Obowiązuje od 8 grudnia 2015

First Data Polska S.A. jest jednostką zależną od First Data Corporation. Ochrona danych osobowych użytkowników strony internetowej firstdata.pl jest bardzo ważnym aspektem działalności naszej spółki. Nasza polityka w zakresie Online Privacy & Cookie została przygotowana po to, aby zapoznać użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na tej stronie internetowej.

Zasady dotyczące Online Privacy & Cookie są dostępne na stronie głównej tej witryny internetowej, a także w każdym miejscu na stronach, gdzie użytkownicy przekazują swoje dane osobowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, proszę skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych First Data pisząc na adres dataprivacyoffice@firstdata.com lub dzwoniąc pod numer (888) 337-0434.

Jedynymi danymi osobowymi jakie gromadzimy w trybie online są dane dostarczone nam dobrowolnie przez użytkowników.

Jedynymi informacjami o użytkownikach, jakie gromadzimy w trybie online są informacje dostarczone nam przez użytkowników dobrowolnie. Tymi informacjami mogą być na przykład: nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz podobnego typu dane. Jeśli te informacje zostaną dostarczone na naszą stronę internetową, to zobowiązujemy się wykorzystywać je wyłącznie po to, by skontaktować się z użytkownikiem w celu:

  • Przekazania mu informacji, o które prosił.
  • Okazjonalnego przekazywania innych informacji dotyczących działalności spółki First Data i jej usług, które sami uznamy za interesujące dla użytkownika.

Podczas przeglądania witryny internetowej spółki First Data nie ma konieczności ujawniania tożsamości.

Ta witryna internetowa może korzystać z plików cookies wyłącznie po to, aby gromadzić informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika, by w ten sposób móc, jeśli to konieczne, aktualizować lub zmieniać wygląd strony, a tym samym dostarczać użytkownikom najbardziej aktualnych i użytecznych informacji. Dane osobowe, takie jak adres e-mail nie są gromadzone, chyba że sam użytkownik dobrowolnie nam je przekaże. First Data Polska nie ujawnia nazw domen, ani zgromadzonych informacji żadnej stronie trzeciej, poza sprzedawcami, którzy są umieszczeni na nasze stronie i których obowiązują surowe wymagania w zakresie zachowania poufności.

Jednakże, w niektórych przypadkach możemy ujawnić te informacje, jeśli jest to wymagane przez przepisy i regulacje prawne lub jeśli uznamy, że ujawnienie takich informacji jest prawnie wskazane lub niezbędne, aby chronić nasze prawa, prawa osób trzecich lub też aby zapobiec wyrządzeniu szkody. Ponadto możemy zbierać dane o użytkownikach naszej witryny internetowej i wykorzystywać je w celach statystycznych. Te informacje pozwolą nam lepiej zrozumieć użytkowników naszej witryny internetowej oraz ulepszyć i naszą strony, i naszą ofertę.

Korzystanie z cookies na stronie internetowej

Cookie jest niewielkim plikiem, złożonym z liter lub cyfr, który ładuje się do komputera, gdy użytkownik korzysta z pewnych, określonych stron. Cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.

Cookies mogą zostać usunięte po zakończeniu przeszukiwania stron internetowych ( sesja zaczyna się od momentu, gdy użytkownik otworzy okno przeglądarki do momentu, gdy ją opuści) lub też mogą zostać zapisane na dłuższy czas.

Sesyjne pliki cookies/ session cookies pozwalają stronom internetowym na łączenie działań użytkownika podczas przeszukiwania tych stron. Mogą być używane do wielu celów takich jak przypominanie, co użytkownik włożył do swego koszyka zakupów. Mogą być również używane do zabezpieczenia lub ułatwienia korzystania z webmail. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte po zakończeniu przeglądania, tak więc nie mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Trwałe pliki cookies/persistent cookies są przechowywane na komputerze użytkownika pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądania, co pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika, lub jego działań podczas przeglądania danej strony (lub nawet wielu różnych stron internetowych). Trwałe pliki cookies mogą być używane w różnym celu, w tym między innymi do zapamiętania preferencyjnych czynności i dokonanych wyborów użytkownika lub też do kierowania reklam do określonych grup docelowych.

Pliki cookie ‘strony pierwszej’ i ‘strony trzeciej’ To czy dany plik cookie jest plikiem ‘strony pierwszej’‘(first party) czy „strony trzeciej”(‘third party’) wynika z witryny lub domeny, która umieszcza dany cookie. First party cookies w podstawowym znaczeniu są to cookies zamieszczone przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika - witrynę wyświetlaną w oknie URL. Third party cookies są to cookies, które są umieszczane przez domeny różne od odwiedzonej przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza daną witrynę, a inna spółka umieszcza cookies poprzez tę odwiedzaną przez użytkownika witrynę, to jest to third party cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies, w tym między innymi informacji dotyczących tego, w jaki sposób można zobaczyć jakie cookies zostały zamieszczone na stronie, jak nimi zarządzać, jak je blokować i usuwać, proszę zapoznać się z: http://www.allaboutcookies.org/

Niniejsza witryna internetowa używa przedstawionych poniżej Cookies. Użytkownik może wycofać lub usunąć swoją zgodę i /lub blokować cookies, które są do niego wysyłane z tej witryny, ale wówczas pewne części witryny mogą nie działać poprawnie.

Aby uniknąć rejestrowania przez Google Analytics podczas wszystkich odwiedzin na stronach internetowych wejdź na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nazwa cookie

Cel cookie

Dodatkowe infomacje

__utmz,
__utmc,
__utmb,
__utma

Te cookies są używane do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookies w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu, w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Google. Click here for an overview of privacy polcard.at Google

JSESSIONID

To cookie jest używane do obsługi formularzy kontaktowych. Cookie wygasa po 30 min.

Nie dotyczy

cookiebanner

To cookie używane jest do wyświetlenia bannera z linkiem do polityki prywatności. Wygasa po zamknięciu przeglądarki.

Nie dotyczy

s_vi,
s_sess
(domena www.polcard.pl)
Te cookie są używane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookie w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Omniture

Click here for an overview of privacy at Omniture

ELQSTATUS,
ELOQUA
(domena eloqua.com)
Te cookie są używane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookies w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu, w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Eloqua.

Click here for an overview of privacy at Eloqua

Lang
(domena www.firstdata.com)

Wybór kraju - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik dokonał wyboru strony konkretnego kraju, którego szuka. Korzystamy z tych informacji także przy ulepszaniu naszej strony internetowej.

Wygasa po 30 dniach.

Nie dotyczy
fdcsp
(domena www.firstdata.com)
Wybór produktu - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik dokonał wyboru konkretnego produktu, którym jest zainteresowany, czy znalazł o nim informacje na stronie. Wygasa po 30 dniach. Nie dotyczy
useCookies Wybór Cookie - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik zaakceptował używanie Cookie na stronie. Wygasa po 30 dniach. Nie dotyczy


Zobowiązujemy się zachowania w poufności informacji dotyczących Użytkownika.

Nasza polityka umożliwia dostęp do danych osobowych użytkownika zgromadzonych na tej witrynie internetowej jedynie naszym pracownikom i agentom oraz pracownikom i/lub agentom naszych jednostek zależnych i partnerów biznesowych, którzy potrzebują tych informacji w celach opisanych na wstępie niniejszej polityki. First Data Polska może ujawnić naszym jednostkom zależnym oraz sprzedawcom, którzy są umieszczeni na tej witrynie dane osobowe zebrane w trybie ‘online’. W niektórych przypadkach może to wymagać przesłania danych osobowych do innych krajów zapewniających na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Poprzez dostarczenie swoich danych osobowych na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę, aby dane te były przesyłane poza granice, do innych oddziałów First Data, jego sprzedawców lub agentów. Sprzedawcy i inni zewnętrzni wykonawcy, z którymi zostanie podpisana umowa muszą stosować się do zawartych w niej wymagań dotyczących ochrony danych osobowych.

Pracownicy i inne osoby, których obowiązki i zadania związane są z niniejszą witryną internetową muszą przestrzegać niniejszej polityki w zakresie Online Privacy & Cookie. Nasi pracownicy przechodzą coroczne szkolenie dotyczące polityk i procedur w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują w First Data Corporation oraz w jej oddziałach, jednostkach zależnych, w tym First Data Polska. Uznajemy, że ochrona danych osobowych klientów jest kluczowym elementem naszych opartych na zaufaniu działań.

Korzystamy z odpowiednich systemów ochrony informacji.

Dla First Data Polska bezpieczeństwo informacji jest priorytetem. Firma angażuje odpowiednie środki, w tym m.in. stosuje nowoczesne technologie do ochrony przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych zgromadzonych w trybie ‘online’. Te środki mogą obejmować m.in. kodowanie, zabezpieczenie dostępu fizycznego oraz inne właściwe technologie. W razie konieczności First Data Polska dokonuje przeglądu i udoskonala swoje systemy bezpieczeństwa informacji.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. Roku życia

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też First Data nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie.

Ta witryna internetowa może być powiązana z innymi witrynami.

Podczas przeglądania naszej strony użytkownik może kliknąć na strony internetowe naszych jednostek zależnych lub partnerów biznesowych. Te strony mogą stosować swoje własne zasady lub polityki dotyczące ochrony danych osobowych i Cookies. Niniejsza polityka dotycząca Online Privacy & Cookie nie będzie obowiązywać, gdy użytkownik przejdzie na jedną z tych stron, ponieważ praktyki i polityki w zakresie ochrony danych osobowych stosowane przez jednostki powiązane są dostosowane do produktów i usług oferowanych przez te jednostki. Podczas odwiedzin stron i witryn naszych jednostek zależnych należy zapoznać się z zasadami i politykami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które obowiązują dla tych stron.

Możemy tworzyć linki do witryn stron trzecich. Zarówno spółka First Data Corporation jak i First Data Polska nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych osobowych stosowanych przez witryny, których linki są umieszczone na naszej stronie internetowej. Polityki i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w spółce First Data Corporation i First Data Polska nie są stosowane dla tych stron. Spółka First Data Corporation i First Data Polska nie gwarantują, nie potwierdzają i nie akceptują żadnych informacji, materiałów, usług lub produktów zawartych na tych stronach. Spółka First Data Corporation i First Data Polska nie ponoszą odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach powiązanych lub połączonych z witryną Internetową firstdata.pl. First Data Corporation i First Data Polska zamieszczają linki do tych stron jedynie dla wygody, a połączenie z tymi stronami odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Niniejsza polityka w zakresie Privacy & Cookie jest stosowana jedynie do informacji gromadzonych na stronie internetowej firstdata.pl. Niniejsza polityka w zakresie Privacy & Cookie nie jest stosowana do informacji, które gromadzimy za pomocą innych metod lub źródeł, w tym m.in. za pomocą stron, które są własnością lub są obsługiwane przez nasze jednostki zależne, sprzedawców lub partnerów biznesowych.

Zmiana ustawień plików Cookiem.

Jeśli nie chcesz zapamiętywać plików cookies  na tej stronie możesz użyć tego narzędzia, aby zablokować ich automatyczne zapisywanie. Aby to wykonać należy wybrać opcję „Odmów” po wylogowaniu się ze strony wybór zostanie automatycznie zapamiętany. Ten proces należy powtórzyć dla każdej przeglądarki z której korzystasz.

 

 Odmów  Zezwól

Infolinia firmy First Data ds. bezpieczeństwa i ochrony danych

+1 800-368-1000