dacă se procesează orice categorie de date cu caracter personal pentru această Activitate)

  • Consimțământ
  • Asigurarea respectării cerințelor noastre contractuale, legale și de reglementare
  • Minimizarea riscului nostru comercial
  • Îmbunătățirea modului în care detectăm frauda și/sau gestionăm riscurile

  Gestionarea și protejarea afacerilor noastre

  • Interes legitimt
  • Juridic

    

   (dacă se procesează orice categorie de date cu caracter personal pentru această Activitate)

  • Consimțământ
  • Îmbunătățirea eficienței operațiunilor noastre de afaceri
  • Asigurarea respectării cerințelor noastre contractuale, legale și de reglementare
  • Păstrarea la zi a evidențelor noastre

  Dezvoltarea și efectuarea de activități de marketing

  • Interes legitim

    

  • Consimțământ

    

  • Înțelegerea modului în care clienții utilizează produsele și/sau serviciile noastre și pentru a le dezvolta
  • Dezvoltarea afacerii noastre
  • Informarea strategiei noastre de piață
  • Obținerea consimțământului dvs. atunci când avem nevoie de acesta

  Marketing

  Putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a forma o opinie asupra produselor sau serviciilor pe care credem că le-ați dori sau de care aveți nevoie sau care ar putea fi de interes pentru dvs.

  Este posibil să primiți comunicări de marketing de la noi dacă v-ați exprimat în mod activ interesul pentru a efectua o achiziție sau ați efectuat o achiziție de la noi și, în fiecare caz, nu ați renunțat la primirea acelei comunicări de marketing.

  Vom obține consimțământul dvs. expres înainte de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal, în scopuri de marketing, cu orice companie din afara grupului First Data.

  Puteți să ne solicitati noua sau terțelor părți să încetăm a vă trimite mesaje de marketing în orice moment, contactând-ne utilizând detaliile de la Contactați-ne de mai sus sau făcând clic pe linkul de renunțare inclus în fiecare mesaj de marketing.

  În cazul în care alegeți să renunțați la primirea mesajelor noastre de marketing, vom continua să efectuăm celelalte activități relevante utilizând datele dvs. cu caracter personal.

 5. Decizii automate, Agenții de referințe pentru credit și Agenții de prevenire a fraudei

  Uneori luăm decizii automatizate pe baza datelor dvs. personale (indiferent dacă acestea sunt furnizate de dvs. sau colectate de noi de la terțe părți, precum agențiile de referință și de prevenire a fraudelor).În cazul în care se ia o decizie automatizată, aceasta se referă la evaluarea creditului, la verificările împotriva spălării banilor sau la controlul prevenirii fraudelor.Aceste verificări se vor baza pe informațiile pe care le avem la dispoziție, care vor fi verificate în conformitate cu cerințele contractuale/legale minime.Vom face acest lucru numai în cazul în care este necesar în legătură cu un contract sau prin lege.

  În legătură cu toate deciziile automatizate, metodele utilizate sunt testate în mod regulat pentru a ne asigura că acestea rămân corecte, eficiente și imparțiale.

  YNe puteți contacta pentru mai multe informații despre luarea deciziilor automatizate.Vă rugăm să consultați de asemenea Drepturile dvs. individuale mai jos.

 6. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

  În cazurile în care ni se permite, vom împărtăși datele dvs. cu alte companii din cadrul grupului First Data și cu oricine dintre cei de mai jos:

  • clienții noștri;
  • companiile care au nevoie de acestea pentru a procesa o tranzacție, cum ar fi comercianții, băncile sau alti emitenți, asociatii de carduri, operatorii rețelelor de debit și membrii acestora;
  • agenții de referință pentru credit;
  • agenții de protecție antifraudă și de management al riscului;
  • agenții de verificare a identității și a informațiilor;
  • furnizorii și alte organizatii care ne ajută să procesăm plăți (inclusiv subcontractanții acestora);
  • furnizorii terți angajați să găzduiască, să gestioneze, să mențină și să dezvolte site-ul nostru web și sistemele noastre IT;
  • consilierii noștri profesionali, inclusiv juriști și auditori;
  • orice terță parte pe care ne-ați dat permisiunea de a o utiliza care nu este altfel acoperită de celelalte categorii enumerate;
  • terțe părți cărora le putem vinde sau transfera în întregime sau o parte a afacerii noastre în viitor; și
  • orice terță parte în cazul în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru (precum autoritățile fiscale).

  În cazurile în care partajăm datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți, vom face acest lucru numai cu aplicarea măsurilor de securitate adecvate datelor pe care le primesc de la noi. Dacă doriți mai multe informații despre modalitățile în care vă partajăm informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați.

 7. Transferuri internaționale

  Noi partajăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul grupului First Data, inclusiv în afara Spațiului Economic European (EEA).

  Ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate prin obligarea tuturor companiilor din grupul nostru de a aplica politicile și procedurile noastre globale și de a ne angaja în mod legal să respectăm principiile noastre de confidențialitate atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.Aceste politici se numesc "reguli corporative obligatorii", puteți obține un exemplar al acestor reguli aici.

  Unele dintre terțele noastre părți externe se află în afara Spațiului Economic European (SEE) așa că procesarea de către acești terți a datelor dvs. cu caracter personal va include un transfer de date în afara SEE.

  Ori de câte ori transferăm datele dvs. cu caracter personal din SEE către o terță parte externă, ne asigurăm că aceasta este protejată prin utilizarea uneia dintre următoarele măsuri de protecție:

  • Ne asigurăm că datele sunt transferate numai într-o țară care dispune de legi care vă protejează datele cu caracter personal în același mod în care ar fi protejate în SEE.
  • Utilizând un contract aprobat de Comisia Europeană (denumit adesea "Clauze model").
  • Folosind companii din Statele Unite care au aderat la Scutul de confidențialitate, un set aprobat de standarde de confidențialitate proiectat special pentru datele trimise către Statele Unite ale Americii din SEE.

  Ne puteți contacta pentru a obține detalii suplimentare cu privire la garanțiile aplicabile datelor dvs. cu caracter personal.

 8. Cum vă păstrăm datele în siguranță

  Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal.În plus, limităm accesul la datele dvs. cu caracter personal acelor angajați, agenți, contractanți și alte părți terțe care au o nevoie de serviciu în a cunoaște informațiile.Ei vor prelucra datele dvs. cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre și sunt supuse unei obligații de confidențialitate.

  Menținem conformitatea anuală cu Standardul Global de Securitate a Datelor in domeniul Industriei Cardurilore de Plăți (PCI DSS), adoptat de mărcile cardurilor de plată pentru toate companiile care procesează, stochează sau transmit datele deținătorului cardului.

  Am instituit proceduri pentru a face față unei breșe suspectate de date cu caracter personal și vă vom informa pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o astfel de breșă în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

 9. Cât timp îmi veți utiliza datele cu caracter personal?

  Vom folosi datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât este necesar in functie de motivul pentru care le-am colectat și de scopul pentru care le folosim.Aceasta poate include nevoia noastră de a satisface o cerință legală, de reglementare, de contabilitate sau de raportare.

  Pentru a determina perioada adecvată de păstrare pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum și obligațiile legale aplicabile.

  Ne puteți contacta pentru detalii privind perioadele de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal.În termeni generali, vom păstra datele dvs. personale pe durata implicării/angajamentului dvs. cu noi și pentru cât timp este necesar ulterior, în mod rezonabil. Există, de asemenea, anumite tipuri de informații care, conform legii, trebuie să fie păstrate pentru o anumită de timp.

 10. Drepturile dvs. legale individuale

  În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal. Pot exista motive legale sau alte motive pentru care nu putem sau nu suntem obligați să îndeplinim o cerere de a vă exercita drepturile. Dacă aceasta este situația vă vom spune care sunt acestea.

  YAveți dreptul la:

  • Acces. Aveți dreptul să ne întrebați dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și, dacă da, să ne solicitați un exemplar al datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal, precum și să obțineți alte informații despre activitățile noastre de prelucrare.
  • Corectare. Dacă orice date cu caracter personale pe care le deținem despre dvs. sunt incomplete sau inexacte, puteți cere să le corectăm, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea noilor datelor pe care ni le furnizați.
  • Ștergere. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm date personale în cazul în care nu există motive întemeiate să continuăm procesarea acestora.De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), în cazul în care am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru a ne conforma cu legislația locală.
  • Obiecție. Atunci când motivul nostru pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este un interes legitim, vă puteți opune prelucrării, dacă considerați că vă afectează drepturile și libertățile fundamentale.De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing direct.
  • Restricționare. Ne puteți cere să suspendăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:
   • dacă doriți ca noi să stabilim corectitudinea datelor;
   • în cazul în care utilizarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală, dar nu doriți să le ștergem;
   • în cazul în care doriți să păstrăm datele dvs. pentru o perioadă mai lungă decât am fi făcut-o în mod normal, deoarece doriți să stabiliți, să exercitați sau să apărați revendicări legale; sau
   • v-ați opus utilizării datelor dvs. de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime preemptive pentru a le utiliza.
  • Transfer. În cazul în care acest lucru este posibil, vă vom furniza dvs., sau unei terțe părți pe care ați ales-o dvs., datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, ușor de procesat de către un computer.Rețineți că acest drept se aplică numai datelor cu caracter personal furnizate de dvs. pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru utilizarea de către noi, sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a desfășura un contract cu dvs.
  • Retragerea consimțământului. În cazul în care motivul nostru de procesare se bazează pe acordul dvs., puteți retrage acest consimțământ în orice moment.Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse sau servicii.Vă vom informa dacă acesta este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul.
  • Luarea de decizii automatizate. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate (de ex., crearea profilului) care vă afectează în mod semnificativ.Exercitarea acestui drept nu este disponibilă pentru dvs. în următoarele cazuri:
   • Decizia automatizată este necesară pentru a încheia, sau desfășura un contract cu dvs.
   • Avem consimțământul dvs. explicit pentru a lua o astfel de decizie.
   • Decizia automatizată este autorizată de legislația locală a unui stat membru UE.

  Cu toate acestea, în primele două cazuri prezentate mai sus, aveți încă dreptul de a obține o intervenție umană în ceea ce privește decizia, pentru a vă exprima punctul de vedere și pentru a contesta decizia.

  Cum se efectuează o cerere de drepturi individuale

  Persoanele fizice pot să contacteze First Data pentru a solicita ca să acționăm în legătură cu datele lor personale.Solicitările trebuie trimise la DPO: dpo@firstdata.com.

  De obicei nu există nicio taxă asociată acestor solicitări

  Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă exercita vreunul dintre drepturile dumneavoastră legate de datele dvs. cu caracter personal.Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. este vădit neîntemeiată, repetată sau excesivă.De asemenea, este posibil să refuzam sa dam curs cereriidvs. în aceste circumstanțe.

  Ce am putea avea nevoie de la dvs

  Este posibil să trebuiască să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să ne asigurăm că aveți dreptul de a vă exercita un drept cu privire la datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, un număr de identificare al comerciantului sau un număr de cont.Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească.De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

  Prelucrarea solicitării dvs. pentru informații

  Vom răspunde cu promptitudine la toate cererile legitime și, în orice caz, în perioada de timp stabilită de legea aplicabilă.În general, trebuie să răspundem la solicitări în termen de o lună de la primirea cererii, deci este important ca solicitările să fie identificate și trimise către dpo@firstdata.com cât mai rapid cu putință.Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări.În acest caz vă vom notifica și vă vom ține la curent.

  În cazul în care nu putem furniza informațiile pe care le-ați solicitat, vă vom oferi o explicație scrisă la decizia noastră.De exemplu, nu suntem obligați să ne conformăm cu o cerere de ștergere a datelor dacă prelucrarea datelor este necesară pentru a: exercita libertatea de exprimare și de informare; se conforma legislației sau revendicărilor legale; acționa în interesul sănătății publice sau al interesului public; sau a sprijini scopuri științifice sau istorice de cercetare sau scopuri statistice.

  Vom utiliza excepțiile legale disponibile pentru drepturile dvs. individuale în măsura în care sunt adecvate.

  Orice transmitere a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată într-o manieră securizată.

 11. Procedurile de gestionare a plângerilor

  Dacă aveți orice plângeri sau cereri cu privire la:

  • modul în care noi gestionăm drepturile dvs. individuale în calitate de persoană vizată;
  • conformitatea noastră cu regulile obligatorii corporative;
  • practicile noastre generale de confidențialitate;

  puteți contacta linia noastră telefonică de asistență pentru confidențialitatea datelor la +1 800-368-1000, care este disponibilă 24 de ore pe zi.Linia telefonică de asistență este cea mai potrivită metodă de contact pentru o preocupare urgentă, cum ar fi o potențială încălcare a datelor dvs. personale și vom colabora cu Ofiterul pentru protecția datelor pentru a vă rezolva problemele.

  De asemenea, puteți contacta Ofiterul pentru protecția datelor și pe directorii locali pentru confidențialitate la dpo@firstdata.com.

  Aveți dreptul de asemenea, în orice moment, să adresați o plângere unei autorități de protecție a datelor (pentru mai multe informații accesați http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Module Cookie

  Noi, furnizorii noștri de servicii și partenerii acestora, colectăm anumite informații prin utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi modulele cookie și semnalizatoarele web, atunci când interacționați cu reclamele noastre, cu aplicațiile noastre mobile sau când vizitați site-urile noastre web, paginile noastre web, sau alte active digitale.Aceste informații pot include adresa IP, tipul browserului, sistemul de operare, adresele URL de trimitere și informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu activele noastre digitale.Un „modul cookie˝ este un fișier text plasat pe hard discul unui computer de către un server web.Un „semnalizator web˝, cunoscut și sub denumirea de Internet tag, pixel tag sau GIF transparent, este utilizat pentru a transmite informații inapoi către un server web.

  Este posibil să folosim servicii de analiză web ale unor terțe părți pe site-urile web și în aplicațiile mobile, cum ar fi cele de la Adobe Omniture.Furnizorii de servicii de analiză care administrează aceste servicii utilizează tehnologii, precum module cookie și semnalizatoare web pentru a ne ajuta să analizăm modul în care vizitatorii utilizează site-urile noastre web și aplicațiile noastre.

  Noi, furnizorii noștri de servicii și partenerii noștri pot, de asemenea, să colecteze informații despre activitățile dvs. pe site-urile și aplicațiile noastre pentru a vă oferi conținut și publicitate adaptate intereselor dvs. individuale.Informațiile colectate în acest scop pot include detalii despre anumite pagini sau anunțuri pe care le vedeți pe site-urile noastre și despre acțiunile pe care le faceți pe site-urile și aplicațiile noastre.

 13. Acest site web nu se adresează copiilor sau adolescenților

  Site-ul nostru web nu se adreseaza copiilor sau adolescenților sub vârsta majoratului.First Data nu colectează cu bună știință date personale de pe site-urile noastre web de la persoane care nu sunt adulți din punct de vedere legal.

 14. Este posibil ca acest site web să fie conectat prin linkuri cu alte site-uri web

  Când vizitați site-ul nostru, puteți face clic pe site- web care apartin ale unor companii noastre afiliate.Aceste site-uri web pot avea propriile notificări de confidențialitate care sunt adaptate produselor și serviciilor oferite de companiile noastre afiliate; în aceste cazuri, această notificare de confidențialitate nu se aplică.Dacă vizitați site-urile companiilor noastre afiliate, vă rugăm să citiți notificările de confidențialitate ale acestor site-uri.

  Este posibil să furnizăm de asemenea linkuri către site-uri web terțe.First Data nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale oricărei terțe părți și această notificare de confidențialitate nu se aplică site-urilor lor web.First Data nu garantează, nu aprobă și nu susține nicio informație, material, servicii sau produse aflate pe sau disponibile prin orice site web al unei terțe părți, accesat prin asemenea linkuri.First Data nu este responsabilă pentru niciun fel de conținut de pe site-uri web cu linkuri de la sau către www.firstdata.com.First Data furnizează linkuri către site-uri web ale unor terțe părți ca o conveniență, iar vizitarea sau utilizarea site-urilor web ale terțelor părți se face pe propriul dvs. risc.

  Această notificare de confidențialitate se aplică numai informațiilor pe care le colectăm pe www.firstdata.com.Această notificare privind confidențialitatea nu se aplică informațiilor pe care le colectăm prin alte metode sau surse, inclusiv site-uri deținute sau operate de afiliații, furnizorii sau partenerii noștri.