Obowiązujące reguły korporacyjne (BCR) wyznaczają globalne zasady zachowania prywatności First Data. Określają one globalny standard ochrony prywatności. BCR obejmują zestaw zasad dotyczących zachowania prywatności, potwierdzający jednocześnie zaangażowanie First Data w ochronę danych. Zasady stanowią podstawę obowiązujących reguł korporacyjnych.

W Unii Europejskiej rozróżniane są obecnie dwa rodzaje obowiązujących reguł korporacyjnych: reguły dotyczące podmiotu administrującego danymi osobowymi oraz reguły dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Reguły First Data jako podmiotu administrującego danymi osobowymi zostały zatwierdzone w 2011 roku, a jej reguły korporacyjne dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe zostały zatwierdzone pod koniec 2014 roku. Zgodnie z regułami dotyczącymi podmiotu administrującego danymi osobowymi First Data może dokonywać globalnego transferu posiadanych danych osobowych (na przykład informacji pracowniczych). Reguły korporacyjne dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe upoważniają First Data do dokonywania globalnych transferów danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów z obszaru Unii Europejskiej do innych lokalizacji First Data.

Dzięki regułom BCR korporacja transnarodowa może sprawniej przeprowadzać międzynarodowe transfery danych osobowych do swoich podmiotów zależnych na całym świecie. BCR ułatwiają First Data zapewnienie poufności danych pracowników, klientów i konsumentów końcowych, które to dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi standardami. Obowiązujące reguły korporacyjne zapewniają przewagę konkurencyjną wobec innych podmiotów przetwarzających dane osobowe bez takiego zatwierdzenia. Świadczą one o nieustającym zaangażowaniu First Data w ochronę danych. Co więcej, stosowanie BCR spowoduje, że przestrzeganie zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami będzie mniej czasochłonne i kosztowne.

Należy zaznaczyć, że reguły BCR nie zastępują umów z klientami ani praw i przepisów lokalnych, w związku z czym ograniczenia wynikające z takich dokumentów i przepisów prawa nadal pozostają w mocy.

Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentach udostępnionych poniżej.

  • Kopia reguł BCR dotyczących podmiotu administrującego danymi osobowymi i przetwarzającymi dane osobowe
  • Zbiorczy dokument dotyczący reguł BCR
  • Wykaz podmiotów realizujących porozumienia Intra-Group Agreement
First Data Corporate Security / Data Privacy Hotline

+1 800-368-1000