Doświadczenie First Data z zakresu wydawnictwa i obsługi kart kredytowych pozwala opracowywać najbardziej innowacyjne i kompleksowe rozwiązania, które stanowią wartość dodaną dla instytucji finansowych, z którymi współpracujemy. 

Korzyści dla banków i instytucji finansowych

Nasze usługi powiązane z kartami kredytowymi pomagają bankom i instytucjom finansowym w zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu zysków dzięki kompleksowemu podejściu łączącemu między innymi: wydawnictwo kart, procesowanie płatności, zarządzanie ryzykiem i operacyjną obsługę klienta.

 • Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy firmy o ugruntowanej pozycji na rynku w zakresie dostarczania rozwiązań dla kart kredytowych
 • Rozwiązania wspierające wzrost przychodów i wydajność operacyjną
 • Operational efficiency 

Kluczowe elementy

 • Możliwość wydawania kilku rodzajów produktu dla jednej instytucji finansowej
 • Szerokie możliwości parametryzacji poszczególnych produktów
 • Elastyczny moduł paramatryzacji naliczania opłat dla Banku, zróżnicowany na poziomie rachunku lub transakcji
 • Współpraca ze wskazanym przez Bank centrum personalizacji kart oraz producentem plastików
 • Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej
 • Zdefiniowany zestaw raportów i danych dla wyciągu z rachunku i z karty
 • Opcjonalna funkcja całodobowego dostępu do danych kartowych
 • Uzupełniające produkty i usługi wpływające na zwiększenie atrakcyjności oferty Elastyczne podejście do oczekiwań Banku