Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie analizy danych i raportowania możesz jeszcze efektywniej zarządzać swoim biznesem. Dostęp do aktualnych informacji o realizowanych płatnościach pomoże Ci w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, a tym samym uzyskać przewagę nad konkurencją.

Otrzymujesz stały dostęp do platformy raportowej OnePortal24 , dzięki niej możesz na bieżąco sprawdzać informacje o:

  • Płatnościach i transakcjach
  • Wystawionych fakturach
  • Wysyłkach transakcji z terminali