POSLEDNJI PUT AŽURIRANO: 15. maja 2018.

Obratite nam se ako vam je potreban primerak ovog obaveštenja sa određenim datumom.

DATUM STUPANJA NA SNAGU: 15. maj 2018.

 

Obaveštenje o zaštiti privatnosti

U korporaciji First Data privatnost i bezbednost vaših podataka je od najvećeg značaja. Uveli smo globalne politike i postupke kako bismo obezbedili da se preduzmu svi potrebni koraci da bi se zaštitili vaši podaci prilikom onoga što radimo i u skladu sa našim obavezujućim korporativnim pravilima (više informacija potražite ovde).

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti će vas upoznati sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke i sa vašim pravima i načinom na koji vas štiti zakon.

Možemo promeniti ovo obaveštenje u bilo kom trenutku, ali ćemo vas obavestiti o svim njegovim značajnim promenama pre nego što stupe na snagu.

 1. Važne informacije i više o nama
 2. Podaci koje prikupljamo o vama
 3. Kako se prikupljaju vaši lični podaci?
 4. Kako koristimo vaše lične podatke
 5. Automatske odluke, agencije za kreditni rejting i agencije za sprečavanje prevare
 6. Sa kim delimo vaše lične podatke
 7. Međunarodni prenosi
 8. Kako bezbedno čuvamo vaše podatke
 9. Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?
 10. Vaša pojedinačna zakonska prava
 11. Postupci za obradu pritužbi
 12. Kolačići
 13. Ovaj veb-sajt nije namenjen deci i tinejdžerima
 14. Ovaj veb-sajt može biti povezan sa drugim veb-sajtovima 1. Važne informacije i više o nama

  Svrha ovog obaveštenja o privatnosti

  Važno je da pročitate ovo obaveštenje o privatnosti zajedno sa bilo kojim drugim obaveštenjem o privatnosti koje možemo pružiti u posebnim slučajevima (npr. kada zaključujemo ugovor sa vama). Ovo obaveštenje o privatnosti dopunjuje ostala obaveštenja i nije predviđeno da ih zameni.

  Kontrolor

  Korporacija First Data se sastoji od različitih pravnih subjekata. Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti se izdaje u ime First Data grupe kompanija, te stoga kada pominjemo „First Data”, „mi”, „nas” ili „naše” u ovom obaveštenju o privatnosti, to se odnosi na relevantnu kompaniju iz First Data grupe odgovornu za rukovanje vašim podacima. Obavestićemo vas koja članica First Data grupe će biti kontrolor za vaše podatke. Ta informacija će biti pružena bilo u ugovoru koji potpišemo sa vama ili u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje vam dostavimo, a koje se posebno odnosi na odnos koji imamo sa vama.

  Imenovali smo službenika za zaštitu podataka (DPO) koji je odgovoran za praćenje pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti. Ako imate bilo kakva pitanja o ovom obaveštenju o privatnosti, uključujući bilo kakve zahteve za ostvarenje vaših zakonskih prava, obratite se DPO-u putem podatka navedenih u nastavku.

  Podaci za kontakt

  Naši puni podaci su:

  Službenik za zaštitu podataka, First Data

  Imejl adresa: dpo@firstdata.com      

  Poštanska adresa: Floor 29

    1 Canada Square

    Canary Wharf

    London E14 5AB

  Imate pravo da uložite pritužbu u bilo kom trenutku organu za zaštitu podataka (više informacija potražite na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

  Principi korporacije First Data o zaštiti privatnosti

  Sve članice First Data grupe su posvećene poštovanju principa za zaštitu privatnosti (više informacija o svakom principu nalazi se u našim obavezujućim korporativnim pravilima, koja su dostupna ovde):

  1. Lične podatke obrađujemo pošteno i u skladu sa zakonom
  2. Lične podatke prikupljamo samo za obavljanje naših zakonitih poslovnih aktivnosti
  3. Ograničavamo naš pristup i upotrebu ličnih podataka i ne čuvamo lične podatke duže nego što je neophodno
  4. Lični podaci će biti tačni i, ukoliko je potrebno, redovno ažurirani
  5. Primenjujemo ugrađenu i podrazumevanu zaštitu podataka
  6. Lične podatke prenosimo samo u ograničene svrhe
  7. Koristimo odgovarajuće mere zaštite bezbednosti
  8. Poštujemo prava subjekta podataka kao što je predviđeno važećim zakonom o zaštiti i privatnosti podataka
  9. Prepoznajemo pravo subjekta podataka na prigovor u vezi sa direktnim marketingom korporacije First Data
  10. Shvatamo važnost privatnosti podataka i smatramo se odgovornim za pridržavanje našim standardima o zaštiti podataka
 2. Podaci koje prikupljamo o vama

  Lični podaci ili lične informacije označavaju informacije koje se odnose na pojedinca koji se može identifikovati. Tu ne spadaju podaci kod kojih su svi načini za utvrđivanje identiteta pojedinca uklonjeni (anonimni podaci).

  Tokom našeg poslovanja, mi obrađujemo lične podatke koji se odnose na bilo šta ili sve od navedenog:

  • Naše klijente i njihove klijente u vezi sa pružanjem usluga;
  • Trgovce koji primaju plaćanja;
  • Pojedince (vlasnike kartica) koji obavljaju platne transakcije;
  • Dobavljače, partnere i ugovarače u vezi sa njihovim pružanjem usluga nama;
  • Nezavisne prodajne organizacije (ISOs) i upućivače u vezi sa našim odnosom sa njima;
  • Naše potencijalne klijente;
  • Zaposlene ili drugo osoblje, agente ili savetnike bilo koga gore navedenog;
  • Podnosioce prijave za zaposlenje, radnike na projektu ili položaje ugovarača sa korporacijom First Data.

  Možemo da prikupljamo, koristimo i prenosimo različite vrste ličnih podataka o vama koje smo grupisali zajedno kako sledi:

  Kategorija podataka

  Opis

  Podaci o klijentima (uključujući Podatke o nosiocima kartice)

  • podaci za kontakt klijentovog osoblja
  • informacije koje se odnose na klijentove račune
  • podaci za kontakt klijentovih klijenata uključujući sledeće:
   • ime i prezime
   • adresa
   • brojevi telefona
   • informacije o računu (uključujući druge osobe na računu)
   • ograničenje potrošnje
   • podaci o potrošnji i obrascima potrošnje klijentovih klijenata

  Podaci o trgovcima

  • podaci o trgovcima koji primaju platne transakcije kada su u pitanju pojedinci
  • podaci za kontakt osoblja trgovca, uključujući sledeće:
   • ime i prezime
   • imejl adresa
   • brojevi telefona
   • drugi lični podaci koji mogu biti potrebni da bi korporacija First Data obavljala poslovanje sa njima, npr. uloga unutar organizacije

  Informacije o dobavljačima, ISO i upućivačima

  • podaci za kontakt osoblja dobavljača, ISOs i upućivača uključujući:
   • ime i prezime
   • imejl adresa
   • brojevi telefona
   • drugi lični podaci koji mogu biti potrebni da bi korporacija First Data obavljala poslovanje sa njima, npr. uloga unutar organizacije

  Korespondencija

  • podaci i sadržaj korespondencije između vas i nas, uključujući (kada je potrebno) snimke telefonskih razgovora

  Finansijski podaci

  • bankovni račun, platna kartica ili drugi podaci o plaćanju

  Podaci o transakcijama

  • transakcije koje su inicirali vlasnici kartica kod naših klijenata, odnosno trgovaca, uključujući u nekim slučajevima podatke o proizvodima/uslugama koje su kupili vlasnici kartica
  • plaćanja u vezi sa proizvodima i uslugama kupljenih od nas ili onih koje smo mi kupili

  Tehnički podaci

  • podaci o tehnologiji koju koristite da pristupite našim veb-sajtovima, aplikacijama ili drugim proizvodima ili uslugama, uključujući sledeće:
   • IP adresa
   • Podaci za prijavljivanje
   • Tip pregledača

   U pogledu informacija koje se prikupljaju u vezi sa ovim veb-sajtom, više detalja je navedeno u odeljku Upotreba kolačića na ovom veb-sajtu u nastavku.

  Podaci o korišćenju

  • podaci o tome kako koristite naše veb-sajtove, aplikacije ili druge proizvode ili usluge

  Posebne kategorije ličnih podataka

  • U veoma ograničenim slučajevima može biti potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka, poput toga kada potvrđujemo plaćanje korišćenjem vašeg otiska prsta. Kada to bude slučaj, obrađivaćemo samo onu vrstu podataka koju dozvoljava zakon.
  • posebne kategorije ličnih podataka koje ćemo možda obrađivati su:
   • rasno ili etničko poreklo;
   • svi biometrijski podaci (kada se koriste da se potvrdi vaš identitet);
   • informacije koje se odnose na krivične presude ili dela.

   

  Možemo takođe prikupljati, praviti, koristiti i deliti podatke na grupnoj osnovi poput statističkih ili demografskih podataka.

 3. Kako se prikupljaju vaši lični podaci?

  Mi prikupljamo informacije iz velikog broja izvora:

  Izvor

  Primeri

  Vi

  • Finansijski podaci i podaci o transakcijama koji se odnose na platnu transakciju koju ste vi inicirali kod jednog od naših klijenata
  • Kada popunite jedan od naših obrazaca na mreži
  • Ako napravite aplikaciju za proizvod ili uslugu
  • Prepiska tokom naših poslovnih aktivnosti sa vama
  • Tehničke informacije i informacije o sesijama prikupljene sa vašeg računara/uređaja kada pristupate našim veb-sajtovima, aplikacijama, odnosno platformama uključujući sve ono što je detaljnije opisano u nastavku u odeljku Kolačići i u našem Otkrivanju kolačića
  • Ako se prijavite za posao kod nas

  Naši klijenti

  • Finansijski podaci i podaci o transakcijama koji se odnose na platnu transakciju koju ste vi inicirali kod jednog od naših klijenata

  Druge kompanije First Data grupe

  • Mnoge kompanije iz naše grupe pružaju usluge drugim članicama grupe koje podrazumevaju upotrebu vaših ličnih podataka. U tom slučaju, vaši lični podaci će se deliti između ove grupe kompanija

  Ostale treće strane

  • Nama vas može uputiti ISO ili drugo preduzeće za upućivanje
  • Možemo takođe dobiti podatke od drugih trećih strana uključujući:
   • Udruženja za izradu kartica
   • Agencije za kreditni rejting
   • Agencije za sprečavanje prevare
   • Državne agencije i agencije za sprovođenje zakona
   • Skupljače podataka ili druge dobavljače
   • Agente koji deluju u naše ime

  Javni izvori

  • Registri i evidencije kompanija
  • Informacije iz biračkog spiska

  Informacije koje mi pravimo

  • Naša evidencija o vašem korišćenju naših usluga
  • Prepiska koju možda imamo sa vama
  • Evidencija o našim kontaktima sa vama u vezi sa mogućim zaposlenjem

   

  U slučaju da ne dostavite lične podatke

  Kada tražimo lične podatke direktno od vas, vi ne morate da nam ih date. Ako odlučite da nam ne date tražene informacije, u nekim slučajevima mi, ili naši klijenti, možda nećemo moći da vam pružimo proizvode ili usluge. Na primer, možda nećemo moći da obradimo vašu transakciju.

 4. Kako koristimo vaše lične podatke

  Koristićemo vaše lične podatke isključivo onda kada to zadovoljava i zakon i naše principe o zaštiti privatnosti.

  Kao deo te posvećenosti, koristićemo vaše lične podatke ako imamo odgovarajući razlog za to. Ti razlozi mogu biti jedno ili više od sledećeg:

  • Kada je neophodno da zaključimo ugovor sa vama;
  • Kada je obrada vaših podataka u našem legitimnom interesu, a taj interes ne ugrožava vaše interese, prava ili slobode;
  • Kada imamo obavezu u skladu sa zakonom da obrađujemo vaše lične podatke na određeni način ili je u javnom interesu neophodno da to uradimo;
  • Saglasili ste se sa obradom vaših ličnih podataka.

  Čak i kad imamo odgovarajući razlog za obradu vaših ličnih podataka, moramo se postarati da to uradimo na način koji je pravičan prema vama i ne ide van razloga zbog kojih smo prvobitno prikupili vaše podatke.

  Svrhe u koje ćemo koristiti vaše lične podatke

  U nastavku je naveden spisak aktivnosti koje preduzimamo koje mogu da obuhvate vaše lične podatke, zajedno sa razlozima zbog kojih ih preduzimamo. Kada je jedan od naših razloga određenu aktivnost naš legitiman interes, takođe smo objasnili o kakvom interesu je reč. Ako biste želeli da dobijete dodatne informacije u vezi sa našim legitimnim interesima koji se odnose na vaše lične informacije, obratite nam se.  

  Radi jednostavnosti, skratili smo reference za naše razloge za obradu vaših ličnih podataka (opisane detaljnije u prethodnom tekstu) na „Ugovor”, „Legitimni interes”, „Zakon”, i „Saglasnost”.

  Aktivnost

  Razlog

  Naš legitimni interes (ako je relevantno)

  Ostvarivanje platne transakcije koju ste vi inicirali (bilo kod nas ili kod našeg klijenta)

  • Legitimni interes
  • Zakon
  • Obezbeđivanje da postupamo u skladu sa našim ugovornim, zakonskim i regulatornim zahtevima

  Upravljanje naših odnosa sa vama ili vašom kompanijom

  • Ugovor
  • Legitimni interes
  • Zakon
  • Ažuriranje naše evidencije

  Ispunjavanje naših obaveza i ostvarivanje naših prava, po osnovu naših ugovora sa vama ili vašom kompanijom

  • Ugovor

   

  Istraživanje i razvoj

  • Legitimni interes
  • Zakon
  • Razvijanje ponude naših proizvoda i usluga
  • Obezbeđivanje da postupamo u skladu sa našim ugovornim, zakonskim i regulatornim zahtevima

  Proveravanje u pogledu prevare ili pranja novca, odnosno upravljanje naših ili klijentovim rizikom

  • Ugovor
  • Legitimni interes
  • Zakon

    

   (ako se posebne kategorije ličnih podataka obrađuju za ovu aktivnost)

  • Saglasnost
  • Obezbeđivanje da postupamo u skladu sa našim ugovornim, zakonskim i regulatornim zahtevima
  • Najveće moguće smanjenje našeg poslovnog rizika
  • Unapređenje načina da koji otkrivamo prevaru, upravljamo rizicima

  Vođenje i zaštita našeg poslovanja

  • Legitimni interes
  • Zakon

    

   (ako se posebne kategorije ličnih podataka obrađuju za ovu aktivnost)

  • Saglasnost
  • Poboljšanje efikasnosti naših poslovnih operacija
  • Obezbeđivanje da postupamo u skladu sa našim ugovornim, zakonskim i regulatornim zahtevima
  • Ažuriranje naše evidencije

  Razvijanje i obavljanje naših marketinških aktivnosti

  • Legitimni interes
  • Saglasnost
  • Zaključivanje na koji način klijenti koriste naše proizvode, odnosno usluge i da ih razvijemo
  • Razvijanje našeg poslovanja
  • Dobijanje informacija za našu marketinšku strategiju
  • Pribavljanje vaše saglasnosti ako nam je potrebna

  Marketing

  Možemo koristiti vaše lične podatke da bismo stvorili uvid o tome koje proizvode i usluge mislimo da biste želeli ili su vam potrebni, ili šta vam može biti interesantno.

  Možete dobiti marketinški sadržaj od nas ako ste aktivno izrazili interesovanje za kupovinu ili ste kupovali od nas i, u oba ova slučaja, niste otkazali primanje tog marketinškog sadržaja.

  Pribavićemo vašu izričitu saglasnost pre nego što podelimo vaše lične podatke sa bilo kojom kompanijom izvan First Data grupe u marketinške svrhe.

  Možete da tražite od nas ili od trećih strana da prestanemo da vam šaljemo reklamne poruke u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati sa nama pomoću podataka navedenih u odeljku Kontaktirajte sa nama iznad ili tako što ćete kliknuti na vezu za otkazivanje u svakoj reklamnoj poruci.

  Ako odlučite da otkažete primanje naših reklamnih poruka, nastavićemo da sprovodimo naše druge relevantne aktivnosti korišćenjem vaših ličnih podataka.

 5. Automatske odluke, agencije za kreditni rejting i agencije za sprečavanje prevare

  Mi ponekad donosimo automatske odluke na osnovu vaših ličnih podataka (bilo da smo ih dobili od vas ili da smo ih prikupili od trećih strana kao što su agencije za kreditni rejting i sprečavanje prevare). Kada se donese automatska odluka, ta odluka će se odnositi na kreditni rejting, provere protiv pranja novca ili provere radi sprečavanja prevare. Takve provere će se zasnivati na informacijama koje su nam dostupne, koje će biti potvrđene naspram minimalnih ugovornih/zakonskih zahteva. Uradićemo to samo u slučaju kada je to potrebno u vezi sa ugovorom ili u skladu sa zakonom.

  Kada su u pitanju sve automatske odluke, metode koje se koriste se redovno testiraju da bi se proverilo da su i dalje pravične, efikasne i nepristrasne.

  Možete nam se obratiti za više informacija o donošenju automatskih odluka. Pogledajte takođe vaša pojedinačna zakonska prava u nastavku.

 6. Sa kim delimo vaše lične podatke

  Kada nam je dozvoljeno, delićemo vaše lične podatke sa drugim kompanija First Data grupe i bilo kim od navedenih:

  • našim klijentima;
  • kompanijama kojima su potrebne da bi obradile transakcije, kao što su trgovci, banke ili drugi udruženja za izdavanje kreditnih kartica, operatori debitnih mreža i njihovi članovi;
  • agencijama za kreditni rejting;
  • agencijama za zaštitu od prevare i upravljanje rizikom;
  • agencijama za identifikaciju i verifikaciju informacija;
  • dobavljačima ili drugima koji nam pomažu u procesu plaćanja (uključujući njihove podugovarače);
  • snabdevačima treće strane angažovanim da hostuju i upravljaju našim veb-sajtom i IT sistemima i da ih odražavaju i razvijaju;
  • našim profesionalnim savetnicima, uključujući advokate i revizore;
  • bilo kojom trećom stranom za koju ste nam dali dozvolu da ih koristi koja se inače ne nalazi u drugim navedenim kategorijama;
  • trećim stranama kojima možemo prodati ili na njih preneti deo našeg poslovanja u budućnosti; i
  • bilo kojoj trećoj strani u slučaju koje je zakonom predviđeno da tako postupimo (kao što su poreski organi).

  U slučaju kada delimo vaše lične podatke sa drugim stranama, uradićemo to samo ukoliko će one primeniti odgovarajuće bezbednosne mere u vezi sa podacima koje prime od nas. Ako su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa načinima na koje ćemo deliti vaše lične podatke, obratite nam se.

 7. Međunarodni prenosi

  Mi delimo vaše lične podatke u okviru First Data grupe, uključujući kompanije van Evropske ekonomske oblasti (EEA).

  Obezbeđujemo da vaši lični podaci budu zaštićeni tako što tražimo od naše grupe kompanija da primeni naše globalne politike i postupke i da se zakonski obavežu na naše principe o zaštiti privatnosti prilikom obrade vaših ličnih podataka. Ove politike se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila”. Primerak ovih pravila možete pronaći ovde.

  Neke od naših spoljnih trećih strana su locirane van Evropske ekonomske oblasti (EEA) tako da će njihova obrada vaših ličnih podataka podrazumevati prenos podataka van EEA.

  Kad god prenosimo vaše lične podatke van EEA spoljnoj trećoj strani, obezbeđujemo da oni budu zaštićeni tako što koristimo jednu od sledećih mera zaštite:

  • Obezbeđivanje da se podaci prenose samo u zemlje koje poseduju zakone koji štite vaše lične podatke na isti način na koji bi oni bili zaštićeni u EEA.
  • Primenom ugovora koje je odobrila Evropska komisija (koji se ponekad nazivaju „Uzorne odredbe”).
  • Korišćenjem kompanija u SAD koje su potpisale Štit o zaštiti privatnosti, odobren skup standarda o privatnosti koji je posebno osmišljen za podatke koje se šalju u SAD iz EEA.

  Možete nam se obratiti da biste dobili dodatne informacije o merama zaštite koje se primenjuju na vaše lične podatke.

 8. Kako bezbedno čuvamo vaše podatke

  Sproveli smo odgovarajuće bezbednosne mere da bismo sprečili da vaši lični podaci budu slučajno izgubljeni, da budu upotrebljeni ili da im se pristupi na neovlašćen način, izmenjeni ili obelodanjeni. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one zaposlene, agente, ugovarače i ostale treće strane koje imaju potrebu da ih znaju. Oni će obrađivati vaše lične podatke isključivom prema našim uputstvima i imaju obavezu čuvanja poverljivosti podataka.

  Održavamo godišnju usklađenost sa globalnim Standardom bezbednosni podataka o platnim karticama (PCI DSS) usvojenim od strane trgovačkih marki platnih kartica za sve kompanije koje obrađuju, čuvaju i prenose podatke vlasnika platnih kartica. 

  Primenili smo procedure za postupanja sa bilo kakvim kršenjem ličnih podataka na koje se sumnja i obavestićemo vas i bilo koji nadležni organ o kršenju u slučaju da je to zakonom predviđeno.

 9. Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?

  Koristićemo vaše lične podatke sve dok je neophodno na osnovu toga zašto ih prikupljamo i za šta ih koristimo. To može podrazumevati našu potrebu da zadovoljimo zakonske, regulatorne, računovodstvene zahteve ili zahteve za izveštavanjem.

  Da bismo utvrdili odgovarajući period zadržavanja za lične podatke, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete usled neovlašćene upotrebe ili obelodanjivanja vaših ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke i da li možemo da ostvarimo te svrhe na druge načine te važeće zakonske zahteve.

  Možete nam se obratiti da biste dobili podatke o periodima zadržavanja koji se primenjuju na vaše lične podatke. Načelno, zadržaćemo vaše lične podatke tokom trajanja vašeg angažovanja sa nama, a nakon toga onoliko dugo koliko je opravdano neophodno. Postoje takođe određeni tipovi informacija koje moramo da zadržimo tokom određenog perioda u skladu sa zakonom.

 10. Vaša pojedinačna zakonska prava

  Pod određenim okolnostima, vi imate prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka koja se odnose na vaše lične podatke. Mogu postojati zakonski ili drugi razlozi zašto mi ne možemo, ili nismo u obavezi, da ispunimo zahtev za ostvarivanjem tih prava. Potvrdićemo koji su to razlozi ako to bude slučaj.

  Vi imate pravo na:

  • Pristup. Imate pravo da nas pitate da li obrađujemo vaše lične podatke, i ako je to tako, da zatražite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama i da proverite da ih mi zakonski obrađujemo, kao i da dobijete druge informacije o našim aktivnostima obrade.
  • Ispravku. Ako su bilo koji lični podaci koje imamo o vama nepotpuni ili netačni, možete da zatražite da ih ispravimo, iako ćemo morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam date.
  • Brisanje. Ovo pravo vam omogućava da od nas tražite da izbrišemo ili uklonimo lične podatke u slučaju da ne postoji nikakav dobar razlog da mi nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke u slučaju da ste uspešno ostvarili svoje pravo na prigovor u vezi sa obradom (videti u nastavku), kada smo možda nezakonito obrađivali vaše informacije ili kada imamo obavezu da izbrišemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa lokalnim zakonom.
  • Prigovor. Kada je naš razlog za obradu vaših ličnih podataka legitiman interes možete staviti prigovor na obradu ako smatrate da obrada utiče na vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo da stavite prigovor kada obrađujemo vaše lične podatke u direktne marketinške svrhe.
  • Ograničenje. Možete tražiti da suspendujemo našu upotrebu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima:
   • ako želite da utvrdite tačnost podataka;
   • u slučaju da je naša upotreba vaših ličnih podataka nezakonita, ali vi ne želite da ih izbrišemo;
   • kada je vama potrebno da zadržite vaše podatke duži period nego što bismo ih mi inače zadržali, zato što morate da utvrdite, ostvarite ili odbranite zakonska potraživanja; ili
   • ukoliko ste stavili prigovor na našu upotrebu vaših podataka, ali mi moramo da proverimo da li smo prekršili zakonsku osnovu da ih koristimo.
  • Prenos. Kada je moguće, dostavićemo vama ili trećoj strani koju ste odabrali, vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajenom, mašinski-čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na one lične podatke koje ste nam dali za koje ste prvobitno dali saglasnost da ih koristimo ili kada smo koristili podatke da bismo sklopili ugovor sa vama.
  • Povlačenje saglasnosti. Kada se naš razlog za obradu zasniva na vašoj saglasnosti, vi možete da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. Ako povučete svoju saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode i usluge. Obavestićemo vas da li je to slučaj u trenutku kada povučete svoju saglasnost.
  • Automatsko donošenje odluka. Imate pravo da ne budete predmet automatskog donošenja odluka (npr. profilisanje) koje značajno utiče na vas. Ostvarivanje ovog prava vam nije na raspolaganju u sledećim slučajevima:
   • Automatsko odlučivanje je potrebno da bi se sklopio ili sprovodio ugovor sa vama.
   • Imamo vašu izričitu saglasnost da donosimo takve odluke.
   • Automatsko odlučivanje je dozvoljeno lokalnim zakonom države članice EU.

  Međutim, u prva dva gore navedena slučaja, vi i dalje imate pravo da pribavite ljudsku intervenciju u pogledu odluke, da izrazite svoje stanovište i da dovedete odluku u pitanje.

  Kako da podnesete zahtev za ostvarivanje pojedinačnih prava

  Pojedinci mogu da se obrate kompaniji First Data da bi zatražili da preduzmemo određene radnje u vezi sa njihovim ličnim podacima. Zahteve treba uputiti DPO: dpo@firstdata.com.

  Nikakva naknada obično nije potrebna

  Nećete morati da platite naknadu za ostvarivanje bilo kog od vaših prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Međutim, možemo naplatiti opravdanu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neosnovan, ako se ponavlja ili je preteran. Takođe, možemo odbiti da postupimo u skladu sa vašim zahtevom u ovim slučajevima.

  Šta nam može biti potrebno od vas

  Možda ćemo morati da zatražimo određene informacije od vas da bismo lakše potvrdili vaš identitet i proverili da li ste ovlašćeni da ostvarite pravo u vezi sa vašim ličnim podacima, na primer, trgovinskim identifikacionim brojem ili brojem računa. To je sigurnosna mera da bi se obezbedilo da lični podaci ne budu obelodanjeni bilo kojoj osobi koja nema pravo da ih dobije. Možemo vam se takođe obratiti da bismo od vas zatražili dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bismo ubrzali davanje našeg odgovora.

  Obrada vašeg zahteva u vezi sa podacima

  Odgovorićemo na sve legitimne zahteve brzo i, u svakom slučaju, u okviru vremenskim rokova predviđenih važećim zakonom. Načelno, mi moramo da odgovorimo na upite u roku od mesec dana od dana prijema zahteva, te je stoga važno da se zahtevi identifikuju i pošalju na dpo@firstdata.com što je pre moguće. Ponekad to može trajati duže od mesec dana ako je vaš zahtev posebno složen ili ako ste dostavili veliki broj zahteva. U tom slučaju ćemo vas o tome obavestiti i redovno vam slati nove informacije.

  U slučaju da nismo u stanju da pružimo informacije koje tražite, dostavićemo vam pisano objašnjenje naše odluke. Na primer, nismo u obavezi da postupimo u skladu sa zahtevom za brisanje podataka ako je obrađivanje podataka neophodno za: ostvarivanje slobode izražavanja i informisanja; postupanja u skladu sa zakonom ili zakonskim potraživanjima; delovanja u interesu javnog zdravlja ili javnom interesu; ili podržavanje naučnih ili istorijskih istraživačkih ciljeva ili u statističke svrhe.

  Primenićemo dostupna zakonska izuzeća vaših pojedinačnih prava u odgovarajućoj meri.

  Bilo kakav prenos vaših ličnih podataka obaviće se na bezbedan način.

 11. Postupci za obradu pritužbi

  U slučaju da imate bilo kakve pritužbe ili upite povezane sa:

  • našim postupanjem u vezi sa vašim pojedinačnim pravima kao subjekta podataka;
  • našim postupanjem u skladu sa obavezujućim korporativnim pravilima;
  • našim opštim praksama za zaštitu privatnosti;

  možete pozvati našu direktnu liniju za zaštitu privatnosti na +1 800-368-1000, koja je dostupna 24 sata dnevno. Direktna linija je najprimereniji kontakt za hitne nedoumice, poput potencijalnog kršenja u vezi sa vašim ličnim podacima, i mi ćemo raditi zajedno sa službenikom za zaštitu podataka u cilju razrešenja vaših nedoumica.

  Možete se takođe obratiti našem službeniku za zaštitu podataka i lokalnim službenicima za zaštitu privatnosti na dpo@firstdata.com.

  Imate i pravo da uložite pritužbu u bilo kom trenutku organu za zaštitu podataka (više informacija potražite na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 12. Kolačići

  Mi, naši pružaoci usluga i partneri, prikupljamo određene informacije automatskim sredstvima, poput kolačića i veb-svetionika, kada stupite u kontakt sa našim reklamama, mobilnim aplikacijama ili posetite naše veb-sajtove, stranice ili druge digitalne sadržaje. U te informacije spadaju IP adresa, tip pregledača, operativni sistem, URL adrese za upućivanje i informacije o preduzetim aktivnostima ili interakcijama sa našim digitalnim sadržajima. „Kolačić” je tekstualna datoteka koju veb-server postavlja na tvrdi disk računara. „Veb-svetionik”, poznat i pod nazivom internet znak, piksel znak ili providna GIF slika, se koristi da prenosi informacije nazad na veb-server.

  Mi možemo da koristimo usluge veb-analitike treće strane na našim veb-sajtovima i mobilnim aplikacijama, poput usluga Adobe Omniture-a. Pružaoci usluga analitike koji obavljaju ove usluge koriste tehnologije poput kolačića i veb-svetionika da bi nam pomogli da analiziramo način na koji posetioci koriste naše veb-sajtove i aplikacije.

  Mi, naši pružaoci usluga i naši partneri, možemo takođe da prikupljamo informacije o vašim aktivnostima na našim veb-sajtovima i aplikacijama kako bismo ih upotrebili da vam pružimo sadržaje i reklamiranje koji su prilagođeni vašim pojedinačnim interesovanjima. Informacije prikupljene u ove svrhe mogu obuhvatiti podatke o stvarima poput određenih stranica ili reklama koje pregledate na našim veb-sajtovima i aktivnostima koje preduzimate na našim veb-sajtovima ili aplikacijama.

 13. Ovaj veb-sajt nije namenjen deci i tinejdžerima

  Naš veb-sajt nije namenjen deci i tinejdžerima koji nisu punoletni. Kompanija First Data ne prikuplja svesno lične podatke na našem veb-sajtu od osoba koje nisu punoletne.

 14. Ovaj veb-sajt može biti povezan sa drugim veb-sajtovima

  Kada posetite naš veb-sajt, možete kliknuti na veb-sajtove naših povezanih kompanija. Ovi veb-sajtovi mogu imati sopstvena obaveštenja o privatnosti koja su prilagođena proizvodima i uslugama koje nude naše povezane kompanije; u tim slučajevima ne važi ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti. Ako posetite veb-sajtove naših povezanih kompanija, pročitajte obaveštenja o privatnosti za te veb-sajtove.

  Možemo takođe imati veza ka veb-sajtovima trećih strana. Kompanija First Data nije odgovorna za prakse zaštite privatnosti bilo koje treće strane, i ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne odnosi na njihove veb-sajtove. Kompanija First Data ne garantuje, odobrava niti podržava bilo koje informacije, materijale, usluge ili proizvode koji se nalaze ili su dostupni putem bilo kojih povezanih veb-sajtova trećih strana. Kompanija First Data nije odgovorna za bilo koji sadržaj trećih strana za koje postoji veza sa ili ka veb-sajtu www.firstdata.com. Kompanija First Data pruža veze ka veb-sajtovima trećih strana kao pogodnost i posećivanje ili korišćenje veb-sajtova trećih strana za koje postoji veza na našem sajtu je na vaš sopstveni rizik.

  Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti se odnosi samo na informacije koje prikupljamo na veb-sajtu www.firstdata.com. Ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na informacije koje prikupljamo putem drugih metoda ili izvora, uključujući sajtove koje poseduju ili kontrolišu naše povezane kompanije, dobavljači ili partneri.