Wykorzystując siłę danych, rozwiązania informacyjne, analityczne i raportowe oferowane przez First Data pomagamy naszym klientom podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Rozwiązania informacyjne, analityczne i raportowe oferowane przez First Data pozwalają naszym klientom wykorzystywać informacje o płatnościach do zarządzania swoim biznesem i planowania jego rozwoju. Dostęp w czasie rzeczywistym do najważniejszych danych transakcyjnych oraz nasze możliwości analityczne zapewniają unikalne informacje, dzięki którym nasi klienci mogą wyprzedzać konkurencję.

Kluczowe zalety

  • Podejmuj trafne decyzje biznesowe dzięki stałemu dostępowi do danych o realizowanych płatnościach
  • Ciągły dostęp do platformy raportowej umożliwia przedsiębiorcom śledzenie danych transakcyjnych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
  • Merchant Online Portal - nowoczesna platforma raportowa
  • Szybki i łatwy dostęp do danych transakcyjnych, informacji o wystawionych fakturach, zrealizowanych płatnościach i wysyłkach transakcji z terminali
  • Dane dostępne w formie raportów w trybie online i offline